Op 21 januari betoogden 15.000 boze studenten in Den Haag. Het grootste studentenprotest sinds 1988. Matthijs Dröge is bestuurslid van de Communistische Jongerenbeweging (CJB), de Nederlandse zusterorganisatie van Comac. Hij vertelde ons wat er broeit in Nederland.

Jouwe Vanhoutteghem

In Nederland trad na de verkiezingen van vorig jaar een nieuwe regering van liberalen en conservatieven aan. Die regerig wil nu de “langstudeerders” gaan bestraffen. Dat zijn studenten die meer dan een jaar langer moeten studeren om een bachelor- of masterdiploma te behalen. Zij moeten hierna – indien ze verder willen kunnen studeren – drieduizend euro bovenop hun inschrijvingsgeld1 betalen. Ook de onderwijsinstelling moet een gelijkaardig bedrag neertellen per langstudeerder. Met deze maatregel wordt het onderwijs dus dubbel bestraft.

In het Nederlandse Den Haag had op 21 januari de grootste studentenbetoging sinds 25 jaar plaats. (Foto Patrick Savalle)

Op 29 november kwamen in Den Haag en Groningen telkens zo’n 2.000 studenten op straat om te betogen tegen deze nieuwe strafmaatregel. De maanden daarna vonden er nog tal van kleinere acties, betogingen en bezettingen plaats in heel Nederland. Voorlopig hoogtepunt kwam op 21 januari, toen naar aanleiding van de verjaardag van de liberale staatssecretaris voor Onderwijs, Halbe Zijlstra, vijftienduizend studenten betoogden in Den Haag. Het waren de Landelijke Studentenvakbond, het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Kamer van Verenigingen die de manifestatie organiseerden. Naast het vaak gehoorde “Oprutte”2 kwamen er ook oproepen om meer te investeren in onderwijs. Het protest bleef over het algemeen ludiek en studentikoos. De ochtend van de betoging was er ook een optocht van een derde (!) van alle hoogleraren van Nederland. Hele groepen studenten en docenten die anders nooit aan betogen zouden denken, traden nu eensgezind op.

Sociaal zwakkere studenten de dupe
De Nederlandse studentenbeweging is dan ook “goed boos”. Zoals ook de Vlaamse studentenbeweging ten tijde van het plan-Vandenbroucke3 stelde, leiden dergelijke sancties niet tot meer afstudeerders, maar wel tot meer studie-uitval. Statistieken tonen aan dat studenten met een allochtone of sociaal zwakkere achtergrond het meest geschaad worden door dergelijke maatregelen. De Nederlandse studentenverenigingen maken zich ook grote zorgen, want als je het risico loopt op een ‘boete’ van 3.000 euro, ga je veel minder snel actief worden in een vereniging.

Ondertussen gaven staatssecretaris Zijlstra en minister-president Rutte al te kennen zich geen moer aan te trekken van het protest. De studentenbewegingen bereiden dan ook volop nieuwe acties voor.

1 Voor studiejaar 2010-2011 bedroeg het inschrijvingsgeld: 1.672 euro (Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)  2 naar Mark Rutte, minister-president  3 Het nieuw financieringsplan voor het hoger onderwijs dat toenmalig minister van Onderwijs, Vandenbroucke, in 2007 invoerde.

 Overgenomen van: http://www.pvda.be/weekblad/artikel/nederlandse-studenten-zijn-goed-boos.html