Solidariteitsverklaring Nieuwe Communistische Partij van Nederland en Communistische Jongerenbeweging met de Communistische Partij van Polen – Stop anticommunisme en de vervolging van communisten!

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland en de Communistische Jongerenbeweging veroordelen de nieuwe poging van de reactionaire Poolse regering om het communisme en het communistische gedachtegoed strafbaar te stellen. Al sinds enkele jaren organiseert de Poolse bourgeoisie een anticommunistische campagne met als doel een totaalverbod van de Poolse Communistische Partij. De poging tot veranderingen in het strafrecht, die het communisme gelijkstelt aan het propageren van nazisme en fascisme, zijn onder andere een gevolg van het proces dat al 3,5 jaar aan de gang is tegen leden van de redactie van de “Brzask”, een orgaan van de Poolse CP. De wijziging in artikel 256 verbiedt het communisme en kan ertoe leiden dat communisten tot 3 jaar gevangenisstraf krijgen.

De Poolse bourgeoisie probeert met hun anticommunistische campagne elke positieve herinnering aan de socialistische Volksrepubliek Polen de kop in te drukken. Dit doen zij, omdat ze doodsbang zijn dat de Poolse bevolking, geteisterd door het kapitalisme, de Volksrepubliek weer als voorbeeld zullen gebruiken om hen omver te werpen. Hierom vallen zij de communisten en hun partij aan, die vooraan staan in de strijd tegen het verrotte kapitalistische systeem. De vernietiging van het socialisme in Polen heeft de Poolse arbeiders, de boeren, de jeugd, niks gebracht dan ellende, werkloosheid, armoede, uitbuiting, en opkomend fascisme. De ironie is nu dat dat de reactionaire Poolse regering, die openlijk nazi’s en fascisten gebruikt voor hun nationalistische doeleinden, de communisten gelijkstelt aan deze beulen van het kapitaal.

Wij Nederlandse communisten zijn solidair met onze Poolse kameraden. Wij eisen dat de vervolgingen tegen communisten in Polen stoppen, en een einde aan de anticommunistische hetze van de reactionaire Poolse regering.