De studenten die op donderdag 26 november het bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen hadden bezet uit protest tegen invoering van het Bindend Studie Advies zijn diezelfde dag als overwinnaars naar buiten gekomen. Het College van Bestuur heeft toegegeven aan de eisen van de studenten.

bezetting uni groningen

De bezetting duurde de hele dag. Een vijftigtal studenten waren het gebouw binnen gegaan en barricadeerde de ingangen. De studenten eisten dat het besluit aangaande het invoeren van het Bindend Studie Advies werd teruggedraaid, dat het College van Bestuur samen met de studenten naar Den Haag zou trekken om druk te zetten op de minister en dat de studenten en docenten voortaan weer volledig betrokken zouden zijn bij de besluitvorming. De studenten gaven aan niet weg te gaan totdat hun eisen zouden worden ingewilligd.

Na lange onderhandelingen bleek het College welwillend om aan deze eisen tegemoet te komen. Men zal samen naar Den Haag trekken, het BSA wordt onder de loep genomen en voortaan zullen alle besluiten volgens het Gronings harmoniemodel worden genomen. De studenten zijn zeer tevreden over de uitkomst en zijn zingend naar buiten gekomen.

Hiermee is de Hollandse traditie van het bezetten van Universiteiten door studenten weer nieuw leven ingeblazen. De studenten hebben geleerd dat het werkt om je eisen met daden kracht bij te zetten. Een van de studenten zegt heel erg blij te zijn met de uitkomst: “Het gaat echt de verkeerde kant op met het hoger onderwijs in Nederland. Gelukkig heeft het zin om hier iets tegen te doen. We hopen dat Groningen een voorbeeld kan zijn voor andere Universiteiten”.

Nederland sluit zich hiermee aan bij een uitgebreide lijst van landen door heel de wereld waar nu studentenprotesten zijn. Vorige week werden er nog enkele gebouwen bezet in Duitsland en ook in Amerika en Canada zijn er veelvuldig studentenprotesten.

Bron & meer info