Gezamenlijke oproep van 25 Europese communistische jongerenorganisaties aan de jongeren voor de versterking van de strijd tegen het kapitalisme en de EU, voor het Europa van de mensen en het socialisme!

 

Naar aanleiding van de aankomende Europese verkiezingen, spreken de communistische jongerenorganisaties van Europa die deze tekst ondertekenen de jongeren in onze landen aan. De jongeren, die hun levens zien verergeren en hun dromen verpletterd zien worden door het inhumane beleid van de EU en de regeringen.

De EU is een unie van landen die als doel heeft het grootkapitaal te dienen en de winsten van de grote Europese bedrijven veilig te stellen, door de rechten van de bevolking en de jeugd te verpletteren.

De enige wetgeving die de EU en de regeringen promoten met grote passie, is die van het opofferen van de werkers voor het concurrentievermogen van de Europese markt, voor de uitbreiding ervan en voor de gemeenschappelijke munt.

De feiten zijn onthullend

 • 113 miljoen mensen, oftewel 22,5% van de bevolking, leeft onder de officiële armoedegrens
 • 12,5 miljoen jonge mensen hebben geen baan en zijn ook niet aan het studeren (terwijl ze dat wel zouden willen)
 • 10,2% van de scholieren verlaat school vroegtijdig
 • onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur: alles wordt gemeten aan de winst.

De EU is van nature inhumaan

De bewering dat de Europese Unie menswaardig kan worden is vals. De EU kan niet gehumaniseerd worden. De EU kan niet worden omgevormd tot een Europa van de werkers. Voor de gewone mensen en voor de jeugd in het bijzonder, verslechtert de EU alleen maar. De partijen die het hebben over een zogenaamde democratisering van de EU, verhullen het feit dat zij in hun landen hetzelfde inhumane beleid hebben doorgevoerd of nu doorvoeren, net als alle regeringen van de EU dat doen. Ze doen dat om te voorzien in de behoeften van het grootkapitaal van Europa in zijn concurrentiestrijd met de economieën van de VS, Japan, China, Rusland en India. Die concurrentiestrijd is typerend voor de kapitalistische economie.

De “vrijheden” van de EU blijken de vrijheden van de grote bedrijven te zijn. De vrijheid om hun winsten te maximaliseren door de uitbuiting van de werkers te vergroten, mede door middel van de toenemende flexibilisering. De EU richt zich tegen de jongeren, die nog goedkopere arbeidskrachten zijn voor de grote bedrijven, aangezien ze veelal werken zonder arbeidsrechten, sociale zekerheid of sociale rechten. De jongeren zijn arbeidskrachten die zelfs naar andere landen moeten gaan om werk te vinden. De “mobiliteit” waar de EU het over heeft, is de vrijheid van ondernemers om hun productie van het ene land te verplaatsen naar het andere, waar de arbeidskracht goedkoper is en waar betere voorwaarden zijn om winst te maken. Ze laten rijen van werklozen achter. Tegelijkertijd probeert de EU met deze “mobiliteit” de illusie te wekken onder de mensen dat de EU hun “gemeenschappelijke huis” is, dat “baankansen” biedt voor iedereen. Daarmee verhullen ze wat er echt gebeurd, namelijk dat mensen zwerven van land naar land of van beroep naar beroep, op basis van wat het meest winstgevendheid is voor de grote bedrijven. Een gemeenschappelijk huis voor de jonge mensen van de werkende klasse en de grote bedrijven kan niet bestaan!

De EU maakt vaart met het afbreken van het publieke karakter van universiteiten. Dat doen ze door collegegelden op te leggen, door studenten met schulden op te zadelen vanwege studieleningen, en door inmenging van de bedrijven in het onderwijs te vergroten. De EU gebruikt beroepsopleidingen om nog goedkopere werkers te creëren en de lonen te verlagen. De EU creëert het “Europees Solidariteitskorps” als en mechanisme voor de integratie en deelname van jongeren als zeer goedkope arbeidskracht of zelfs als vrijwilligers. Onbetaald werk wordt zo op verschillende manieren gelegitimeerd.

De EU betekent groot gevaar voor de jongeren en voor de volkeren

De ongelijkheid tussen landen en de imperialistische interventies zitten in het DNA van de EU, aangezien de EU is gesticht als een imperialistisch bondgenootschap tussen staten. De EU voert imperialistische oorlogen in samenwerking met de NAVO, onder het voorwendsel van het “exporteren van democratie en de waarden van de EU”. De EU ziet de NAVO als een “fundamentele pijler voor de Europese Veiligheid”. Zodoende brengt de EU de volkeren van Europa in gevaar door steun te verlenen aan de agressieve strategie van de NAVO om Rusland te omsingelen. Er vindt grootschalige bewapening plaats, gebaseerd op het Verdrag van Lissabon van de EU en het NAVO-doel om 2% van de staatsbegroting van iedere lidstaat te besteden aan defensie. Met deze bewapening worden de oorlogen van morgen voorbereid ten koste van de gewone mensen. Ondertussen neemt de EU maatregelen om zelf onafhankelijk actie te kunnen ondernemen. De agressie en militarisering worden versterkt en snelle reactie-eenheden worden gecreëerd voor oorlogsoperaties, zoals PESCO. In Europese wateren verdrinken vluchtelingen waarvan het vaderland wordt gebombardeerd. De meerderheid van de overlevenden worden, als ze niet nodig zijn voor de Europese arbeidsmarkt, opgestapeld in hotspots.

De EU en de regeringen vergroten de repressie van de arbeidersbeweging en de sociale beweging in het algemeen. Ze versterken de controle en het toezicht onder het voorwendsel van de strijd tegen “terrorisme en radicalisering”. De EU, deze anticommunistische unie van het kapitaal, criminaliseert communistische partijen, hun jongerenorganisaties en hun symbolen. Tegelijkertijd steunt de EU regeringen die ontstaan met de steun van fascistische krachten, zoals de regering in Oekraïne. De historisch ongegronde gelijkstelling van fascisme met communisme is officieel beleid van de EU. Zo probeert de EU ook de inhoud te veranderen van 9 mei, de Dag van de Grote Antifascistische Overwinning van de Volkeren tegen het monsterachtige nazisme, door het de “Dag van Europa” te noemen.

De EU is een gezworen vijand van de strijd voor de afschaffing van de uitbuiting van de mens door de mens, omdat dit ook het einde zou betekenen van dit roofzuchtige bondgenootschap van het kapitaal, de EU.

Er moet een einde worden gemaakt aan het Europa van werkloosheid, het Europa dat rechten en vrijheden van de gewone mensen afschaft, het Europa van de winstgevendheid voor een handvol uitbuiters. De weg naar een maatschappij die kan voorzien in de hedendaagse behoeftes van de jongeren en de bevolking moet worden vrijgemaakt. In deze mooie strijd roepen wij communisten de jonge mensen van de werkende klasse en andere arme lagen van de bevolking op om samen met ons te strijden.

Voor een Europa van de mensen en niet van de kapitalisten

Er is veel waardevolle ervaring opgedaan door de bevolking in de afgelopen jaren. Dat ging helaas vaak op de meest tragische manier voor de belangen van de gewone mensen. Het is duidelijk geworden dat het inhumane beleid niet kan worden gestopt als de mensen aan de zijlijn staan. Maar het kan wel als de mensen zich verenigen met de communisten in de strijd voor vast werk met rechten, publiek en gratis onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. In de strijd voor het recht op sport, cultuur en creatieve vrije tijd, brekend met het kapitalistische systeem. In de strijd tegen imperialistische oorlogen en interventies, en voor het recht van elk volk om te kiezen welk pad van ontwikkeling het wil volgen. Alleen deze strijd kan het nationalisme bestrijden. Want het nationalisme zal altijd vruchtbare grond vinden om te groeien zolang het kapitaal domineert, aangezien het steunt op de teleurstelling van mensen over de verschillende versies van het beheer van dit verrotte systeem. 

Voor een Europa van de mensen en niet van de kapitalisten

Voor een Europa van de mensen en niet van de kapitalisten

Als jongeren moeten we de rug keren naar de partijen van het zogenaamde “euroscepticisme” die niet tegen de oneerlijke en uitbuitende kapitalistische economie en maatschappij strijden – de kapitalistische economie die de reden is van het bestaan van unies zoals de EU. Jongeren moeten een strijdbaar antwoord geven op racistische en fascistische krachten, die door het systeem worden gebruikt als “waakhonden” tegen de arbeidersbeweging.

We roepen de jongeren op om massaal de actie van de Europese communistische en arbeiderspartijen die tegen de EU strijden te steunen met het oog op de Europese verkiezingen in mei, maar ook in de politieke acties die voor ons liggen na de verkiezingen voor een maatschappij zonder uitbuiting van de mens door de mens, het socialisme.

de 25 Jongerenorganisaties die de verklaring ondertekenen

 • Communistische Jeugd van Oostenrijk
 • Communistische Jeugd van België
 • Communistische Jeugdligavan Brittannië
 • Jonge Socialisten van de Werkerspartij van Croatië
 • Communistisch Jeugd Unie – Tsjechië
 • Jonge Communisten van Denemarken
 • Jeugd van de Communistsiche Werkerspartij van Finland
 • Unie van Communistische Jeugd – Frankrijk
 • Communistische Jeugdliga van Georgië
 • Socialistische Duitse Arbeidersjeugd
 • Communistische Jeugd van Griekenland
 • Werkerspartij Jeugd – Ierland
 • Conolly Jongerenbeweging – Ierland
 • Front van Communistisch Jeugd – Italië
 • Communistische Jongerenbeweging – Nederland
 • Jeugd van de Communistische Partij van Polen
 • Unie van Socialistische Jeugd – Roemenië
 • Leninistische Communistische Jeugd Unie – Rusland
 • Revolutionaire Communistische Jeugdliga – Rusland
 • Communistische Jeugdliga – Servië
 • Collectieven van Communistische Jeugd – Spanje
 • Communistische Jeugd – Spanje
 • Communistische Jeugd van Zweden
 • Communistische Jeugd van Turkije
 • Leninistische Communistische Jeugd Unie van Oekraïne

Wil je deze flyer in PDF om te printen?