Internationaal Bureau

Een delegatie van de CJB bracht ruim een week lang bezoek aan Griekenland. De delegatie nam deel aan het 31ste anti-imperialistische kamp van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE), waar duizenden Griekse jongeren uit het hele land samenkomen. In de dagen daarna nam de delegatie van de CJB deel aan een internationale school die door de KNE was georganiseerd, en werden waardevolle inzichten en ervaringen uitgewisseld met de Griekse en andere aanwezige zusterorganisaties.

Boodschap anti-imperialistisch kamp gericht tegen oorlog

Het anti-imperialistisch kamp was dit jaar voornamelijk gericht tegen imperialistische oorlogen, tegen de inmenging in de imperialistische oorlog in Oekraïne, en tegen het toenemend aantal leger- en marinebases van de VS en NAVO in Griekenland (er zijn er maar liefst drie in de regio waar het kamp plaatsvond). De slogan van het kamp was: ‘Met de gezamenlijke strijd van de volkeren tegen de plannen van de imperialisten – zo wordt geschiedenis geschreven!
Het programma bevatte politieke lezingen en discussies, sportwedstrijden, concerten en andere culturele activiteiten. De CJB en andere communistische jongerenorganisaties hadden hun eigen stand, waar ze in gesprek gingen met vele Griekse jongeren die benieuwd waren naar de situatie van jongeren en de klassenstrijd in Nederland. De delegatie van de CJB droeg een begroeting voor op het kamp, die we binnenkort publiceren.
Tijdens het kamp was er een dag langdurige onweer; iets wat in deze tijd van het jaar niet vaak voorkomt. Maar met hun collectieve handelswijze en discipline wisten de leden van de KNE alle uitdagingen heel snel op te lossen. Na regen komt zonneschijn, en namen veel jongeren een duik in het water, aangezien het kamp lag aan een mooi strand.

Foto mars

Massale politieke bijeenkomst

Hoogtepunt van het anti-imperialistisch kamp was de centrale politieke bijeenkomst in de stad Volos, waar de duizenden deelnemers van het kamp met een enorm konvooi van vele tientallen bussen heen werden gereden. Een zee van rode vlaggen vulde de haven van de stad Volos. Daar werd een toespraak gehouden door de secretaris van de Centrale Raad van de KNE, Nikos Ambatiëlos.
Daarnaast waren de secretarissen van de Centraal Comités van vier communistische partijen aanwezig, die een begroeting voordroegen. Namelijk Dimitris Koutsoumbas van de Communistische Partij van Griekenland (KKE), Pavel Blanco Cabrera van de Communistische Partij van Mexico (PCM), Astor Garcia van de Communistische Partij van de Werkers van Spanje (PCTE) en Kemal Okuyan van de Communistische Partij van Turkije (TKP). De politieke bijeenkomst werd afgesloten met de Internationale.

Foto speech

Leerzame lezingen en gedachtewisselingen op de internationale school

In de dagen na het kamp vond in Athene een internationale school voor jonge communisten plaats, die voor het eerst werd georganiseerd door de KNE. De delegaties van de aanwezige organisaties spraken uitgebreid over verschillende onderwerpen. Vijf seminars waren gewijd aan verschillende aspecten rond het thema: ‘de opbouw van een sterke en massale communistische jongerenorganisatie in de strijd voor het socialisme-communisme’. Drie seminars waren gewijd aan het thema: ‘theoretische vraagstukken van de revolutionaire politiek ter gelegenheid van honderd jaar sinds de oprichting van de USSR’.
De delegatie van de CJB bezocht in deze dagen ook verschillende activiteiten die door de KNE werden georganiseerd, waaronder een concert, evenals een demonstratie georganiseerd door studentenvakbonden en vakbonden van onderwijzers. De demonstratie was gericht tegen de wet die de Griekse regering wil doorvoeren met hervormingen in het hoger onderwijs, in lijn met de EU-richtlijnen. De hervormingen zullen studeren aanzienlijk duurder maken, voeren de repressie in het onderwijs op, en voeren verdere veranderingen door die onderwijsinstellingen omvormen tot bedrijven.
Naast de CJB waren zusterorganisaties aanwezig uit Italië (FGC), Oostenrijk (Jugendfront), Rusland (RKSM-b), Servië (SKOJ), Spanje (CJC), Turkije (TKG) en Zweden (SKU). Met al deze organisaties heeft de delegatie van de CJB uitgebreid gesproken, gedachten uitgewisseld over de situatie in onze landen, de problemen waarmee jongeren geconfronteerd worden, de toestand van de arbeidersbeweging, evenals de oorlog in Oekraïne en andere internationale ontwikkelingen.
Gezien de actuele ontwikkelingen in Sri-Lanka – waar de bevolking de afgelopen weken massaal in verzet is gekomen tegen verslechterende leefomstandigheden, inflatie en afbraak van rechten – organiseerde de KNE een videogesprek met de Socialistische Jeugd Bond (SYU) van Sri Lanka, waar de CJB aan deelnam.
Binnenkort plaatsen we de begroeting die de CJB voordroeg op het anti-imperialistisch kamp van de KNE.