Het Tsjechische ministerie van binnenlandse zaken heeft in 2006 de Communistische Jongerenbeweging uit Tsjechië, de KSM verboden. Niet vanwege geweldpleging door leden, terroristische activiteiten of dergelijke, maar omdat de KSM in haar program zegt het privé-bezit van productiemiddelen af te willen schaffen en via revolutie de kapitalistische samenleving omver zou willen gooien. De beweging heeft het verbod voor twee jaar weten te vertragen door middel van het aangaan van rechtszaken, maar wordt nu bevolen om te ontbinden.

Freek Geurds

Op 24 april dit jaar kreeg de KSM het bevel van het Praagse gerechtshof dat ze zich onmiddellijk moesten ontbinden. Dit bevel komt tegelijkertijd met de succesvolle acties van de KSM tegen het plaatsen van een Amerikaans rakettenschild in Tsjechië, dat volgens de Amerikaanse regering geplaatst wordt om het Europese continent te beschermen tegen aanvallen vanuit Iran, maar volgens de communistische jeugd een inbreuk is op de soevereiniteit van de Tsjechische Republiek en een directe intimidatie is tegenover de Russische Federatie. Het initiatief om de KSM te ontbinden begon in 2005, toen twee senatoren een aanklacht indienden tegen meerdere anonieme auteurs van diverse artikelen die gepubliceerd waren in de Mlada Pravda (Jonge Waarheid), het officiele magazine van de KSM. De senatoren zouden overtuigd zijn dat de KSM een overtreding maakt van een wet die het verbiedt propaganda te maken voor een beweging die ‘persoonlijke rechten en vrijheden’ zou onderdrukken.

“In de publicatie, verwijst de KSM indirect naar Lenin, het marxisme-leninisme en het voeren van klassenstrijd’, zei Jaromir Stetina, een van de senatoren die de klacht tegen de KSM had ingediend. Volgens de Tsjechische politici die de aanklacht tegen de KSM aanvoeren, zou de KSM de ‘democratische idealen’ bedreigen. Ironisch genoeg is het willen verbieden van een politieke partij omwille van haar ideologische standpunten (de aanklacht is een regelrechte aanval op het marxistisch-leninistische gedachtegoed) puur ondemocratisch te noemen.Vanaf het moment dat bekend werd dat de Tsjechische regering de KSM wou verbieden is er wereldwijd protest aangetekend door linkse massabewegingen, partijen, vakbonden en andere progressief ingestelde mensen, waaronder Subcommandante Marcos van de Zapatistas, Zanger Bono van U2 en Nobelprijswinnaar Dario Fo.

Ook de CJB heeft actie ondernomen, eind 2006 zijn er honderden handtekeningen binnengehaald voor een petitie tegen het verbod, die werden aangeboden bij de Tsjechische ambassade.Bij de 1-mei viering van dit jaar hield de KSM nog een betoging, waarbij in Brno, de op een na grootste stad van de Tsjechische republiek, hun vlaggen in beslag werden genomen door de politie, omdat de beweging verboden is. In Praag hield de KSM ook een betoging, hierbij greep de politie niet in, wel werden ze scherp in de gaten gehouden. Deze intimidaties door de Tsjechische politiek staan niet op zichzelf, al jaren proberen tegenstanders van de communistische partij en communistische jeugd in Tsjechië via geweld, provocaties en intimidaties deze bewegingen de kop in te drukken.

Zo gebeurde het dat in juni vorig jaar, een monument voor de gestorven soldaten van het rode leger door de loco-burgemeester van Brno werd beschadigd, waarbij hij met behulp van gereedschap de hamer en sikkel, die onderdeel waren van het monument, uit de pilaar sneed. Dit vond plaats, twee dagen voor de onthulling van het desbetreffende monument. Ook vond deze loco-burgemeester het de normaalste zaak van de wereld om tijdens een herdenking die in april bij dit monument plaats vond, een anticommunistische manifestatie van te maken, tegen de wil in van de mensen die aanwezig waren voor de herdenking. Daarnaast zijn er al verschillende communistische parlementsleden bedreigt, een daarvan zelfs in elkaar geslagen door extreemrechtse jongeren.

Verschillende redenen kunnen achter deze reeks van beschamende en gewelddadige incidenten gevonden worden. De meest waarschijnlijke is wellicht de grootte van de communistische partij in Tsjechië, deze is namelijk de derde partij van het land en heeft zo’n 26 van de 200 zetels in het parlement. Een doorn in het oog van de rechtse coalitie, die het land momenteel bestuurt, vooral na de grote moeite die ondernomen is om het anticommunisme te promoten, onder andere op scholen. De steun voor de communistische partij en hun jongerenbeweging in Tsjechië is niet zonder reden: Tsjechië kampt nog steeds met veel sociaal-economische problemen, nog meer dan onder het socialisme. Praag mag dan opgeknapt zijn (hoewel tegelijkertijd de stad ontsierd wordt door commerciële activiteiten), buiten de stad is de armoede merkbaar, terwijl de Tsjechische economie als een van de succesvolste van alle ex-Oostblok landen gezien wordt.

De strijd van de jonge communisten tegen het onrecht van de Tsjechische regering, is een dappere, het is niet gemakkelijk om op te boksen tegen zoveel intimidaties. Niet alleen van de regering, maar ook vanuit de media en fascistische bewegingen, zoals de Nationale Partij, die overigens niet verboden wordt. De CJB steunt de strijd van de KSM en roept op te waken voor de verdere afbraak van democratische rechten in de Europese Unie, die gepaard gaan met de verdere uitverkoop van de sociale verworvenheden.