Internationaal Bureau

Een delegatie van de CJB was aanwezig op het 31ste anti-imperialistische kamp van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE) (lees hier het verslag van het bezoek van de CJB aan de KNE dat we eerder publiceerden). Op het anti-imperialistisch kamp werd de onderstaande begroeting namens de CJB voorgedragen door Michael.

Kameraden,

Allereerst willen wij, uit naam van de CJB, de KNE bedanken voor de uitnodiging voor hun anti-imperialistisch kamp en hen feliciteren met het feit dat zij dit cruciale evenement voor de 31e keer organiseren. In de geest van het proletarisch internationalisme is het essentieel voor jonge communisten om in contact te komen met communisten over de hele wereld en om ervaringen uit te wisselen.

Ons huidige tijdperk wordt gekenmerkt door de toenemende escalatie van imperialistische concurrentie en de verscherping van inter-imperialistische tegenstellingen. De imperialistische oorlog in Oekraïne is daarvan zeker het meest duidelijke voorbeeld. Maar zoals blijkt uit de voortdurende verhoging van de militaire budgetten en de besluiten van de recente NAVO-top in Madrid, bereiden de heersende klassen van de Europese landen zich voor op een verdere verscherping van de inter-imperialistische concurrentie. Anti-imperialistische activiteiten, zoals dit kamp van KNE, zijn daarom van groot belang.jonge communisten geven applaus voor de toespraak

Natuurlijk speelt ook de kapitalistenklasse van Nederland hierin haar rol. De Nederlandse strijdkrachten zijn betrokken bij vele militaire operaties in het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa, terwijl zij ook hun aanwezigheid behouden in het Caribisch gebied. Sinds de Russische invasie heeft de Nederlandse regering honderden soldaten, oorlogsschepen en militaire vliegtuigen naar Oost-Europa en Scandinavië gestuurd, en nog geen twee weken geleden heeft zij toegezegd nog meer Nederlandse soldaten te sturen.

Zoals de geschiedenis ons leert, zullen de toenemende tegenstellingen leiden tot meer conflict en meer oorlog. En wij weten allen wie onder deze conflicten zullen lijden en er het slachtoffer van zullen worden: de armen en de werkende mensen in de wereld. Het zal onze taak zijn als communisten om ons ook voor te bereiden en te strijden voor het enige alternatief voor dit verrotte systeem: het socialisme.

In Nederland wordt de Nederlandse jeugd geconfronteerd met de gevolgen van de kapitalistische uitbuiting en het beleid van de EU en de opeenvolgende Nederlandse regeringen.

Onderwijs wordt steeds duurder, terwijl de jeugd onder steeds grotere druk wordt gezet om te presteren. Al vanaf de leeftijd van 12 jaar worden kinderen ingedeeld in verschillende niveaus op de middelbare school. De klassen zijn vaak overvol en er is weinig ruimte om individuele leerlingen te helpen. Dit heeft geleid tot een wildgroei van particuliere bijlesbedrijven.

In het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten studenten enorme leningen afsluiten om hun studie- en levensonderhoud te bekostigen. Afgestudeerden van universiteiten hebben bijvoorbeeld een schuld van gemiddeld 30.000 euro. Studenten in zowel het beroeps- als het hoger onderwijs worden ook geconfronteerd met andere problemen, zoals onderbetaalde of zelfs onbetaalde stages.

Specifiek in het hoger onderwijs zien we een toenemende versnippering en individualisering van studies, in overeenstemming met het Bolognaproces van de EU. Centraal staat niet de ontwikkeling van omvattende kennis over het vakgebied en de ontwikkeling van de vaardigheden en talenten van studenten. In plaats daarvan ligt de nadruk op het voorbereiden van de toekomstige beroepsbevolking met de specifieke kennis en vaardigheden waar het kapitaal om vraagt. Bovendien is een diploma niet voldoende om een relevante baan te krijgen, en studenten zijn daarom veroordeeld tot een voortdurende jacht op studiepunten, certificaten en stages. Veel studenten moeten dit combineren met werk. Deze situatie heeft ertoe geleid dat burn-outs een veel voorkomend verschijnsel onder studenten zijn geworden.

De werkende jeugd heeft te maken met veel problemen, zoals slecht betaalde banen, intensivering van de arbeid, flexibele arbeidsverhoudingen en gebrek aan rechten. De inflatie en de Nederlandse huizencrisis maken het nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.

De CJB is de afgelopen jaren flink gegroeid. We bouwen onze afdelingen op. We versterken ons ideologisch werk, door onze leden te scholen in de marxistisch-leninistische theorie en de internationale en binnenlandse ontwikkelingen te bestuderen. We dragen bij aan de beweging, waar we een klassengeoriënteerde lijn van strijd voorstaan. Soms slagen we er zelfs in om het voortouw te nemen. We dragen bij aan de versterking van onze partij, de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN). Het recente 7e Partijcongres heeft belangrijke besluiten opgeleverd voor de hergroepering van de Nederlandse communistische beweging. Met al onze krachten zullen wij de arbeidersjeugd blijven organiseren in de strijd voor een wereld zonder oorlogen, armoede en uitbuiting, voor het socialisme-communisme.

Om deze redenen kijken wij erg uit naar de seminars en de discussies. Dank jullie wel en leve het proletarisch internationalisme!

Michael is lid van het afdelingsbestuur van de afdeling Amsterdam van de CJB.