Scholieren in heel Nederland hebben de afgelopen weken gestaakt en gedemonstreerd tegen de zogeheten 1040-norm in het voortgezet onderwijs. Ondanks de kritiek uit de onderwijswereld, heeft staatssecretaris van onderwijs Marja Van Bijsterveldt te kennen gegeven dat ze aan de norm wil vasthouden. Het Landelijk Actie Komité Scholieren voert actie tegen de norm.

Van Bijsterveldt neemt het allemaal niet te serieus. Ze doet alsof het alleen maar gaat om scholieren die wat minder les willen. Wat ze maar niet begrijpt is dat het hier gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zoals een scholier in Nieuwegein het duidelijk verwoordt: “Het punt is gewoon dat die 1040 uur een overdreven norm is en dat deze niet te halen zijn met de middelen.”

De norm is in de praktijk onhaalbaar. Sywert van Lienden van het LAKS geeft dit aan in Netwerk en Pauw & Witteman. Het kabinet investeert niet in een kwalitatief beter onderwijs. Daardoor zullen scholen de 1040 uren altijd opvullen met ‘studieuren’ waarin geen les wordt gegeven.

Toen dit kabinet begon, trok het honderd dagen en duizenden euro’s uit om het land in te gaan en “naar de burger te luisteren.” Dat is nu voorbij. De regering luistert niet meer, maar stuurt de politie om demonstraties uiteen te slaan. Scholieren die zich verzetten worden voor relschoppers uitgemaakt. Dat de politie vreedzame acties met de wapenstok te lijf gaat, wordt voor het gemak even vergeten.

De repressie en de Oost-Indische doofheid van het Binnenhof doen niets af aan de argumenten
tegen de norm. Het kabinet doet aan schone schijn: een onderwijs dat in feite niets voorstelt, maar dat wel 1040 uur opvult. Daarom moet de norm zo snel mogelijk van de tafel, zodat er eindelijk geïnvesteerd kan worden in een voortgezet onderwijs waar je echt wat aan hebt. Beter onderwijs moet de norm zijn!

De 1040-urennorm is er niet per toeval. Hij komt rechtstreeks uit een neoliberale koker, namelijk die van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen (ERTI). Het ERTI stelt in een rapport uit 1995 dat er niet meer moet worden onderwezen, maar geleerd.

Dit houdt in dat leerlingen niet meer een leraar voor de klas hebben die uitlegt, maar zelfstandig aan het leren gaan. De 1040 uur hangen dus vooral samen met het Nieuwe Leren, dat ook van dit principe uitgaat.

Als de leraar geen les meer hoeft te geven, kan hij meerdere klassen tegelijk bedienen. Bovendien hoeft hij geen les meer voor te bereiden. Op die manier is er in theorie meer tijd beschikbaar om te leren.

Met dit alles in het achterhoofd kan de lestijdennorm verhoogd worden naar 1040 uur. De norm geeft de leerlingen een 36-urige werkweek, huiswerk inbegrepen. Op deze manier zouden leerlingen kunnen wennen aan het bedrijfsleven.

Het idee van het Nieuwe Leren wordt door de Europese Unie gesteund. De 1040-urennorm is dan ook een onderdeel van de Europese liberalisering van het onderwijs.

Het verzet tegen de 1040-norm is slechts het begin… Laat je niet uit het veld slaan door de stereotypes van “relschoppers” en “hooligans” die de media ons voorhouden, maar vecht voor je recht…. maar doe dit dan wel beschaafd en georganiseerd!

Vrijdag 28/11/07 om 12.00 op Museumplein in Amsterdam!

 

Meer informatie over de demonstratie: