Verklaring NCPN & CJB

Werkende mensen in Oekraïne, Rusland, Oost-Europa, West-Europa en Nederland hebben niets te winnen en alles te verliezen bij een oorlog. Het langslepende conflict tussen verschillende imperialistische machten in Oost-Europa is geëscaleerd naar grootschalige oorlogshandelingen in Oekraïne. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) veroordelen de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. De NAVO, VS en de EU dragen grote verantwoordelijkheid voor de escalatie, door hun agressieve strategie van omsingeling van Rusland en inmenging in Oekraïne.

De bevolking van Oekraïne en Rusland heeft decennialang in vrede geleefd en gezamenlijk gebouwd aan een betere toekomst in de socialistische Sovjet-Unie. Maar dertig jaar na de omverwerping van het socialisme en de ontbinding van de Sovjet-Unie, zijn de spanningen tussen twee imperialistische kampen in Europa tot uitbarsting gekomen en worden mensenlevens weer opgeofferd voor de belangen en winsten van het kapitaal.

De kapitalistische economie is in handen van private eigenaren die constant onderling verwikkeld zijn in een hevige concurrentiestrijd. Kapitalisme en imperialisme betekent daarom een constant klimaat van conflicten, bedreigingen en rivaliteit. De oorlog in Oekraïne is dan ook het resultaat van een langdurige escalatie door beide partijen, die uit zijn op invloedssferen, markten, grondstoffen, industrieën en transportroutes. Aan de ene kant staan de NAVO, VS en EU, die de reactionaire Oekraïense regering steunen. Aan de andere kant staat Rusland, dat tegenwoordig een kapitalistisch land is, en zijn bondgenoten, gesteund door delen van Oekraïense bourgeoisie die belang hebben bij nauwere banden met Rusland. Dit is de werkelijke oorzaak van het conflict en de tegenstelling die schuilt achter de hypocriete preken over ‘democratie’ en ‘veiligheid’ vanuit de NAVO en EU enerzijds, en de nationalistische retoriek vanuit Rusland anderzijds.

De VS, NAVO en EU hebben de afgelopen jaren met hun agressieve houding olie op het vuur gegooid. Bijvoorbeeld door associatieverdragen met Oekraïne te sluiten om handel met Europa te bevorderen en met Rusland te bemoeilijken, door de coup van 2014 door reactionaire krachten in Oekraïne te steunen, door NAVO-lidmaatschap ondanks afspraken tot de Russische grens uit te breiden, door wapens naar Oekraïne te sturen. De VS, NAVO en EU steunen paramilitaire en fascistische organisaties zoals AZOV, Rechtse Sector en Svoboda, die later als militaire stoottroepen tegen Donetsk en Loegansk zijn gebruikt.

Dit alles tegen het zere been van het Russisch kapitaal. De Russische president Vladimir Poetin stelde maandag de soevereiniteit van Oekraïne in twijfel door middel van een toespraak vol anticommunistische en antisovjet retoriek en verdraaiingen van de geschiedenis. Donderdagochtend zijn Russische troepen Oekraïne in getrokken. Rusland kondigde een ‘speciale operatie’ af in de Donbas regio waar sinds 2014 de zogenaamde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loegansk liggen in twee gelijknamige Oekraïense provincies. Deze twee gebieden zijn afgelopen maandag erkent door Rusland als onafhankelijke republieken die claim leggen op de gehele provincies als hun territorium. De westerse NAVO en EU-landen spreken huichelachtig schande over de Russische erkenning van deze afgesplitste regio’s, terwijl de erkenning van Joegoslavische deelrepublieken door dezelfde westerse staten destijds de bloedige oorlog ernstig aanwakkerde.

Er zijn gevechten in meerdere delen van Oekraïne, waarbij het erop lijkt dat de Russische troepen de Oekraïense luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt en de hoofdstad Kiev betreden. Inmiddels heeft Oekraïne de diplomatieke banden met Rusland verbroken. De VS en NAVO sturen duizenden extra troepen naar Oost-Europa. Ook hebben meerdere Europese landen hun grenzen geopend voor Oekraïense vluchtelingen. Dit staat in schril contrast met hoe vluchtelingen uit andere regio’s worden behandeld, wat laat zien dat dit gedaan wordt om geopolitieke redenen en niet om humanitaire redenen.

De Nederlandse regering draagt ook grote verantwoordelijkheid voor de toenemende tegenstellingen en escalatie. Nederland levert wapens en andere militaire middelen aan Oekraïne, heeft honderden militairen in Oost-Europa gevestigd in het kader van de NAVO en sinds donderdag worden ook Nederlandse straaljagers ingezet in Oost-Europa voor de NAVO. Daarnaast heeft Nederland een belangrijke faciliterende rol voor de NAVO, o.a. als doorvoerhaven en opslagplaats voor Amerikaans militair materieel.

Dit alles draagt niet bij aan de veiligheid van Nederland, zoals de regering verkondigt. In tegendeel, het betrekt Nederland bij zeer gevaarlijke conflicten tussen imperialistische machten en het draagt bij aan escalatie.

Zowel de imperialistische VS, NAVO en EU, als imperialistisch Rusland voeren deze oorlog over de ruggen van miljoenen onschuldige mensen uit de arbeidersklasse om de winsten van het grootkapitaal veilig te stellen. Deze toestand in Oekraïne kan alleen leiden tot een slachting. De arbeidersklasse van Oekraïne en Rusland, van Nederland en wereldwijd, hoeft niets te verwachten van de ene of andere imperialist. De hoop op duurzame vrede kan enkel gerealiseerd worden via de strijd van de arbeidersklasse en haar bondgenoten tegen imperialistische verbonden, tegen het kapitalistische systeem dat imperialistische interventies en oorlogen voortbrengt.

Daarom zeggen wij:

  • Solidariteit met de arbeidersklasse en de communisten van Oekraïne!
  • Alle buitenlandse troepen uit Oekraïne!
  • Alle Amerikaanse militair materieel en nucleaire wapens uit Nederland!
  • Nederland uit de NAVO!
  • Geen inmenging van Nederland in imperialistische oorlogen; Nederlandse troepen hebben niets te zoeken buiten onze landsgrenzen!
  • Nee tegen de imperialistische oorlog, leve de strijd voor vrede en socialisme!

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB