Redactie

Onlangs organiseerde de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) haar Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV werd georganiseerd met als doel om belangrijke politieke besluiten te nemen voor de komende drie jaar, nieuwe statuten vast te leggen en het handelen van de beweging kritisch tegen het licht te houden. Ook werd een nieuw Algemeen Bestuur (AB) verkozen . De CJB zit zowel kwalitatief als kwantitatief in de lift en deze ALV bewees dat haar leden actief bij willen dragen aan de koers van de beweging.

Voorafgaand aan de ALV werden het verslag van werkzaamheden, de concept statuten en het concept politiek besluit uitvoerig bediscussieerd. De CJB doet dit op basis van het democratisch-centralisme. In elke afdeling van de CJB werden alle documenten kritisch besproken en werden voorstellen gedaan ter verbetering van deze conceptstukken. Aan de hand hiervan werden nieuwe voorstellen gedaan vanuit het AB en alle wijzigingsvoorstellen werden vervolgens weer besproken in de afdelingen en er werd over gestemd. Op de ALV zelf werd door verkozen vertegenwoordigers uit alle afdelingen (aangezien door de corona-uitbraak een vergadering van alle leden niet mogelijk was) gestemd over de amendementen (wijzigingsvoorstellen) van alle afdelingen. Op deze manier bewaken wij de democratie binnen de CJB en benadrukken we dat al onze leden betrokken worden bij de besluitvorming.

De afgelopen twee jaar zijn we als CJB flink gegroeid. Ons ledenaantal is met 60% gestegen, er zijn verschillende interne organen opgetuigd om ons politiek werk op te bouwen en te versterken. De tijd is rijp voor het marxisme-leninisme en de verdere groei van de CJB. Crisis, afbraak en een eeuwig groter wordende kloof tussen bezitters en niet-bezitters is de belevingswereld van de jonge arbeidersklasse. Zij zoeken alternatieven voor het verrotte kapitalistische systeem, vinden geen antwoorden bij burgerlijke partijen en weten hierdoor hun weg te vinden richting de CJB, de NCPN en de strijd voor het socialisme-communisme.

De ALV herbevestigde onze koers om jongeren op hun werkplekken, MBO’s, (hoge-)scholen en universiteiten te organiseren in de strijd voor hun belangen, voor de klassenstrijd. Die strijd is nauw verbonden met allerlei kwesties die jongeren uit de arbeidersklasse aangaan, waaronder de strijd tegen imperialistische oorlogen en interventies, tegen klimaatverandering, en voor emancipatie van vrouwen en minderheden. Hiervoor is het essentieel dat de CJB versterkt wordt met vele nieuwe leden.

Ook gaan we door met het scholen van onze leden. Zonder revolutionaire theorie is er immers geen revolutionaire praktijk. Het marxisme-leninisme biedt ons een leidraad voor het handelen en analyseren van de situatie in Nederland, Europa en de wereld.

Er is een hoop werk te verzetten en een wereld te winnen. De corona epidemie heeft de uitbraak van een nieuwe kapitalistische economische crisis versneld en de rekening zal ongetwijfeld weer bij de werkende klasse worden neergelegd. De spanningen die dit met zich meebrengt is een voedingsbodem voor fascistische ideeën en extreemrechtse partijen. Alleen de arbeidersklasse zelf geleid door de revolutionaire voorhoede kan verbeteringen afdwingen en de weg vrijmaken voor de omverwerping van het kapitalistische systeem.”

De komende jaren zullen we strijden voor de verdere groei van de CJB, de versterking van de arbeidersbeweging en het klaarstomen van onze leden om de NCPN verder op te bouwen. De strijd tegen het kapitalisme is lang en vergt revolutionair geduld. Ons gevecht voor vrede en socialisme gaat door, voorwaarts!