Partijbestuur NCPN en Algemeen Bestuur CJB

Gisteren bereikte ons het droevige bericht dat Roel Walraven, voormalig voorzitter van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) en kaderlid van de CPN, is overleden. Hij was vanaf jongs af aan al politiek actief, en bleef zijn hele leven strijdbaar. Roel werd 91 jaar.

Roel werd in 1930 geboren in een communistisch gezin in Amsterdam. Zijn ouders waren actief in het verzet. Na de oorlog sloot Roel zich aan bij het (ANJV), de jongerenorganisatie die gelieerd was aan de CPN, waar hij onder meer voorzitter van was. In 1966 werd Roel voor de CPN verkozen in de Amsterdamse gemeenteraad en in 1982 werd hij wethouder. Roel zette zich in voor allerlei sociale kwesties en streed altijd voor de belangen van de werkende mensen.

Na de opheffing van de CPN in 1991 bleef Roel zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid. We kwamen hem dan ook regelmatig tegen op acties en herdenkingen, en we werkten de afgelopen jaren samen om bijvoorbeeld solidariteitsacties te organiseren.

Roel heeft altijd, ook na de contrarevoluties, de geschiedenis van de CPN en de socialistische opbouw in de 20ste eeuw verdedigd tegenover de anticommunistische geschiedvervalsing. Zo streed hij tegen de verwatering van de herdenking van de Februaristaking, waarbij andere partijen de rol van de CPN proberen klein te praten en de werkelijke oorzaken van de oorlog en het fascisme proberen te verdoezelen. Recentelijk hebben we Roel uitgebreid geïnterviewd over de geschiedenis van het ANJV. Dat zullen we verwerken in een documentaire die we aan het produceren zijn.

We zullen Roel herinneren om zijn strijdbare houding en zijn inzet voor de arbeidersbeweging. Van fietstochten naar de legerbasis bij Volkel om te demonstreren tegen de opslag van kernwapens, tot het kraken van een pand op 86-jarige leeftijd, Roel stond altijd aan de zijde van de onderdrukten. Zelfs dit jaar nog was hij de meeste zaterdagen te vinden op de Dam, om te demonstreren tegen de imperialistische inmenging in Venezuela en elders. We zullen hem missen.

Onze oprechte deelneming aan de nabestaanden van Roel.

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB