Maandag 25 februari 2013 vanaf 14.30 uur Boekmanzaal, Stopera, Waterlooplein 28, Amsterdam.

De, toen illegale, CPN (Communistische Partij van Nederland) riep de bevolking 72 jaar geleden op in verzet te komen tegen de jodenvervolgingen. In de tweedaagse staking die daarna volgde, op 25 en 26 februari 1941, speelde het overheidspersoneel een zeer belangrijke rol. Traditiegetrouw organiseert het Amsterdamse Abvakabo FNV-comité, voorafgaand aan het defilé, een eigen bijeenkomst.

“de Dokwerker” op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam

Begin 1941 werd de Duitse pressie op het hele politieke en economische leven steeds brutaler. Er tekende zich een verscherpt antisemitisme af. Anti-joodse maatregelen werden steeds grimmiger. In het weekend van 22 en 23 februari trapten SD-ers en WA-ers in de jodenbuurt de deuren van huizen in. Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten. Jonge joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.

 Op 24 februari 1941 vond ’s avonds op de Noordermarkt een korte openluchtbijeenkomst plaats, waaraan door talrijke gemeentearbeiders werd deelgenomen. Zij werden toegesproken door onder meer de gemeentearbeider Dirk van Nimwegen. Het stakingsparool werd bekendgemaakt. Op de plaquette aan de buitenmuur van de kerk op de Noordermarkt wordt herinnerd aan deze bijeenkomst. Nog dezelfde nacht werd op vele adressen in de stad het door de illegale CPN vervaardigde manifest ‘Staakt, staakt, staakt !!!’ gestencild. In de vroege ochtend werd dit manifest aan de poort van talrijke bedrijven verspreid. De staking, allereerst begonnen door gewone tramconducteurs, werd snel gevolgd door stratenmakers en vuilnismannen. Hun voorbeeld werd in twee dagen gevolgd door ruim 300.000 mensen. Ambtenaren, arbeiders, winkeliers, studenten, scholieren in Amsterdam, Utrecht, de Zaanstreek, het Gooi en Kennemerland kwamen in verzet tegen vervolging van onze joodse landgenoten.

Zij streden, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werknemers van het overheidspersoneel gestraft en sommigen zijn zelfs geëxecuteerd. De Februaristaking staat symbool voor de strijd tegen fascisme, rassenwaan en onderdrukking en vóór solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Door hier bij stil te staan, herdenken we de stakers van toen. Tegelijkertijd geven wij aan dat de waarden waar de stakers voor stonden van groot belang blijven, ook in deze tijd.

Want we leven nu weer in onzekere tijden. Velen kijken bezorgd naar de wereldwijde economische ontwikkelingen, zijn bezorgd over hun inkomen, hun pensioen, vragen zich af hoe de toekomst er uit ziet voor hun kinderen. Er is angst voor terrorisme, voor immigratie. Dit kan weer leiden tot het tegenover elkaar komen staan van bevolkingsgroepen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het verleden heeft ons geleerd waartoe dit kan leiden.

Met dit in gedachten roept het Amsterdamse Abvakabo FNV-comité “Herdenk de Februaristaking” u op om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, voorafgaand aan het defilé langs de Dokwerker. Kom naar de herdenking en laat zien dat u niet onverschillig staat ten opzichte van uw medeburgers en de waarden van een democratische samenleving.

HET PROGRAMMA:

Zaal open 14.30 uur15.00 15.15 Welkom en opening door Guus Duppen (voorzitter comité)
15.15 15.30 Bijdrage door Ruud Kuin, bondssecretaris Abvakabo FNV
15.30 15.50 Cultureel Intermezzo, jonge theatermakers ‘Barbaren & co’ 15.50 – 16.10 Kleine Pauze; koffie en cake
16.10 16.25 Bijdrage Eberhard van der Laan (Burgemeester Amsterdam)
16.25 16.30 Sluiting bijeenkomst door Guus Duppen
16.30 16.45 Kranslegging Joke van Zelst (Lid Comité) bij de herdenkingsplaquette van Abvakabo FNV in de Binnenstraat (putsgang) Stopera

De officiële herdenking begint om 16.45 uur en wordt geopend door Joke Koningh, voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen houdt een korte toespraak. Daarna zal Noraly Beyer, voormalig presentatrice van het NOS-journaal, enkele gedichten voordragen. Het defilé langs de Dokwerker begint om 17.00 uur. Ieder kan een bloemstuk of bloemen leggen. De bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur worden bezorgd in de Mozes en Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein.