Tegen werkweken van 60 uur. Voor meer rechten en voor een sociaal Europa. Om deze redenen hebben meer dan 15.000 arbeiders uit heel Europa op dinsdag 16 december in Straatsburg gedemonstreerd. De CJB was erbij. De actie is een groot succes: het Europees Parlement heeft gisteren tegen meer arbeidsuren gestemd.

Annabelle Schouten

Ongeveer 43 vakbonden uit heel Europa en uit Turkije hebben actie gevoerd tegen aanpassing van de Arbeidstijdenrichtlijn. De Europese Commissie wil het maximum aantal arbeidsuren van 48 uur per week oprekken naar 60 uur. Uit Nederland hebben zo’n 200 mensen meegedaan. Vooral FNV Bouw was goed vertegenwoordigd. Vakbondssprekers uit onder andere Frankrijk en Duitsland betrokken in hun toespraken aan het eind van de demonstratie ook de recessie bij dit protest.

Vecht voor je recht, juist in crisistijd

De Franse CGT is een zeer actieve en strijdbare vakbond. Ze weet regelmatig massa’s mensen op de been te krijgen tegen aantasting van sociale rechten en koppelt die strijd aan de crisis. Aan het eind van de demonstratie zei een CGT-secetaris in een toespraak: “Het zijn niet de arbeiders die de crisis hebben veroorzaakt, wel de financiers en speculanten. Maar de arbeiders mogen er wel voor opdraaien. Zij zitten met onzekerheid en werkeloosheid. Juist nu is het belangrijk dat wij voor onze rechten opkomen.” Tijd voor strijd!Aan mobilisatie is helaas niet bijzonder veel gedaan in Nederland. Juist nu in heel Europa, Griekenland voorop, de arbeidersbeweging weer massaal de straat op komt, mag de Nederlandse vakbeweging meer van zich laten horen. Het wordt weer tijd om van onderaf te werken aan een strijdbare vakbond die voor dit soort demonstraties het onderste uit de kan haalt. Het wordt tijd dat de Nederlandse bonden wat Europeser worden en een voorbeeld nemen aan de Franse CGT en de Duitse DGB.

Meer jongeren

In vergelijking met vakbondsgroepen uit andere landen was het grijze gehalte van de FNV’ers nogal hoog. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat diverse vakbondskaders op de CJB’ers afkwamen en hun blijdschap uitspraken over de aanwezigheid van jongeren. Wat dat betreft is er volop ruimte voor jongeren om actief te worden binnen de bond en haar strijdbaarder te maken. Niet alleen als je werkt of op zoek bent naar een baan, maar ook als je naar school gaat of studeert, is het belangrijk om je te organiseren. Met arbeidsrechten, contracten, loon enzovoorts krijgen we uiteindelijk allemaal te maken. En als de bazen van Europa hun aanvallen op onze bestaanszekerheid en onze rechten nu doen, is er alle reden voor ons, jongeren, om onze stem georganiseerd en collectief te verheffen.

Vervolgacties

Een eerste resultaat is nu behaald. Flexibilisering van arbeidstijden is (voorlopig) van de baan. De Europese arbeiders hebben laten zien dat strijd loont. Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. De werkelijke macht ligt immers niet bij het Europees Parlement. De bazen van Europa zullen blijven proberen om de rekening van de crisis bij ons neer te leggen. Ze zullen niet ophouden met hun aanvallen op arbeidsrechten.In de aanloop naar de Europese verkiezingen in juni volgen meer demonstraties, waarschijnlijk in Brussel. Ook dan moeten we zeker weer aanwezig zijn en alvast nu gaan mobiliseren binnen de vakbeweging, maar ook op scholen en universiteiten. Naar Grieks voorbeeld.