Van 20 t/m 24 augustus vond de Marxistische Zomeruniversiteit weer plaats. Deze scholingsbijeenkomst wordt jaarlijks door het Instituut voor Marxistische Studies (IMAST) in augustus ergens in België gehouden. Dit jaar streek het circus neer in Waterloo. De Marxistische Zomeruniversiteit biedt een meerdaags programma van cursussen, lezingen en discussiebijeenkomsten over zeer diverse onderwerpen die uiteraard vanuit marxistisch perspectief benaderd worden. Dit jaar waren er ruim 200 aanwezigen, grotendeels uit België, enkele tientallen Nederlanders, een paar Fransen en een groep jongeren uit Spanje.

Mark Jan Smit

Het diverse programma-aanbod was zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden. Zo werd er voor beginners een basiscursus marxisme, en een cursus Cuba voor beginners aangeboden, terwijl gevorderden zich konden buigen over kwesties als China, het Midden-Oosten, nationalisme en Europa. Daarnaast vonden er ’s avonds interessante conferenties plaats over o.a. de kredietcrisis en de communisten in Nepal. Voor wie na een dag cursus behoefte had aan minder inspannende bezigheden kon lekker rustig een interessante film of documentaire bekijken, of een pintje pakken in de bar. Omdat we ons in Waterloo bevonden kon een bezoek aan het slagveld waar Napoleon zijn Waterloo vond natuurlijk niet ontbreken.

De basiscursus marxisme was zeer leerzaam, ook voor diegenen die zelf al de nodige marxistische werken gelezen hebben, waar ik mijzelf toe mag rekenen. Overigens was dit absoluut geen vereiste voor deze cursus. Door de klassikale uiteenzetting van de marxistische theorie, geleid door een ervaren docent, wordt de soms wel taaie en saaie stof heel levend en begrijpelijk gemaakt. Daarnaast is de vertaling naar de complexe wereld van vandaag erg belangrijk, en dit kwam dan ook uitvoerig aan bod.

Gebruikmakend van Marx’ economische theorie werd aangetoond hoe het kapitalisme functioneert, 150 jaar geleden en vandaag. Tevens werd aangetoond welke tegenstellingen het systeem met zich mee draagt en dat deze in wezen niet veranderd zijn in de afgelopen 100 tot 150 jaar. Ik moet zeggen dat, ondanks mijn zelfstudie, deze cursus voor mij zeer verdiepend was.

Verder kwamen diverse onderwerpen aan bod die allen op hun manier belangrijk zijn omdat ze een rol spelen in de imperialistische politiek van de V.S. en haar bondgenoten. De kwestie Tibet bijvoorbeeld, dat in de cursus over China aan bod kwam, of het Midden-Oosten, een bijzonder complexe regio met allerlei tegenstrijdige belangen, of hoe om te gaan met nationalistische tendensen en afscheidingsbewegingen, zeer actueel gezien de toestand in Georgië. Allemaal zaken waarover de westerse landen luid en duidelijk hun mening verkondigen en roepen hoe belangrijk zij democratie en mensenrechten wel niet vinden, terwijl zij ondertussen hun imperialistische belangen proberen veilig te stellen.

Een buitengewoon interessante conferentie over de kredietcrisis, die steeds meer wereldwijde gevolgen krijgt, toonde duidelijk aan dat de kapitalistische politiek van de V.S. en haar bondgenoten faalt. Met deze crisis krijgen zij daar nu de rekening voor gepresenteerd. Aan de communisten de taak om de ware aard van het kapitalisme aan te tonen door te laten zien hoe bedrieglijk de schijnbaar mooie woorden van de westerse wereldleiders zijn, door hun werkelijke belangen te onthullen, door aan te tonen dat vele, zo niet alle grote problemen van vandaag (zoals de kredietcrisis) hun oorsprong hebben in het kapitalistische systeem dat de westerse landen hanteren, en last but not least, door aan te tonen dat er een veel beter alternatief is: het socialisme.

Aan het ontwikkelen van dat besef kan de Marxistische Zomeruniversiteit een belangrijk steentje bijdragen. Daarom is zij een zeer nuttige scholing voor ons CJB-ers, zodat wij theoretisch goed uitgerust de straat op kunnen.

Zie voor meer informatie over de Marxistische Zomeruniversiteit of over wat IMAST nog meer doet: www.marx.be