Internationaal Bureau

Op 6 december vonden verkiezingen plaats in Venezuela onder moeilijke omstandigheden voor de bevolking, door de imperialistische inmenging in het land door de VS, EU en hun bondgenoten, maar ook door de kapitalistische economische crisis en de bezuinigingen van de regering. De Communistische Partij van Venezuela (PCV) behaalde een goed resultaat ondanks de censuur door de sociaaldemocratische PSUV-regering en de burgerlijke media. We publiceren hieronder het felicitatie- en solidariteitsbericht van de NCPN en CJB aan onze Venezolaanse zusterorganisaties. Ook publiceren we een artikel van de PCV waarin het verloop en het resultaat van de verkiezingen wordt beschreven.

Solidariteitsbericht en felicitatie NCPN en CJB aan de PCV en JCV

Beste kameraden,

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) feliciteren de Communistische Partij van Venezuela (PCV) met de resultaten van de parlementaire verkiezingen die plaatsvonden op 6 december. De PCV kreeg ruim 170.000 stemmen (2,73%), wat een aanzienlijke stijging is in vergelijking met de vorige verkiezingen, ondanks dat veel meer mensen niet zijn gaan stemmen (70%).

We veroordelen de censuur tegen de PCV en haar bondgenoten van het Populair Revolutionair Alternatief (APR) door de sociaaldemocratische PSUV-regering en de burgerlijke media gedurende de verkiezingscampagne. Ook veroordelen we de disproportionele toewijzing van zetels door de Nationale Kiescommissie, die slechts 1 (0,36%) van de 277 zetels aan de PCV toewees, terwijl de PCV 2,73% van de stemmen haalde.

De NCPN en CJB staan in volledige solidariteit met de bevolking van Venezuela, die niet alleen geconfronteerd wordt met de pandemie en de kapitalistische economische crisis, maar ook de economische blokkade en de schaamteloze inmenging in de interne aangelegenheden van Venezuela door de VS, EU en andere imperialistische machten. In het kader van de toenemende tegenstellingen tussen imperialistische machten, proberen zij controle te krijgen over grondstoffen en markten in Venezuela en Latijns-Amerika voor de belangen van hun monopolies.

We uiten onze solidariteit met de PCV en de Communistische Jeugd van Venezuela (JCV), die consequent de belangen en rechten van de werkende klasse van Venezuela vertegenwoordigen en verdedigen in de strijd voor een revolutionaire weg uit de kapitalistische crisis en imperialistische inmenging; in de strijd tegen de kapitalistische uitbuiting en voor het socialisme-communisme.

Kameraadschappelijk,

Internationaal Bureau NCPN

Internationaal Bureau CJB

 

Vertaald artikel van de PCV: de PCV maakt de balans op na Venezuela’s parlementaire verkiezingen van 6 December

Op zondag 6 december zijn parlementaire verkiezingen gehouden in Venezuela en is een nieuw parlement gekozen. Zoals in de grondwet beschreven, zal dit parlement vanaf januari 2021 haar taken gaan uitvoeren.

De PCV (Communistische Partij van Venezuela) deed mee aan de verkiezingen als onderdeel van een alliantie van onafhankelijke arbeiders-, boeren- en volkskrachten genaamd het Revolutionair Volks Alternatief (APR). Deze beslissing werd genomen door de 12e en 13e plenaire bijeenkomsten van het Centraal Comité van de PCV nadat zij de politieke onhoudbaarheid zagen van het deelnemen in een verkiezingsbondgenootschap met de PSUV. Dit werd ingegeven door het falen van de regering om zich te houden aan het akkoord “PSUV-PCV gezamenlijke kaderovereenkomst om de crisis van afhankelijk en rentenierskapitalisme aan te pakken met anti-imperialistische, volksvriendelijke en vaderlandslievende politieke en socio-economische acties,” welke getekend werd in de context van de verkiezingen in 2018. De beslissing werd ook ingegeven door de sterke overtuiging om door te gaan met het implementeren van economisch beleid dat zowel tegen de bevolking als de arbeiders gekeerd is als reactie op de imperialistische crisis en sancties.

Doordat de PCV zich van de PSUV distantieerde tijdens de verkiezingen betekende dat dat het APR de enige revolutionaire keus was. Zeker gezien de duidelijke verzoening tussen regeringspartij en de rechtse partijen die samen in de nationale dialoog werkgroep zitten. Daardoor stapte de APR-PCV coalitie naar voren als een samenkomen van revolutionaire krachten die zich tegen de asociale bezuinigingsmaatregelen van de dialoog werkgroep uitspreken en samen strijden voor een revolutionaire weg uit de kapitalistische crisis.

Door deze realiteit was het gehele electorale proces moeilijk en complex voor de PCV en het APR. Dit begon al met de voorwaarden voor de parlementaire verkiezingen die in de nationale dialoogwerkgroep overeengekomen zijn door de regeringspartij en de oppositie. Een conversatie waar de PCV van buitengesloten was. Hierdoor konden de regeringspartijen en de rechtse partijen voordeel behalen van de overeengekomen voorwaarden rondom kandidaatsregistratie en de toegang tot reclames, communicatiemiddelen en mediamiddelen.

Deze verkiezingsovereenkomst tussen de regerende partij en rechts creëerde een enorm voordeel voor hen over de kieslijst van de PCV, waarbij zelfs de verkiezingswet werd overtreden en de volgende onregelmatigheden plaatsvonden:

 • De regerende partij en de oppositiekandidaten hoefden zich niet te houden aan de regels over de spreiding en afwisseling van gender bij het nomineren van kandidaten. Terwijl de APR en de PCV zich hier streng aan moesten houden om hun nominaties geaccepteerd te krijgen, kon de PSUV en rechts hieraan langs gaan.
 • De regerende partij heeft de algemene media en overheidsevenementen gebruikt om het verkiezingsprogramma van de APR en de PCV aan te vallen. Doordat hier verder geen debat aan werd geweid in het parlement, of zelfs maar de mogelijkheid werd gegeven om via de media te reageren, kon de PCV haar recht om te reageren op deze aanvallen niet uitoefenen.
 • Tijdens de verkiezingscampagne heeft de publieke media een censuursbeleid gevoerd jegens de kandidaten van de APR-PCV, terwijl alle andere kieslijsten, zowel die van de regerende partij als van de rechtse partijen, openlijk uitgezonden werden. Dit was een overduidelijke overtreding van de kieswet die de media eraan houdt om alle partijen op een gebalanceerde manier te weergeven.
 • Alhoewel de verkiezingsprogramma’s van alle partijen op zowel publieke als private media werden uitgezonden, werd de PCV geweerd door de publieke media en kreeg zij allerlei moeilijkheden voor de kiezen om te adverteren in de private media. Ook dit was een overduidelijke overtreding van de kieswet.
 • Alsof dat nog niet genoeg was, werden de PCV en de APR uitgesloten van verkiezingsdebatten en verdiepingsnieuwsitems op zowel de publieke en private televisie en de meeste radiostations.
 • Het gebruik van overheidsmiddelen om de verkiezingscampagne vorm te geven door de regerende partij.
 • Tijdens het stemmen op 6 december werden onze waarnemers in verschillende deelstaten niet toegelaten tot de stemlokalen door de autoriteiten.
 • Ook werden de stemlokalen op de verkiezingsdag niet gesloten op de normale tijden uit de procedure, maar werden ze 3 uur extra opengehouden, ook al waren ze leeg.

Dit zijn de complexe omstandigheden, obstakels en willekeurigheid die onze partij en de coalitie van organisaties in het APR tegenkwamen tijdens het verkiezingsproces en op de dag van de verkiezingen zelf. Aangezien ons programma een uiting is van de arbeidersklasse, de boeren en de bevolking is ons budget al niet groot. Hier bovenop kwam de censuur en het massale opportunisme van de regerende partij en rechts.

Onze uitsluiting van communicatiemiddelen had het duidelijke doel om de APR en de Communistische Partij van Venezuela uit het publieke zicht te houden, zodat de valse tegenstelling tussen de PSUV en de oppositiepartijen het podium zou krijgen. Zij probeerden de PCV als optie voor kiezers uit te wissen, zodat de rechtse partijen meer stemmen zouden krijgen en de enige echt revolutionaire kracht geen deel zou zijn van het nationale parlement.

Ondanks de obstakels heeft de PCV een groter gedeelte van de stemmen binnen gehaald met 2,73% van de totale stemmen. Dit was genoeg om één afgevaardigde aan te stellen, dankzij de methodiek voor het toebedelen van zetels die door de Nationale Electorale Raad (CNE) wordt aangehouden. Met deze stemmen is de PCV de op 5-na-grootste partij van de 25 partijen die meededen in de verkiezingen.

De verkiezingen werden gekenmerkt door een hoog onthoudingspercentage van 70%. Dat betekent dat zowel de PSUV en de rechtse partijen hierdoor beïnvloed zijn in hun netto en relatieve stemopbrengsten vergeleken met de verkiezingen van 2015, waar het onthoudingspercentage 30% was.

De PCV ervaarde flinke groei in zowel de netto stemuitkomsten als de relatieve vergeleken met de verkiezingen van 2015. Van 113.000 stemmen (0,8%) in 2015 gingen we naar 170.000 stemmen (2,73%) in 2020.

De 277 zetels in het parlement werden als volgt verdeeld:

 1. PSUV en de partijen die deel zijn van de Grote Patriottische Pool: 69,34% van de stemmen voor 253 zetels (91% van de zetels)
 2. Rechtse partijen:
  Democratische Actie: 6,34% van de stemmen voor 11 zetels (3,97% van de zetels)
  COPEI: 2,82% van de stemmen voor 1 zetel (0,36% van de zetels)
  Progressieve Voortgang: 4,43% van de stemmen voor 3 zetels (1,08% van de zetels)
  Verandering: 4,56% van de stemmen voor 3 zetels (1,08% van de zetels)
  Venezuela Eerst: 4,18% van de stemmen voor 2 zetels (0,72% van de zetels)
 3. Het Revolutionaire Volks Alternatief (APR):
  PCV: 2,73% van de stemmen voor 1 zetel (0,36% van de zetels)

Dit telt op tot een totaal van 274 aangewezen zetels, waarbij ook nog 3 afgevaardigden van inheemse bevolkingsgroepen een zetel toegewezen krijgen voor een totaal van 277 parlementsleden.

Het aantal parlementsleden dat de PCV kon afvaardigen is aangetast door het onevenredige toewijzingsmodel van het CNE waarbij de partij met het grootste stemaantal de kans heeft om een relatief groter deel van de zetels te bemachtigen dan het deel van de stemmen dat zij kregen. Op deze manier kregen de PSUV en de partijen van de Grote Patriottische Pool 91% van de verkiesbare zetels met slechts 69% van de stemmen. Dit toewijzingsmodel werd gebruikt ondanks het principe van proportionele representatie en politiek pluralisme welke vastgelegd zijn in artikels 2, 4, 5, 6, 62, 63 en 70 van de Grondwet van de Bolivarische Republiek Venezuela.

De PCV is van plan om overeenkomstige juridische actie te nemen bij het Hooggerechtshof en het CNE om het toewijzingsmodel onder de loep te nemen, want deze respecteert niet het principe van proportionele representatie. Als deze proporties wel gerespecteerd waren, had de PCV een vertegenwoordiging van 7 tot 9 parlementsleden gehad.

Zelfs met alle censuur en de excessieve voordelen van andere partijen die ingezet werden tegen de PCV, lukte het om de blokkade tegen ons te doorbreken en zorgden we voor een aanwezigheid van een onafhankelijke en klassenbewuste kracht in het nieuwe parlement.

Naast de relevante verkiezingsuitslagen hebben we ook onze belangrijkste politieke overwinning behaald: het consolideren van een maatstaf voor de hereniging van linkse en revolutionaire krachten die de kapitalistische offensieven en ontmantelen van sociale verworvenheden het hoofd bieden. Het APR is versterkt als een authentieke ruimte waar arbeiders, boeren, communards en de bevolking samen kan strijden tegen kapitalistische bezuinigingen, het verslappen van arbeidswetgeving, privatisering en imperialistische agressie.

Bron: https://prensapcv.wordpress.com/2020/12/20/balance-de-las-elecciones-parlamentarias-del-6-de-diciembre-en-venezuela/