Meindert

Van vrijdag 11 augustus tot en met 13 augustus organiseerde de Communistische Jongerenbeweging (CJB) een zomerkamp in de Gelderse bossen. Het was een leerzaam en inspirerend weekend dat de leden heeft gesterkt in hun vermogen om de uitdagingen van het kapitalisme het hoofd te bieden. Evenementen zoals deze zijn niet alleen belangrijk voor de moraal onder kameraden, daarom stond het weekend in het teken van een aantal scholingen met uiteenlopende onderwerpen die ons kunnen helpen in het begrijpen van de problemen die voortkomen uit het kapitalisme. Veel lof is er voor de organisatie en de sprekers die een kwalitatief hoogstaand programma hebben gefaciliteerd dat men bij geen andere beweging terugvindt.

Op de vrijdagavond troffen de leden elkaar en werden er liederen rond het kampvuur gezongen. Na een goede nachtrust en een voedzaam ontbijt zat een volgepakte ruimte klaar om op de zaterdagochtend de eerste scholing over vakbondswerk te volgen. Tijdens de scholing werd de noodzaak van zichtbaarheid van communisten in de vakbond behandeld en werden er tips gegeven voor het organiseren van collega’s op de werkvloer. Daarbij was er ruimte voor discussies rondom arbeidsovereenkomsten, de juiste toon voor het zoeken van binding onder de arbeidersklasse en het aansturen van kleine successen op werk.

De scholing over bedrijvenwerk sloot aan bij het thema van het zomerkamp dit jaar, namelijk: ‘Voor een toekomst zonder armoede, discriminatie en oorlog – strijd is de enige weg! Wortelen onder schoolgaande, studerende en werkende jongeren in de strijd voor het socialisme!’ Centraal stond dus het opbouwen van banden met jongeren in de strijd op werkplekken en onderwijsinstellingen.

In dat kader werd ook een interactieve scholing gegeven over studentenstrijd en het wortelen onder studerende jongeren. Daarbij werd een bijzondere presentatie gegeven door een vertegenwoordiger van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE), de jongerenorganisatie van de Griekse zusterpartij KKE. Het werk van de Griekse communisten vormt een inspiratie voor de wereldwijde arbeidersbeweging. De manier waarop de KNE het voortouw neemt in de studentenbeweging maakt dat het communisme een stuk dieper is geworteld onder jongeren in Griekeland. De partij heeft een juiste balans gevonden tussen samenwerking in brede coalities, zonder in te leveren op ideologische kracht en principes. Nederlandse kameraden hebben veel te leren van het succes van de KNE.

In de middag werd er een uitgebreide scholing gegeven over Lenins bekendste werk, Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme uit 1916. Deze grondige analyse schreef hij ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en richt zich op de vorming van het monopoliekapitalisme. Aan het begin van de twintigste eeuw had het kapitalisme zich ontpopt van een economie met vrije concurrentie en gefragmenteerde kapitalisten, tot gigantische monopolies die sectoren overstegen en grote gedeelten van de wereldeconomie beheersten. Het was Lenins scherpe analyse die de oorlog plaatste in het kader van concurrerende economische belangen. De leden werden actief betrokken bij de scholing door vragen te beantwoorden en uiteenlopende kenmerken van het imperialisme te behandelen. In een tijd waarin er binnen de arbeidersbeweging discussie bestaat over de rol van grootmachten op het wereldtoneel kwam deze scholing op precies het juiste moment.

De namiddag werd gevuld met fysieke activiteiten zoals voetbal, volleybal en wandelen. Na de verrijking van de geest en het lichaam volgde er een diner en een informele activiteit in de vorm van een politiek café. Hier werd, in aanloop naar het 10e Congres van de CJB dat in het najaar zal plaatsvinden, het democratisch centralisme behandeld, een belangrijk onderdeel van de werkwijze van communistische partijen en jongerenorganisaties wereldwijd. Het uitgangspunt van het café was het ontkrachten van hardnekkige mythes over onze werkwijze die soms buiten de communistische beweging ontstaan. Doorgewinterde kameraden deelden hun ervaringen rondom besluitvorming en gaven concrete voorbeelden van de manier waarop het democratisch centralisme de slagvaardigheid en daadkracht van de arbeidersklasse juist versterkt. De avond werd afgesloten met karaoke, een kampvuur en een verbroederende boodschap aan de Communistische Partij van Venezuela (PCV), die verboden dreigt te worden door de sociaaldemocratische Venezolaanse regering.

Op de zondag gingen de leden nog voor het ontbijt wandelen door bossen. Na het eten volgden de laatste twee scholingen. De eerste scholing stond in het teken van de aantasting van de natuur in het kapitalisme en verwees naar relevante inzichten over dialectische processen in de natuur uit het oeuvre van Karl Marx en Friedrich Engels. Daarbij werd er gediscussieerd over de manier waarop het kapitalisme het milieu aantast en het socialisme concrete oplossingen kan bieden om die problemen te bestrijden. De middag werd afgesloten met een interessante masterclass over communicatie. Communisten weten als geen ander dat uitstraling en communicatie een belangrijk onderdeel zijn van het contact met de arbeidersklasse. In de vorm van foto’s, video’s en nagespeelde journalisten werden de leden uitgedaagd om lastige vragen kalm en correct te beantwoorden. 

Het zomerkamp was een enorm succes dankzij de kwalitatief hoogstaande scholingen en de onmisbare expertise van onze leden. Ook de kookploeg en de organisatie hebben een sleutelrol gespeeld in het slagen van dit evenement. Elk jaar zien we meer leden die zich aanmelden voor deze bijzondere samenkomst. Het zomerkamp levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van capabele, weerbare en geschoolde communisten. Dankzij leuke en leerzame interactie bouwen kameraden een hechte band op die de moraal sterkt. De uitdagingen van vandaag zijn groot, zo bleek ook uit de bijdragen van de sprekers. Toch bewees het zomerkamp dat we met zoveel talent, wilskracht en optimisme hoopvol over de toekomst kunnen zijn. Want de toekomst is die van het socialisme-communisme.