Zaterdag 28 november 2009 hield Kraakgroep De Vonk een demonstratie in de binnenstad van Bergen op Zoom. Dit om onze oppositie tegen het kraakverbod, tegen de leegstand en onze keus voor betaalbare sociale woningen en wonen als recht duidelijk te maken.

demo tegen kraakverbod

Wij poogden met deze demonstratie de gemeente ervan te overtuigen het kraakverbod op lokaal niveau niet te handhaven en het recht op wonen te laten zegevieren.

Een groep van ongeveer 50 activisten van Kraakgroep De Vonk, jongeren, ouderen, sympathisanten en politici vertrokken rond half twee vanaf AC De Vonk richting binnenstad, waar op het Gouvernementsplein en de Grote Markt toespraken gehouden werden door raadslid PvdA’er Han Verbeem en lijsttrekker van GroenLinks Peter van den Ouden.

De demonstratie, die rustig verliep en veel bekijks trok van winkelend publiek, was strijdbaar en oogstte grote aandacht voor ons standpunt.
Het doel van onze demonstratie, het debat omtrent het kraakverbod openbreken in de lokale politiek en pleiten voor het niet handhaven van het kraakverbod op gemeentelijk niveau, is dan ook behaald.

Wij danken de aanwezige politici voor hun steun in onze strijd tegen leegstand, huisjesmelkerij, verloedering en sociale afbraak.

Tevens willen wij iedereen die deelnam aan onze demonstratie bedanken voor hun grote steun en inzet voor De Vonk!

Woonrecht, geen speculantenrecht!
Idealen kun je niet verbieden, kraken gaat door!

demo tegen kraakverbod_2