In 2006 trok het Helderse college van B&W de stekker uit het welzijnsstichting Triton. En daarbij kwam er ook een einde aan het sociaal cultureel jongerenwerk in Den Helder. Jongerencentrum De Postbrug sloot zijn deuren en de Helderse jongeren verloren het weinige wat zij nog aan voorzieningen hadden. Maar zij lieten het er niet bij zitten, en organiseerde hun zelf in een actiecomité.

jongdnheldr

Manifestatie voor behoud van de Postbrug

Het actiecomité, o.a. opgericht door CJB’er Fabian Kuiper, kreeg al gauw de politieke en actieve steun van de NCPN in Den Helder. Enkele NCPN/CJB’ers zetelden uiteindelijk in het actiecomité en door de contacten van de NCPN werd de politieke steun uitgebreid naar D66, SP en Groenlinks. Samen presenteerden het comité een plan voor een nieuwe Postbrug aan het college: met stageplaatsen, met uitbreiding van en meer diversiteit aan sociaal-culturele activiteiten voor jongeren en stimuleerde de samenwerking met het ROC en de middelbare scholen in Den Helder.

In april 2007 organiseerde het actiecomité met de partijen een manifestatie voor behoud van jongerenvoorzieningen in Den Helder. Dit was een groot succes, waarbij ruim duizend betogers op af kwamen. En niet enkel jongeren bezochten de manifestatie met muziek, politieke sprekers en informatiestands, ook oudere mensen kwamen om hun solidariteit te betuigen. Het gemeentebestuur had een dergelijke opkomst zeker niet verwacht, maar toch deden de Helderse bestuurders weinig tot geen toezeggingen.
Maanden waren er geruchten en werd er omheen gebabbeld. Tot nu dus eindelijk het Helderse college begreep dat de jongeren vast beraden zijn in hun strijd voor hun recht. Het plan voor de nieuwe Postbrug kwam ter sprake en zij hadden geen andere keus dan het plan goed te keuren. Deden zij dit niet, wisten zij dat het protest alomvattend zou zijn.

NCPN en CJB Den Helder zijn verheugd over deze ontwikkelen in de strijd voor het behoud van jongerenvoorzieningen. Wij bedanken de bevolking voor de massale steun die wij als Communistische Partij kregen. Maar danken vooral hen zonder wie de strijd niet te voeren was: de jongeren van Den Helder. Toch zal de NCPN waakzaam zijn en de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen. Zodat het gemeentebestuur zich werkelijk aan haar woord zal houden.

De strijd in Den Helder voor de Postbrug bewijst één ding zeker. Verdediging van onze sociale rechten is niet zeker in handen van parlementaire vertegenwoordigers. De bevolking zelf heeft de maatschappelijke betrokkenheid nodig om verandering en vooruitgang voort te kunnen brengen. Verandering komt van onderen, want strijd LOONT!