In het kader van de actie tegen de NVU-demonstratie morgen in Den Bosch heeft de CJB Groningen gisteravond een thema-avond georganiseerd over de rol van het fascisme toen en nu. Hoe presenteert extreemrechts vandaag de dag mensen voor zich te winnen? En wat kunnen we ertegen doen?

Annabelle Schouten

img589233657De NVU die morgen in Den Bosch over straat wil marcheren profileert zich als een antikapitalistische en anti-imperialistische partij. Leider Kusters trekt fel van leer tegen het casinokapitalisme en pleit voor een eerlijke verdeling van rijkdommen. Wie niet zou weten dat dit van een neonazi-club komt, zou op grond van bepaalde stukken denken dat dit geschreven is door socialisten of communisten. Maar de eisen om de Nederlandse ‘volksgemeenschap’ te beschermen tegen het internationale kapitaal (en niet tegen het nationale kapitaal?), de grenzen te sluiten, vreemdelingen het land uit te zetten en de ‘Voor volk en vaderland’-leuze (ook door de NSB gebruikt) brengen je snel van die gedachte af. Deze ‘volksnationalisten’ zoals de NVU zichzelf noemt, zijn niet antikapitalistisch, noch anti-imperialistisch. Met links aandoende retoriek probeert de partij mensen die kritisch of ontevreden zijn vanwege de crisis of het kapitalisme in het algemeen naar zich toe te trekken. Ondanks dat de NVU op zichzelf weinig voorstelt, kan dit misleidende optreden naar buiten toe een gevaar vormen. De nazi’s voor de Tweede Wereldoorlog deden zich ook voor als beschermers van het Duitse volk tegen het internationale, joodse kapitaal en toen ze eenmaal aan de macht kwamen, bleken ze een instrument te zijn van bepaalde delen van het Duitse kapitaal. Die wilden de arbeidersbeweging vernietigen en tegelijkertijd ‘nationaliseren’.

Parlementair extreemrechts, de PVV, presenteert zich weer op een andere manier. Deze partij wakkert continu de angst en haat jegens de islam aan. Wilders krijgt in ons medialandschap ook alle ruimte voor haatzaaiing en zijn racisme. De andere politieke partijen leggen, hem op wat slappe kritiek na, geen strobreed in de weg. En de critici op Wilders blijven hangen in de welles-nietes-discussie of hij een racist is of niet. Maar waar het om gaat is dat elke (racistische) uitspraak van Wilders tot doel heeft zowel de werkelijke oorzaken van maatschappelijke problemen als zijn eigen asociale, neoliberale politiek te verbergen.

img574490903

Extreemrechts groeit en versterkt zich, zowel op straat als in het parlement. Wanneer bepaalde delen van de grote industrie zich in het nauw gedreven voelen omdat ze geen uitweg meer zien uit de crisis of omdat ze zien dat in Europa het verzet van de arbeidersbeweging toeneemt, dan ligt het gevaar van fascisme op de loer. Net als toen kunnen ze op zoek gaan naar een leider met charisma, naar iemand die de arbeidersbeweging goed weet te misleiden en die hun belangen te allen tijde zal dienen.

De CJB vindt dat we dit niet moeten afwachten. Extreemrechts en fascisme moeten bestreden worden door een breed antifascistisch front te vormen, zoals die in Duitsland bijvoorbeeld bestaat. Daar slaan kerken, vakbonden, autonomen, communisten, veteranen, christen-democraten en anderen de handen ineen om het gespuis aan te pakken. Ook morgen in Den Bosch zullen er mensen staan om te laten zien dat fascisten niet de ruimte moeten krijgen!