Redactie

Op zondag 20 februari 2022 kwamen leden van de NCPN, CJB en sympathisanten bijeen op de Noordermarkt in Amsterdam. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van buitenlandse zusterorganisaties. Ondanks dat de wind en de regen fel tekeergingen, lieten de aanwezige mensen zich inspireren door verhalen van strijdbaarheid. De sprekers benadrukten het belang van solidariteit en klassenstrijd in het gevecht tegen kapitalistische uitbuiting en fascistische onderdrukking.

Siewert gaf namens het Algemeen Bestuur van de CJB een inleidende toespraak over de Februaristaking. Op de Noordermarkt werd 81 jaar geleden, op 24 februari 1941, door leden van de toen illegale Communistische Partij Nederland (CPN) de oproep gedaan tot een algemene staking in verzet tegen de vervolging van de Joodse gemeenschap in Nederland, en tegen de algehele repressie en uitbuiting van de arbeidersklasse door de Duitse fascistische bezetter. Het was het de eerste keer dat de bevolking van het door Nazi-Duitsland bezette Europa zo openlijk en massaal in verzet zou komen tegen de Jodenvervolging en de fascistische bezetting. De staking, die begon op 25 februari 1941, was een direct gevolg van de brute razzia’s die op 22 en 23 februari gehouden werden in Amsterdam. Bij deze razzia’s werden honderden Joodse mannen opgepakt. Verontwaardigd door deze brute aanval kwamen Amsterdamse communisten op 24 februari bijeen voor een clandestiene vergadering van de CPN en zou besloten worden tot het uitroepen van een algemene staking. Op 25 en 26 februari zouden honderdduizenden Nederlandse arbeiders verspreid over meerdere steden in Noord-Holland en Utrecht het werk neerleggen in protest tegen de fascistische onderdrukking.

Na een introducerende toespraak over de Februaristaking, ging Marianne namens het Partijbestuur van de NCPN in op het fascisme, het klassenkarakter ervan en wiens belangen ermee gediend worden. Zij benadrukte dat het belangrijk is het fascisme goed te begrijpen om het te kunnen bestrijden. Vervolgens ging Jaap (Internationaal Bureau) in op het imperialisme, hoe dat destijds de oorlog en de fascistische bezetting bracht. Hij ging ook in op de hedendaagse tegenstellingen tussen imperialistische machten, die de dreiging van imperialistische interventies en oorlogen doen toenemen, zoals de afgelopen tijd in Oost-Europa.

Om onze strijd goed te kunnen voeren, is het van belang dat de arbeidersklasse een goed beeld heeft van het fascisme en imperialisme, die voortkomen uit het imperialisme, uit het kapitalistische systeem. Ze vormen nog steeds een grote dreiging voor de arbeidersklasse wereldwijd. Aanwezig was ook onze Duitse zusterorganisatie, de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ), die o.a. benadrukte dat de strijd tegen fascisme en oorlog ook vandaag de dag van belang is, en dat internationale solidariteit daarbij een onmisbaar wapen is. Aanwezig was ook een vertegenwoordiging van de Communistische Partij van Griekenland (KKE).

Gabriel (werkgroep antiracisme-antifascisme) stond kort stil bij het verlies van Roel Walraven, die op de NCPN en CJB-herdenking van 2019 een inspirerende en leerzame toespraak had gehouden, maar in 2021 overleed.

De toespraken, die we binnenkort zullen publiceren, werden cultureel afgesloten met een gedicht over de Februaristaking en een muzikaal optreden met een prachtige vertolking van verschillende antifascistische strijdliederen.

Geïnspireerd door de sprekers en opgewarmd door de mooie liederen vertrokken de aanwezigen daarna richting het Jonas Daniël Meijerplein, waar het beroemde beeld van de Dokwerker staat. Onderweg wapperden de rode vlaggen strak in de harde wind en werd het doel van deze herdenking luid en duidelijk verkondigd: “TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!”

Op 25 februari vindt de FNV-herdenking plaats en de herdenking bij de Dokwerker in Amsterdam.