Het centraal comité van de Japanse Communistische Partij (JCP) richtte op 11 maart een bijzondere werkgroep op die zich buigt over de ramp die Japan vorige week overkwam. De werkgroep besliste om voluit mee te werken aan de reddingsoperaties voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami.

Solidarité Internationale *

Shii Kazuo, voorzitter van de Japanse Communistische Partij lanceerde een oproep naar alle geledingen van de partij: “Alle verkozenen, basisgroepen en leden moeten op de eerste rij staan in de hulpverleningsacties voor de slachtoffers van de ramp. De bijzondere werkgroep binnen de partij zal alle beschikbare middelen inzetten om deze ramp mee te helpen aanpakken.”

japon-terremoto2Medeleven en solidariteit
De bijzondere werkgroep binnen de JCP die op 11 maart werd opgericht naar aanleiding van de ramp, publiceerde dezelfde dag nog volgende verklaring.

“Op 11 maart, om 14.46 u werden de Japanse regio’s Tohuko en Kanto getroffen door de zwaarste aardbeving ooit in het land geregistreerd. De aardbeving en de daaropvolgende tsunami zorgden in een groot gebied voor een enorme ravage.
De JCP betuigt haar meest oprechte medeleven met de slachtoffers van deze tragedie. De partij drukt ook haar innige solidariteit uit met alle slachtoffers.
De JCP eist dat de regering alle mogelijkheden onderzoekt om alle mensen die vermist zijn, op hulp wachten of gevaar lopen, te vinden en te redden. De partij eist dat de regering alles doet om elk gevaar op branden of op een kernramp in te dijken.

De bijzondere werkgroep van de JCP roept alle partijorganen, alle lokale mandatarissen, alle basisgroepen en al haar leden op om actief mee te werken aan de hulpverlening en om de slachtoffers van de ramp zowel materieel als emotioneel te steunen.

De organisaties en de leden van de JCP die in de getroffen regio actief zijn, moeten de situatie van de slachtoffers inschatten en al de nodige maatregelen nemen om aan de noden van de slachtoffers te voldoen.”

Een werkgroep op het terrein
De bijzondere werkgroep van de JCP besliste op 13 maart om in het rampgebied een werkgroep samen te stellen. Die werkgroep opereert vanuit de stad Sendai in de prefectuur Miyagi en wordt geleid door Takahashi Chizuko, een lokale mandataris van de JCP.

Die werkgroep overlegt met de bijzondere werkgroep over wat de JCP kan doen voor de slachtoffers. En er staat al heel wat op stapel: er wordt een systeem op poten gezet dat massale noodhulp aanvoert vanuit de omliggende prefecturen en vanuit de gemeenten van de agglomeratie rond Tokio, JCP-afdelingen in het hele land starten een campagne om geld in te zamelen, de bevoorrading van de evacuatiecentra wordt verzekerd, er wordt puin geruimd, er worden tijdelijke woningen opgetrokken…

* Bron: http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net

Overgenomen van: http://www.pvda.be/nieuws/artikel/japanse-communistische-partij-roept-militanten-op-om-mee-te-werken-aan-de-hulpverlening.html?utm_source=pvda2011-03-18&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter