Redactie

Op 29 november is het de Internationale Dag van de Solidariteit met het Palestijnse Volk. De Palestijnse bevolking lijdt al ruim een halve eeuw onder de Israëlische agressie en bezetting. In mei dit jaar vonden er weer escalaties in Gaza plaats door het leger van Israël. Wereldwijd stonden mensen op tegen deze wrede imperialistische acties, waaronder ook de NCPN en CJB.

De Palestijnen in Gaza hebben door de blokkade van het Israëlische leger zelden toegang tot schoon drinkwater en andere basisvoorzieningen. De Palestijnen leven in feite in een openlucht gevangenis, waar de bevolking het leven onmogelijk gemaakt wordt door de barbaarse acties van de Israëlische staat. Regelmatig wordt de Palestijnse bevolking geconfronteerd met bombardementen en aanvallen van het Israëlische leger, die afgelopen mei bijvoorbeeld honderden Palestijnen het leven kostten. In de bezette gebieden heeft Israël een apartheidsregime ingesteld. Palestijnen worden zelfs systematisch uit hun huizen verjaagd, zoals we in mei dit jaar hebben gezien, om plaats te maken voor Israëlische kolonisten.

De militaire agressie, blokkade, bezetting en etnische zuiveringen (zoals in Sheikh Jarrah) zijn schendingen van het internationaal recht. Toch wordt de Israëlische staat militair en financieel gesteund door imperialistische machten zoals de VS, EU, NAVO en ook de Nederlandse staat, omdat zij Israël zien als een belangrijke bondgenoot in de regio. Zoals de huidige president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ooit zei: “If there were not an Israel, we would have to invent one to make sure our interests were preserved.” De NAVO en de EU, inclusief de Nederlandse regering, zijn medeplichtig aan de instandhouding van het apartheidsregime, de kolonisatie van Palestijnse gebieden en de militaire agressie. In mei dit jaar, tijdens de Israëlische militaire agressie in Gaza, steunde de Nederlandse minister-president publiekelijk “het recht van Israël op zelfverdediging.”

Geconfronteerd met deze brute onderdrukking is verzet het antwoord van de heldhaftige Palestijnse bevolking. Met ongelijke middelen strijdt de Palestijnse bevolking al decennia tegen het zwaarbewapende Israëlische leger. Een strijd die vaak hand in hand gaat met de bredere anti-imperialistische en socialistische strijd. De NCPN en CJB steunen de internationale solidariteitsacties met het Palestijnse volk, en eisen:

  • Beëindiging van militaire oefeningen en alle verdragen en overeenkomsten van militaire samenwerking met Israël.
  • De beëindiging van de voortdurende aanvallen op de Palestijnse bevolking door het Israëlische leger.
  • De onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse en andere politieke gevangenen die worden vastgehouden in de Israëlische gevangenissen.
  • De terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun thuis in overeenstemming met de Resoluties van de VN.
  • Onmiddellijke erkenning van Palestina als een onafhankelijke staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad door de Nederlandse staat.

Solidariteit met het volk van Palestina!

Vrijheid voor Palestina!