Redactie

Op 25 november is het vier jaar geleden dat de Cubaanse revolutionair en leider Fidel Castro overleed. Hij leidde de Cubaanse revolutionairen in de strijd voor de omverwerping van het onderdrukkende regime van dictator Batista en de kapitalistische uitbuiting. Als Eerste Secretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Cuba (PCC), droeg Fidel Castro vervolgens bij aan de enorme inspanning van de Cubaanse bevolking voor de opbouw van het socialisme. Vandaag herdenken wij deze Cubaanse held.

Fidel Castro werd geboren op 13 augustus 1926. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Havana en was als student al actief in het verzet tegen de dictator Batista, die openlijk gesteund werd door de VS. Op 26 juli 1953 leidt Fidel Castro een groep revolutionairen in een aanval op de Moncadakazerne van het leger. De aanval mislukt echter en Fidel wordt echter gevangen genomen en veroordeeld. Maar de aanval zorgde er wel voor dat het verzet tegen dictator Batista aanwakkerde, waar o.a. de Socialistische Volkspartij van Cuba (zoals de Communistische Partij van Cuba destijds heette) een belangrijke rol in speelde. Onder druk van de bevolking worden Fidel en andere revolutionairen twee jaar later vrijgelaten.

Eind 1956 begint in de bergen van Sierra Maestra een lange partizanenstrijd tegen de dictator die door het imperialisme van de VS werd gesteund. Op 1 januari 1959 betreden de partizanen de hoofdstad Havana. De Cubaanse revolutie bewees dat het imperialisme niet onoverwinnelijk is en het Cubaanse volk vond destijds direct steun bij de Sovjet-Unie en andere socialistische landen.

Vanaf het eerste moment dat Fidel Castro en de Cubaanse bevolking dictator Batista omverwierpen en bedrijven in Cuba begonnen over te nemen, werd de arbeidersklasse tegengewerkt door de Verenigde Staten. Zo steunde en financierde de regering van de VS de invasie van de Varkensbaai in april 1961, twee jaar na de omverwerping van Batista. Op 15 april werden Cubaanse vliegvelden gebombardeerd als voorbereiding op de invasie, waarbij meerdere doden vielen. De begrafenis van de slachtoffers op 16 april 1961 wordt een massale demonstratie van de Cubaanse bevolking, waarbij Fidel Castro voor het eerst expliciet het socialistische karakter van de revolutie verkondigd. De volgende dag vindt de imperialistische invasie plaats, die echter wordt afgeslagen door de Cubaanse bevolking.

Sindsdien maakt Cuba stappen in de opbouw van het socialisme. Daarbij heeft de Cubaanse arbeidersklasse veel verworven, zoals gratis kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs. Ook is Cuba symbool geworden van internationale solidariteit, aangezien Cuba sinds de revolutie tienduizenden werkers heeft gestuurd naar tientallen landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika om te helpen met de opbouw van allerlei noodzakelijke faciliteiten. Ook nu met de corona-uitbraak stuurde Cuba artsen naar meerdere landen die hard getroffen waren om te helpen.

De VS voerde na de revolutie een misdadige economische blokkade in tegen het socialistische eiland, die tot vandaag voortduurt en Cuba een biljoen (dat zijn twaalf nullen) dollar heeft gekost. Door de heroïsche daden van de Cubaanse werkende klasse houdt het socialisme in Cuba nog steeds stand, zelfs nadat de omstandigheden moeilijker werden door de contrarevoluties in de Sovjet-Unie en andere socialistische landen.

De afgelopen jaren heeft de Amerikaanse regering de duimschroeven op Cuba verder aangedraaid. Er vertrekken geen vliegtuigen en cruiseschepen meer vanuit de VS meer richting Cuba. Financiële transacties van Cuba worden gesaboteerd en de economische blokkade zet zich door. Zelfs tijdens de corona epidemie toen medicijnen, mondkapjes, ventilatoren en andere medische noodzakelijkheden belangrijker waren dan ooit, weigerden buitenlandse bedrijven met Cuba te handelen omdat ze dan flink gesanctioneerd worden door de VS. Dit zijn afschuwelijke misdaden van de VS tegen mensenlevens in Cuba.

Ondanks alle pogingen van de imperialisten om het socialisme in Cuba te ondermijnen, is de strijd van Fidel Castro voor vrede en socialisme nog steeds springlevend. Cuba was en is een inspiratiebron voor de werkende klasse over de hele wereld.

¡Hasta la victoria siempre!