Op vrijdag 8 november werd een bijeenkomst van ‘Kick Out Zwarte Piet’ met geweld verstoord door extreemrechtse elementen. Ook op sommige demonstraties van afgelopen weekend werd gepoogd een dreigende sfeer te creëren. In het algemeen zien we dat extreemrechts steeds gewelddadiger optreedt tegen dit soort bijeenkomsten en demonstraties. De CJB veroordeelt dit geweld.

Daarnaast hebben politie en gemeentes de afgelopen jaren verschillende protesten over dit vraagstuk tegengewerkt. Mensen hebben het recht te demonstreren om het uiterlijk van zwarte piet te veranderen. Het recht om te demonstreren is een cruciaal politiek recht dat letterlijk met veel bloed is verworven door de werkende klasse. Inbreuk op dat recht kan niet worden getolereerd, noch onder het valse voorwendsel dat het om een kinderfeest gaat, noch onder het voorwendsel dat de openbare veiligheid in het geding is wanneer daar geen sprake van is.

Tegenover het geweld van extreemrechts en de tegenwerking door politie en gemeentes, moet het recht op demonstratie worden verdedigd door de hele werkende bevolking, ook degenen die het oneens zijn met de aanpassing van zwarte piet. De CJB strijdt tegen racisme, voor de eenheid van de arbeidersklasse in de gezamenlijke strijd van de werkende bevolking tegen het systeem van de uitbuiting, dat racisme reproduceert en met valse tegenstellingen probeert delen van de arbeidersklasse tegen elkaar op te zetten.

Algemeen Bestuur CJB