Redactie

Op 8 Mei vieren we de overwinning op nazi-Duitsland 76 jaar geleden. Een dag om zeker te vieren, maar ook stil te staan bij het belang van deze overwinning en er lessen van te leren. Lessen die ook nu en in de toekomst waardevol zullen zijn. De NCPN en CJB hebben daarvoor ook een korte film geproduceerd onder de titel “Rode Vlag, Zwarte As, De Antifascistische Overwinning”, die op 8 mei om 20:00 uur in première zal gaan.

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) was het resultaat van de in toenemende mate scherper wordende inter-imperialistische tegenstellingen, maar ook het resultaat van de intentie om de eerste socialistische staat, de Sovjet-Unie, te vernietigen. Iets wat in eerste instantie voornamelijk werd uitgedrukt in de steun en oogluikende toestemming van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten voor de herbewapening en de expansionistische ambities van nazi-Duitsland. Tsjecho-Slowakije werd geofferd om nazi-Duitsland tevreden te houden, en zelfs na de invasie van Polen grepen deze landen niet direct in.

Het fascisme werd voortgebracht door het kapitalisme en was de meest gewelddadige en terroristische manifestatie van het monopoliekapitaal. Het fascisme was verantwoordelijk voor het onmetelijke lijden en de verschrikkingen van de concentratiekampen van de nazi’s. Het nazi-fascisme kon dan ook alleen verslagen worden door een lang proces van strijd door het antifascistisch verzet, met een grote rol voor de Sovjet-Unie. De communistische partijen en hun jongerenorganisaties stonden in alle bezette landen voorop in de antifascistische bevrijdingsstrijd. De troepen van het Rode Leger en de gehele bevolking van de Sovjet-Unie hebben de grootste offers gebracht, en droegen de zwaarste last om deze overwinning te verwezenlijken. Ongeveer 27 miljoen burgers en -soldaten van de Sovjet-Unie verloren hun leven in deze strijd

Hoewel het nazi-fascisme is verslagen kan het fascisme zolang kapitalisme bestaat altijd zijn lelijke kop weer opsteken, zeker in situaties van crisis, zoals ook nu het geval is. Het is dan ook schandalig, maar niet geheel verrassend, dat na de Tweede Wereldoorlog er een campagne van geschiedvervalsing door de imperialistische landen begint. Geschiedvervalsing met als doel de beslissende rol te doen vergeten die de Sovjet-Unie, communisten en antifascisten van over de hele wereld hebben gespeeld in de overwinning op het fascisme.

De EU speelt hierin een belangrijke rol. Ze gaan voorop in de aanval om de grote rol van de Sovjet-Unie, en de communisten uit alle bezette landen, uit de geschiedenisboeken te wissen, wat gepaard gaat met het kweken van een rabiaat anticommunisme. De EU-instanties promoten reactionaire ideeën die communisme en fascisme als twee kanten van dezelfde medaille te bestempelen, en proberen hierbij het kapitalisme vrij te pleiten – terwijl fascisme als ideologie juist een gewelddadig onderdeel is van het kapitalisme in crisis. Tegelijkertijd wordt communisme gedemoniseerd, aangezien zij dat als een reële bedreiging zien voor hun macht. Hierdoor laat de EU haar ware gezicht zien als imperialistische unie voor het belang van de monopolies.

Iedereen is dan ook van harte welkom om 8 mei om 20:00 uur de korte film “Rode Vlag, Zwarte As, De Antifascistische Overwinning” geproduceerd door de NCPN en CJB te bekijken op cjb-tv.voorwaarts.net. Om de ware geschiedenis van de tweede wereldoorlog levend te houden, en de overwinning op het nazi-fascisme te vieren. Voorwaarts en niet vergeten!