Redactie voorwaarts 

Geen museum voor nazikunst!

De beschouwing en expositie van nazikunst, fascistische symbolen en andere fascistische voorwerpen dragen niet bij aan het begrijpen van het verleden maar zorgen voor polarisatie en opleving van het extreem-rechtse gedachtegoed, racisme en discriminatie.

1.

Ten eerste omdat in de kunst vorm en inhoud niet van elkaar zijn te scheiden en het daarom niet mogelijk is een ‘objectieve’ tentoonstelling over fascistische kunst en fascisme te maken. Wie wil laten zien hoe propaganda in de praktijk werkte, laat propaganda zien.

2.

Ten tweede omdat kunst en design amper hebben bijgedragen aan het succes van de nazi’s tussen 1933 en 1945. Hun succes lag in straatgeweld en dictatuur, beginnend bij communisten, sociaaldemocraten en vakbondsmensen. En in de uitroeiing van alle onafhankelijke kunst en cultuur. Als de museumdirecteur van het Design Museum in Den Bosch, Timo de Rijk, in Trouw (9 januari 2019) de stelling opstelt dat het fascisme in belangrijke mate kon opkomen door het gebruik van slim design, dan kan dit niet anders worden gezien dan als een bagatellisering van de nazi terreur die de werkelijke basis was van de macht van het fascisme.

3.

Ten derde omdat de nazi kunst niet uitzonderlijk was, laat staan vooruitstrevend of modern – zoals wel door de directeur van het design museum in Den Bosch wordt gesteld (Trouw, 9 januari 2019). In zowel film, als architectuur, als design sloten de nazi’s aan bij stromingen uit de zelfde tijd, of deden zij zelfs een greep naar het verleden. Wie nazi kunst alsnog als bijzonder presenteert, draagt zodoende per definitie bij aan de popularisatie van het fascisme.

Het is een schandaal dat de directeur van het design museum ronduit durft te verklaren dat zijn doel is om nazistische uitingen, die in Duitsland nog onbespreekbaar zijn, een podium te geven en zodoende op termijn ook daar bespreekbaar te maken.

En het is bijzonder respectloos deze tentoonstelling te houden recht tegenover Muziekcentrum De Toonzaal, waar voor de Tweede Wereldoorlog een synagoge stond, en sinds 2016 met plaquettes de Joodse slachtoffers van de nazi’s in Den Bosch worden herdacht.

Nederland hoort niet een lans te breken om fascisme weer bespreekbaar te maken. Dit geldt nog in het bijzonder in een tijd waarin extreem-rechtse en neo-nazistische organisaties in heel Europa sterk aan invloed winnen.

Wij eisen een einde aan alle exposities, beurzen en andersoortige vormen waarin fascistische symboliek en gedachtegoed worden geëxposeerd of ten verkoop worden aangeboden in Nederland!

 

Teken de petitie hier: www.afvn.nl/petitie/

 

Meer weten of meedoen? Op 20 juli is er een antifascistische stadstour door Den Bosch: https://www.facebook.com/events/733457520440245/

Stuur een mail naar: nazitentoonstelling@afvn.nl als jouw organisatie ook de petitie wil ondertekenen.