DEN HELDER – De Communistische Jongeren Beweging in Den Helder veroordeelt het besluit van het college van B&W om de Postbrug niet te heropenen. Het terugtrekken van het voornemen komt over als een flinke schop na. Niet alleen voor de jongeren in Den Helder, maar voor alle inwoners getuigt het van disrespect!

52268

Manifestatie voor het behoud van de Postbrug

Meer dan duizend inwoners van onze stad lieten vorig jaar april merken dat een Postbrug nodig is op de manifestatie georganiseerd door actiecomité SvdF op het Julianaplein – met steun van D66, SP, GroenLinks, CJB en NCPN. Voor het eerst sinds de antirakettendemonstraties, stonden de burgers van Den Helder op voor iets waar zij in geloofden in zo’n massaal protestactie.

Wij hoorden mooie woordjes van wethouder en heersende partijen. Hoe geweldig ze het wel niet vonden dat de jongeren in staat waren om een grote actie op poten te zetten en dat het zo’n massale steun kon vergaren. De betreffende wethoudster had zelfs geopperd dat het jongerencentrum binnen een jaar weer open kon. De strijd leek gewonnen. Jongeren hoeven geen mooie woordjes, maar eisen daden!

Maar intussen bleef het bij die mooie woordjes naar de mensen toe. Door vragen van de NCPN naar enkele raadsleden toe, kwam aan het licht dat het jongerencentrum niet eens in de raadsvergadering was besproken! Toch propageerden de Helderse machthebbers naar buiten toe dat ze er werk van maakten. In kranten werden vol trots de plannen voor de nieuwe Postbrug getoond. Alles blijkt simpelweg gelogen te zijn, geen ander woord kan het beter omschrijven.

De CJB vindt de redenen die het college opgeeft om geen moeite te doen voor het project onacceptabel voor de rechten van de jongeren. Het gemeentebestuur probeert duidelijk zijn eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en wijst met de vinger naar de andere partijen betrokken in de plannen voor de nieuwe Postbrug. Terwijl het in werkelijkheid duidelijk onderdeel is van het neoliberaal afbraakbeleid van sociale voorzieningen en rechten!

De jongeren in Den Helder verdienen hun eigen plaats. Een plaats voor socialiteit en culturele ontwikkeling. De plannen die door het actiecomité waren gepresenteerd om de Postbrug uit te breiden voor meerdere doeleinden  – zoals het vergroten van stageplaatsen in de gemeente – vervulde veel behoeftes waar eerder niks of weinig mee werd gedaan. En dan nog niet gesproken over de cultureel-historische waarde van de Postbrug voor onze gemeente. De Postbrug was het jongerencentrum gebouwd en beheerd door dé jongeren. Zo was het, en zo hoort het!De jongeren in Den Helder verdienen minstens net zo’n goede plek als de Postbrug.

Jongeren zijn de toekomst, de toekomst is het socialisme!