Voor dit jaar zijn er 7.000 vacatures bij het ministerie van Defensie. In 2006 heeft het ministerie ongeveer 7.500 banen. Vanaf 2007 wil het tussen de 6.000 en 9.000 banen aanbieden. Het gaat om contracten van 2,5 jaar.

Door Arlen Sabajo

Het ministerie van Defensie heeft afspraken gemaakt met het Centrum Werk en Inkomen (CWI), de uitkeringsinstantie UWV en gemeentelijke sociale diensten over de werving van kanonnenvlees. Kanonnenvlees, omdat één van de eisen is dat je inzetbaar moet zijn voor ‘vredesoperaties’.

De doelgroep zit tussen de leeftijd van 16,5 (bij aanstelling minimaal 17 jaar) en 32 jaar in. Jongeren met een leeftijd, waarop ze nog niet mogen stemmen, mogen kennelijk wel het leger in. Er is veel werkloosheid onder de jongeren. Defensie speelt daarop in met aanbiedingen, zoals door haar betaalde vakopleidingen en het halen van een rijbewijs op haar kosten. Hoewel het waar is dat de opleidingen die ze aanbieden, conform de vraag op de arbeidsmarkt zijn, is het niks anders dan omkoperij om jongeren het leger in te krijgen.

De Nederlandse regering stuurde troepen naar Afghanistan en Irak. Als het slaafje van de VS, die nog steeds plannen hebben om de wereld te veroveren. In de krant van de NCPN Manifest van 30 juni stond een stuk van Naomi Klein. Het ging over het ‘Bureau voor de Coordinatie van de Wederopbouw en Stabilliteit’, dat het Witte Huis op 5 augustus 2004 in het leven heeft geroepen. Dit bureau heeft tot doel ‘postconflict-plannen’ te maken voor meer dan 25 landen. In niet één van deze landen is op dit moment een conflict. Maar als er toch plannen worden gemaakt over wat er moet gebeuren na ‘conflicten’, die er niet zijn, kan dat alleen maar inhouden dat het gaat om een excuus voor de VS om deze 25 landen binnen te vallen. En dat schept de mogelijkheid voor het opzetten van ‘vredesoperaties’.

Jongeren, die geen kans krijgen hun leven te ontwikkelen binnen deze maatschappij als volwaardig personen, binnen de grenzen die deze maatschappijvorm kiest, mogen voor het kapitaal sterven. Armen mogen sterven voor de rijken zodat die rijk kunnen blijven. De dienstplicht is afgeschaft, maar door feitelijke omstandigheden waarin sommige jongeren zich bevinden, geen of bijna geen opleiding, werkloos, worden ze gedwongen., het leger in te gaan. Zo denken ze snel een opleiding en een grotere kans op een baan te krijgen. Dit aanbod is dus een verkapte vorm van dienstplicht.

De CJB roept op om voor je recht op te komen en de dienst te weigeren! De kans is groot dat je wordt uitgezonden om een nieuw Irak-avontuur tegemoet te gaan met alle mensenrechtenschendingen en aanslagen als reacties daarop van dien. Als je wilt vechten, dan voor je rechten als persoon en voor de rechten van anderen (of die nu Nederlander of Irakees is), dan vecht je tegen oorlog, voor de vrede, voor een betere wereld, die mogelijk is.

Geen troepen voor nieuwe oorlogen!
Troepen uit Irak en Aghanistan NU!!!