Internationaal Bureau

In november vond digitaal een bijeenkomst plaats van 20 Europese communistische jongerenorganisaties, op initiatief van de Communistische Jeugd van Turkije (TKG). Hieronder publiceren we de gezamenlijke verklaring. Eerder publiceerden we al de bijdrage van de CJB aan deze bijeenkomst (zie hier). Het thema van de bijeenkomst was: ‘2020: jongeren moet overleven tegen de pandemie en het kapitalisme: socialisme of barbarij’.

Gezamenlijke verklaring

Twintig Europese Communistische Jongerenorganisaties kwamen samen op de 103de verjaardag van de Socialistische Oktoberrevolutie tijdens de online bijeenkomst van Europese Communistische Jeugdorganisaties om ervaringen uit te wisselen. Hier deelden zij hun ervaring met de strijd van jongeren tijdens de Covid-19 pandemie.

Sinds het uitbreken van de pandemie zien werkende mensen over de hele wereld een groot aantal aanvallen op hun rechten. Hun recht op gezondheidszorg wordt afgebroken door kapitalistische regeringen die de private gezondheidsindustrie steunen in plaats van de publieke gezondheidszorg. Hun recht op onderwijs wordt ondergraven door beleid waarin planning ontbreekt, privaat onderwijs wordt bevoordeeld en te weinig geld wordt gereserveerd voor publiek onderwijs. Ook hun recht op huisvesting, cultuur en sport liggen onder vuur. Deze problemen zijn niet nieuw en zijn niet geïnitieerd door Covid-19. Aangezien ze voor een belangrijk deel al onderweg waren, is het de rol van de pandemie geweest om ze nog duidelijker aan het licht te brengen.

Waar vele kapitalistische landen erin falen om de broodnodige noodzakelijkheden voor een humaan en gezond leven aan hun bevolkingen te verschaffen, brengt het grote succes van Cuba, een land dat sinds de Revolutie ondertussen al bijna 62 jaar geblokkeerd wordt door de VS, hoop voor onze strijd.

Communistische jongerenorganisaties door heel Europa strijden tegen de asociale afbraakmaatregelen die overheden aanhouden sinds het uitbreken van de pandemie. Ook spreken we ons uit tegen de aanvallen op werkende mensen om de uitbuiting te verhogen waarbij de pandemie als excuus wordt gebruikt. Wij verwerpen de onmogelijke keuze die de werkende klasse en de jongeren op zich geworpen krijgen: om of te werken in gevaarlijke, ongezonde omgevingen, of werkloos te verhongeren. Wij eisen dat de overheidsgelden worden gebruikt voor de drukkende noden van werkende mensen in plaats van het redden of verder verrijken van de kapitalistische monopolies. Wij roepen de jeugd op om in opstand te komen tegen de pogingen van de bourgeoisie om de lasten van de kapitalistische economische crisis op de schouders van de arbeidersklasse te leggen.

Op de verjaardag van de Oktoberrevolutie, te midden van een hevige pandemie, terwijl de competitie tussen imperialisten steeds verder toeneemt, zullen de onderstaande Europese Communistische Jongerenorganisaties hun solidariteit versterken en sterk staan in hun vastberadenheid dat het enige pad dat de mensheid vandaag de dag kan helpen in deze economische en gezondheidscrisis het socialisme is.

 

Young Socialists of the Socialist Workers’ Party of Croatia

United Democratic Youth Organisation, EDON

Communist Youth Union, KSM

Movement of Young Communists of France

Socialist German Workers Youth, SDAJ

Young Communist League of Britain

Communist Youth of Greece, KNE

Connolly Youth Movement, CYM

Front of Communist Youth, FGC

Communist Youth Movement of the Netherlands, CJB

Portuguese Communist Youth, JCP

Union of Socialist Youth, UTS

Leninist Communist Youth Union of Russian Federation, LKSM RF

Revolutionary Communist Youth League (Bolsheviks), RKSMb

Young Communist League of Yugoslavia, SKOJ

Collectives of Young Communists (Spain), CJC

Communist Youth Union of Spain, UJCE

Communist Youth of Catalonia, JCC

Communist Youth of Turkey, TKG

Communist Youth of Austria, KJÖ