Communistische Jeugd van Griekenland (KNE)

Bij het CJB-zomerkamp afgelopen september waren vertegenwoordigingen aanwezig van buitenlandse zusterorganisaties, waaronder de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE). Behalve dat zij ervaringen deelden de studentenstrijd in Griekenland, brachten zij ook een mooie groet aan de CJB.

Beste kameraden,

Namens de KNE wil ik jullie bedanken voor de uitnodiging en de gastvrijheid bij de activiteiten van jullie kamp, en ik wil jullie onze kameraadschappelijke en internationalistische groet overbrengen.

De gezamenlijke acties van onze jongerenorganisaties, onze bijeenkomsten, de uitwisseling van ervaringen uit de strijd in onze landen en de coördinatie van onze strijd worden steeds belangrijker onder de huidige omstandigheden, waarin de volkeren en de jongeren van onze landen geconfronteerd worden met een nieuwe verheviging van de aanval op de belangen van de bevolking en de imperialistische oorlog.

De bevolking en de jongeren van onze landen worden geconfronteerd met snel stijgende inflatie die het gevolg is van het expansionistische beleid, dat erop gericht was de laatste kapitalistische economische crisis te beheersen om de kapitalistische winstgevendheid te beschermen.

Zij worden ook geconfronteerd met de mogelijkheid van het uitbreken van een nieuwe kapitalistische economische crisis en met de energiearmoede die de volkeren bedreigt als gevolg van de zogenaamde ‘groene groei’ en de liberalisering van de energiemarkt om nieuwe winstgevende sectoren voor het kapitaal te creëren.

Zij worden geconfronteerd met de imperialistische oorlog, die zich van dag tot dag uitbreidt tot een oorlog tussen enerzijds de EU en NAVO en anderzijds Rusland, als gevolg van de verheviging van de imperialistische concurrentie om de controle over markten, energie, handelsroutes en invloedssferen. 

Het volk en de jongeren van onze landen worden geconfronteerd met de oproepen van de burgerlijke regeringen in heel Europa en hun imperialistische bondgenoten die de volkeren ‘waarschuwen’ voor de komende ‘koude winter’, met als doel dat arbeiders en jongeren hun eisen afzwakken, de strijd opgeven en dat ze zo worden verlamd. 

De strijd van de arbeiders in ons land en in heel Europa geeft een hoopvolle boodschap en wijst de weg tegen dit alles. Zij laten zien dat de volkeren de ontwikkelingen kunnen leiden; zij kunnen alles veranderen door zich te organiseren, te vechten en solidariteit te tonen. Dat is een hoopgevende boodschap tegen compromissen en fatalisme.

Zulke voorbeelden in ons land zijn de arbeiders van het Chinese monopolie COSCO die erin geslaag zijn, na hevige stakingen, een cao te ondertekenen. De arbeiders van het bedrijf Lipasmata Kavalas dat mest produceert, die er met hun onverzettelijke strijd in slaagden het besluit om hun collega’s te ontslaan terug te draaien. De arbeiders van de distilleerderij Malamatina, die nu al twee maanden staken en geconfronteerd worden met repressie door de staat, interventie van de oproerpolitie, rechterlijke uitspraken die hun strijd onwettig verklaren en het door de werkgever geleide terrorisme. 

Een dergelijk voorbeeld is de actieve strijd van de Griekse bevolking voor de terugtrekking van ons land uit de imperialistische oorlog in Oekraïne. Met mobilisaties tegen de NAVO-fregatten in de havens van Piraeus, Thessaloniki en Souda. Met het blokkeren van NAVO-treinen in Alexandroupolis die oorlogsmateriaal naar Oost-Europa sturen etc. 

Een dergelijk voorbeeld is dezer dagen de studentenstrijd op de universiteiten, waarbij de conservatieve regering van Nieuwe Democratie (ND) opnieuw probeert de wet voor universiteitspolitie uit te voeren, maar tevergeefs. De studenten geven via hun studentenvakbonden opnieuw een strijdbaar antwoord! 

Dergelijke voorbeelden zijn de zeer belangrijke stakingen van de werkers bij de spoorwegen in Nederland! 

Beste kameraden, 

De KNE, de jongerenorganisatie van de Communistische Partij van Griekenland (KKE), staat in de voorhoede van elke grote en kleine strijd die gevoerd wordt door de jongeren van die afkomstig zijn uit de arbeidersklasse en andere lagen van de werkende bevolking in ons land, de scholieren en studenten, de jonge arbeiders en de jonge dienstplichtigen. 

Wij laten zien dat de Griekse bevolking pas echt positieve resultaten in zijn leven heeft bereikt toen het zich aansloot bij de communisten, toen het de strijd voor zijn hedendaagse behoeften tot zijn eigen zaak maakte, tegen de oproepen tot het zogenaamde ‘realisme’ van onderwerping aan de krachten van de sociaaldemocratie en het opportunisme. 

Wij strijden tegen de logica van de bourgeoisie. Die wil dat de jeugd passief toekijkt naar de ontwikkelingen, naar de ‘lange winter’ waarvan iedereen toegeeft dat die voor ons komt, wachtend op een nieuwe regering. 

Het Griekse volk heeft – net als de volkeren in heel Europa – rijke ervaring met allerlei soorten burgerlijke regeringen. Hoe ze ook worden genoemd – rechts of zogenaamd ‘links’, één partij of coalitie, ‘technocratisch’ enzovoort – ze zijn uitgeprobeerd. Ze zijn erop gericht een nog harder beleid op te leggen tegen de belangen van de bevolking. Geen enkele regering in het kapitalisme kan de belangen en behoeften van de arbeiders en de bevolking dienen. Het programma van elke burgerlijke regering is inherent gericht tegen de belangen van de bevolking en wordt bepaald door de uitvoering van de strategie van het grootkapitaal voor grotere winstgevendheid, de ‘groene transitie’ en de levenslange super-memoranda van de EU (programma’s met bezuinigingen en afbraakmaatregelen in ruil voor leningen en subsidies voor het kapitaal, nvdr), evenals de oorlogszuchtige besluiten van de NAVO.

Beste kameraden, 

Volgende week vinden de belangrijkste evenementen van het 48ste Festival van KNE-Odigitis plaats in Athene, waar onze organisaties elkaar weer zullen ontmoeten (verslag hiervan is gepubliceerd in de vorige krant, nvdr). 

De slogan van ons Festival dit jaar is: “De jonge generatie met de KKE ‘voor wat groots, mooi en geweldig is’ – het socialisme is het antwoord in de 21e eeuw” (afgeleid van een citaat van de Griekse communist Nikos Belogiannis die in 1952 werd geëxecuteerd). 

Op basis van de conclusies van onze activiteit van de afgelopen periode roepen wij de jongeren op om zich met de KKE en KNE te verenigen om de strijd voor hun hedendaagse behoeften te versterken, voor hedendaagse rechten op gratis en beter onderwijs en gezondheidszorg, volkshuisvesting, kwaliteitsvolle vrije tijd, toegang tot cultuur en sport, tegen alle drugs. 

Wij laten zien dat de volkeren kunnen zegevieren! Zij kunnen hun stempel drukken op de ontwikkelingen, op de grote keerpunten die zich voor onze ogen ontvouwen! 

Wij weten dat wij in deze inspanning niet alleen staan. Ons gezamenlijk standpunt met de gezamenlijke verklaring van 42 communistische en arbeiderspartijen en 30 communistische jongerenorganisaties tegen de imperialistische oorlog in Oekraïne is van groot belang. Ook van belang is onze gezamenlijke actie binnen de beweging in Nederland, de lokale arbeiders samen met de Griekse immigranten, de samenwerking van onze partijen en onze jongerenorganisaties. 

Wij versterken de gezamenlijke strijd van de volkeren, de jongeren uit de arbeidersklasse en andere lagen van de werkende bevolking, door de antikapitalistische oriëntatie van de strijd in onze landen te versterken. 

Wij versterken de communistische partijen en communistische jongerenorganisaties in elk land, omdat wij weten dat hun consolidatie, hun politieke, ideologische en organisatorische versterking, de beste bijdrage is aan de versterking van onze strijd op internationaal niveau. 

Wij zouden willen afsluiten met de woorden van de communist Anton de Kom dat “een rechtvaardige maatschappij zonder uitbuiting, onderdrukking en oorlog alleen kan worden opgebouwd door te strijden tegen het kapitalisme, voor het socialisme”. 

Lang leve het socialisme-communisme! 

Lang leve het Proletarisch Internationalisme!