Studenten uit heel Nederland demonstreerden maandag 15 juni in Den Haag tegen de asociale maatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het hoger onderwijs. Alle aanwezigen waren uiterst strijdbaar, geen van hen zal de volgende morgen geen last van zijn keel hebben gehad.

‘Daarboven in Den Haag,

Daar woont een meneer.

Die geeft geen geld,

Aan onderwijs meer’

Edwin Vissinga

De demonstranten kwamen op tegen de systematische verlaging van het geld voor het hoger onderwijs. Het comité ROUW schrijft: “Tussen 1995 en 2007 nam het aantal studenten met 20 procent toe, terwijl de rijksbijdrage achterbleef met een stijging van slechts 4 procent.” Het gevolg is dat studenten nu veel minder begeleiding kunnen krijgen dan voorheen, denk bijvoorbeeld aan grote klassen.

Toen Plasterk hier, na de demonstratie, aan de studenten uitlegde dat dit kabinet juist veel meer had geïnvesteerd in het hoger onderwijs, kreeg hij dan ook onmiddellijk repliek uit het publiek: ‘Maar per student is het bedrag afgenomen! Wat nu gedaan wordt is veel te weinig!

’Het steeds lager worden van de rijksinvesteringen in het hoger onderwijs is uiteindelijk het logisch resultaat van het akkoord van Bologna wat alle EU landen hebben ondertekend. Universiteiten moeten, volgens Bologna tenminste, steeds meer onafhankelijk worden en hun geld weg halen bij andere partijen, zoals samenwerking met het bedrijfsleven of een mogelijke verhoging van het collegegeld. Maar dit was niet het enige goedje uit Bologna waar tegen gedemonstreerd werd.

Ook de harde knip werd aan de kaak gesteld, waardoor studenten eerst al hun punten voor hun Bachelor moeten hebben voordat zij aan hun Master mogen beginnen, waardoor studenten gigantisch veel onnodige vertraging oplopen. Daarnaast kon de ‘talententax’, waardoor studenten voor een tweede Bachelor veel meer moeten betalen, ook op veel weerstand rekenen.

Al met al was de opkomst van 200 studenten heel hoog gezien de uiterst korte tijd die men had om iedereen te mobiliseren. Dit geeft aan dat het verzet tegen de bezuinigingsmaatregelen erg leeft onder de studenten. Samen met de strijdbaarheid van de aanwezige demonstranten en het platform ROUW toont dit dan ook aan dat de studenten verdere afbraak niet zomaar zullen pikken.