Verklaring CJB

De CJB veroordeelt het politieoptreden van agenten in Zuid-Holland. Een 16-jarige scholier was op een vrij aanplakbord CJB-posters aan het ophangen. Op de posters staat de bekende communistische verzetsstrijder Hannie Schaft en de leus ‘nooit meer fascisme’. Hij had ook posters met de leus ‘solidariteit met het Palestijnse volk’. Politieagenten stelden vragen over de posters. Ze gaven aan dat er met de posters geen probleem was. Maar toen de agenten hoorden dat de poster van de CJB was, kwam er ineens een identiteitscontrole.

Agenten vragen naar legitimatie en naar namen van andere communisten

Toen de agenten vroegen welke organisatie de posters maakt en hoorden dat de posters van de Communistische Jongerenbeweging (CJB) zijn, sloeg de sfeer om. Ineens moest de CJB’er zich legitimeren. Bovendien werd de jongen ter plekke ondervraagt, o.a. over waarom hij lid is van de CJB, wie de posters van de CJB maakt etc.

Dit is onacceptabel. Allereerst mag de politie alleen identiteitscontrole doen “voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak” (Politiewet, artikel 8, lid 1). Dat wil dus zeggen: alleen indien er sprake lijkt te zijn van een strafbaar feit of een ongeluk of iets degelijks. Het plakken van antifascistische posters is geen strafbaar feit en het monitoren van vrije aanplakborden is geen politietaak. Ook lid zijn van een politieke jongerenorganisatie zoals de CJB is geen strafbaar feit en het is geen politietaak om bij te houden wie lid is van een politiek organisatie. Het plakken van CJB-posters op vrije aanplakboorden zou dus absoluut geen aanleiding mogen zijn voor identiteitscontrole.

Bovendien is het bizar dat de politie de jongen vervolgens ook nog onderwierp aan heel verhoor op straat en daarbij informatie probeerde te achterhalen over de werkwijze van de CJB en de namen van andere communisten.

Geen incident

Het is schandalig dat agenten een 16-jarige scholier proberen te intimideren, hem behandelen alsof hij iets misdaan heeft, enkel omdat hij maatschappelijk betrokken is en aandacht vraagt voor het gevaar van opkomend fascisme en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Dit is overigens geen incident. Het komt helaas vaker voor dat CJB-leden door de politie worden lastiggevallen bij hun politieke activiteit.

Discriminatie op basis van politieke gezindheid

Met hun handelen hebben de agenten bovendien sterk de indruk gewekt, dat de jongen zich moest legitimeren en werd ondervraagd, omdat hij lid van de CJB is. De agenten zelf gaven immers herhaaldelijk aan dat er met de posters niets mis was. De identiteitscontrole werd ingezet zodra de agenten hoorden dat de posters van de Communistische Jongerenbeweging zijn. Dit wijst op discriminatie op basis van politieke gezindheid, wat strijdig is met artikel 1 van de grondwet.

Politie vindt optreden ‘normaal’

Vanuit het Algemeen Bestuur van de CJB is contact geweest met de politie en één van de betrokken agenten. De politie kon geen opheldering geven. Er werd enkel herhaald dat de politie het ‘recht’ zou hebben om identiteitscontroles uit te voeren. Er werd aan voorbijgegaan dat daar volgens de wet een reden voor moet zijn.

Bovendien heeft de politie überhaupt geen ‘rechten’. Er is geen wet die speciale ‘rechten’ toekent aan de politie. De politie heeft enkel bevoegdheden voor de uitvoering van de politietaak. De bevolking heeft rechten. Waaronder rechten die in dit geval door de politie aan de laars zijn gelapt, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke behandeling.

Er werd geen antwoord gegeven op de bezwaren van de CJB en er was geen enkele intentie om excuses aan te bieden aan de jongen. Blijkbaar vindt de politie het normaal om legale antifascistische activiteiten te onderzoeken. Blijkbaar vindt de politie het normaal om scholieren te intimideren die maatschappelijk betrokken zijn en die niet de andere kant opkijken bij het onrecht in de wereld.

De posters blijven hangen

Wij communisten laten ons niet intimideren! We gaan door met posters plakken, flyers uitdelen, acties organiseren en elke andere activiteit die bijdraagt aan de strijd voor de belangen van jongeren uit de arbeidersklasse. We blijven strijden tegen het opkomend fascisme, dat gepaard gaat met racistische en andere reactionaire opvattingen. We blijven strijden voor solidariteit met de bevolking van Palestina, die al decennia lijdt onder de bezetting en onderdrukking door de Israëlische staat. We blijven strijden voor een wereld zonder armoede, discriminatie, oorlog en uitbuiting, voor socialisme.

Algemeen Bestuur CJB