Jamie

Op zondag 12 maart was de afdeling Amsterdam van de CJB aanwezig op de Dam in Amsterdam om solidariteit te tonen met het Palestijnse volk, dat al decennia lijdt onder de misdadige bezetting, het geweld en de apartheidspolitiek van de Israëlische staat. Alleen al in dit jaar zijn vele tientallen onschuldige Palestijnse mensen vermoord, waaronder veel kinderen. Net als de VS, NAVO en EU, houdt de Nederlandse regering Israël daarbij een hand boven het hoofd. Namens de CJB gaf Jamie een korte toespraak die we hieronder publiceren.

Vandaag staan wij hier om onze solidariteit uit te spreken met het Palestijnse volk, en tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de groeiende niveaus van geweld waarmee het Palestijnse volk wordt geconfronteerd. Al meer dan vijf decennia handhaaft Israël een militaire bezetting op de Westelijke Jordaanoever, en deze bezetting heeft een diepgaande invloed gehad op het leven van de Palestijnen. Ze zijn onderworpen aan verschillende schendingen van rechten, waaronder willekeurige detentie, marteling en buitengerechtelijke executies. Palestijnse huizen en eigendommen zijn vernietigd en hun land is in beslag genomen voor de bouw van Israëlische nederzettingen. Kinderen zijn getraumatiseerd door het constante geweld van de bezettingsmacht in hun gemeenschappen.

Met de steun van het wereldwijde kapitaal dendert de Israëlische kolonisteneconomie door en financiert en escaleert het de gruwelen die tegen het Palestijnse volk worden gepleegd. Israëlische nederzettingen, gesteund door bedrijven in de VS en de EU, zijn in flagrante schending van internationaal recht gevestigd op de Westelijke Jordaanoever. Nederlandse-Israëlische bedrijven zoals de Tahal-groep bieden irrigatie- en landbouwinfrastructuur voor de kolonisten op hetzelfde land waar Palestijnse boerderijen werden platgewalst door het Israëlische leger (IDF). Dochterondernemingen van de Altice-groep ontwikkelen communicatie-infrastructuur die de Palestijnen wordt ontzegd, en wiens stemmen niet gehoord mogen worden. Booking.com faciliteert het toerisme naar deze nederzettingen en brengt buitenlands geld in de economie, terwijl Palestijnen elke echte bewegingsvrijheid wordt ontzegd. Dit wordt geïllustreerd door hoe nederzettingen worden verbonden door een netwerk van wegen die verboden zijn voor Palestijnen, waardoor de Westelijke Jordaanoever effectief wordt verdeeld in geïsoleerde enclaves. Dit heeft een verwoestende impact gehad op de Palestijnse economie, waardoor het moeilijk is geworden voor Palestijnen om te reizen, te handelen en toegang te krijgen tot essentiële diensten, waarbij de apartheids-natuur van de bezetting wordt benadrukt. Deze acties tonen duidelijk aan dat internationaal recht niet van toepassing is op degenen die gesteund worden door imperialistische blokken zoals de NAVO.

Ook de brutaliteit van het Israëlische geweld tegen Palestijnen kan niet worden ontkend. Journalisten en kinderen worden steeds vaker in het volle daglicht neergeschoten. Deze voortzetting en escalatie van geweld wordt ook rechtstreeks mogelijk gemaakt door de Nederlandse staat, die handel met het Israëlische militair-industriële complex ondersteunt en realiseert. Nederlandse bedrijven leveren onderdelen voor de F35-gevechtsvliegtuigen die Israël veelvuldig gebruikt bij het bombarderen van Palestijnen, en leveren veel “dual use products” – items die zowel voor militaire als civiele toepassingen kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt ondanks bewering dat het Nederlandse beleid geen militaire producten aan Israël levert. Producten die Israël maar al te graag gebruikt in de cyclus van geweld.

Bovendien lijdt de Palestijnse bevolking in Gaza al vele jaren onder de onmenselijke blokkade opgelegd door het Israëlische leger, waardoor veel Palestijnen van basisbehoeften worden beroofd, zoals schoon drinkwater, kankermedicijnen en voedsel om hun gezinnen te voeden. Het is een grote schande dat deze omstandigheden worden toegestaan en zelfs genormaliseerd zijn.

Deze misdaden van de Israëlische staat worden al tientallen jaren verergerd en mogelijk gemaakt door de imperialistische EU, NAVO en VS. Ze steunen Israël politiek, economisch en militair omdat ze Israël zien als een belangrijke strategische bondgenoot in de regio. In het Midden-Oosten heeft de botsing van de belangen van deze kapitalistische blokken de bevolking meer dan honderd jaar zwaar beïnvloed. Ze spelen de bevolking tegen elkaar uit en gebruiken de Israëlische staat als uitvalsbasis om hun belangen te verdedigen, met enorme hoeveelheden menselijk leed als gevolg. Het zijn de belangen van de kapitalisten, die blijven aandringen op imperialistische plannen en vreselijke conflicten tussen volkeren in de regio.

We kunnen niet langer toestaan dat het volk van Palestina leeft in angst voor de onderdrukking en het geweld van de Israëlische staat en zijn gewelddadige bendes. Als communisten streven we naar een wereld waarin het winstbejag van de ene persoon ten koste van de andere eindigt. Dit betekent ook het einde van het winstbejag ten koste van het andere volkeren. We roepen de arbeiders van de wereld op om zich te verenigen met het Palestijnse volk in hun moeilijkheden. Israël moet zijn bezetting beëindigen en zijn blokkade opheffen. Hiervoor is het van cruciaal belang dat de arbeiders van de wereld solidair met elkaar staan. Beëindig de bezetting! Beëindig de bloedvergieten! Solidariteit met het Palestijnse volk en zijn strijd!

* Jamie is lid van de Commissie Internationaal