De CJB organiseerde vrijdag 19 juni een scholingsbijeenkomst in Zwolle. De scholing gaf een inleiding in de ideeën en ervaringen van Che Guevara, en wat we daar tegenwoordig in de praktijk van kunnen leren. De scholing ging ook in op de basisprincipes en organisatie van de CJB.

Mark Jan Smit

Het ging om een basisscholing voor met name nieuwe leden. Helaas konden niet alle nieuwe leden aanwezig zijn. De scholing werd gegeven door CJB-voorzitter Arlen Sabajo aan de hand van de brochure “In de voetsporen van Che” en het artikel “Communisten in actie”. “In de voetsporen van Che” is een gemakkelijk leesbare brochure over het leven en werk van Che Guevara.

Van zijn levensverhaal, zijn werk, zijn keuzes kunnen wij jonge communisten veel leren. Tijdens zijn turbulente leven heeft hij samen met zijn kameraden en het Cubaanse volk voor hete vuren gestaan en heeft daarin moeilijke keuzes moeten maken. Dit kan alleen maar wanneer je voldoende theoretische bagage bij je hebt en deze op de juiste manier in de strijd kunt toepassen. Daarom is scholing en studie van groot belang. Maar je hebt niets aan boekenwurmen die hun studeerkamer niet verlaten. Het gaat om de praktijk. De intellectuele arbeid staat geheel in dienst van de revolutie, aldus Che.

Arlen Sabajo loodste de aanwezigen door de eerste twee hoofdstukken van de brochure, daarbij steeds de vertaalslag makend naar onze eigen situatie binnen en buiten de CJB. De punten die hierbij naar voren kwamen boden voldoende stof tot uitwisseling van gedachten en discussie. Centraal hierin stond hoe wij als jonge communisten moeten werken, in onze eigen omgeving, binnen de vakbond, op school, op het werk, maar ook binnen de CJB en haar afdelingen.

In dit verband werd het belangrijke artikel “Communisten in actie” uit juni 2007 besproken. Dit artikel kan gezien worden als een soort basisdocument van hoe de CJB functioneert, werkt en georganiseerd is. Aan het einde van de bijeenkomst spraken de aanwezigen zich uit voor de wens om vaker scholingsbijeenkomsten te houden, en dan niet alleen maar basisscholingen maar ook zogenaamde vervolgscholingen aan de hand van belangrijke werken van Marx, Engels of Lenin, of aan de hand van onderwerpen zoals Cuba, of de vakbond. Op deze manier kunnen we een verdiepingsslag maken en van elkaar leren zodat we samen theoretisch sterker staan om onze strijd in de praktijk te voeren.

Zie ook: Communisten in actie