De NCPN en CJB veroordelen de staatsgreep in Bolivia door reactionaire krachten, die plaatsvindt met steun van de VS en de Organisatie van Amerikaanse Staten.

De resultaten van de recente presidentsverkiezingen werden in twijfel getrokken als voorwendsel voor de coup en het geweld. Nadat de verkozen president Evo Morales zo is gedwongen af te treden, heeft Jeanine Áñez (een politica van de oppositie) zich uitgeroepen tot interim-president zonder de vereiste goedkeuring van het parlement.

We veroordelen het hevige geweld dat wordt ingezet tegen de Boliviaanse sociale beweging die zich verzet tegen de coup, alsmede het geweld tegen de Venezolaanse ambassade in Bolivia. De NCPN en CJB zijn solidair met de arbeidersklasse en de bevolking van Bolivia. Elk volk heeft het recht om zelf zijn eigen toekomst te bepalen zonder interventie van buitenaf.

De ontwikkelingen in Bolivia, en meer in het algemeen de ontwikkelingen in Latijns-Amerika van de afgelopen tijd, tonen de noodzaak van sterke locale communistische partijen, het belang van internationale solidariteit en van gezamenlijke strijd tegen het imperialisme en de kapitalistische uitbuiting, voor vrede en socialisme.

Partijbestuur NCPN
Algemeen Bestuur CJB