Maar liefst 3000 werkers van sociale werkplaatsen hebben op dinsdag 1 november gestaakt. Ze verzamelden zich voor een actie in de TT-Hal in Assen. Het protest is gericht tegen de afbraak van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Ook wordt de oude cao niet vervangen door een nieuwe. De actie was georganiseerd door de Abvakabo FNV en het CNV.

Arlen Sabajo

De WSW is de Nederlandse wet die regelt dat werkers die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen kunnen werken op een beschermde werkvloer, een werkplek hebben. Aangezien onder het kapitalisme de winst belangrijker geacht wordt dan de mens, is er weinig ruimte voor mensen met een beperking om te werken.

Het huidige kabinet beweert nu dat de WSW te duur is, terwijl er wel genoeg geld is voor de NAVO. Een staker uit de zaal bracht terecht in dat de bonuscultuur gewoon doorgaat, maar dat het kabinet dit klaarblijkelijk niet te duur vindt. Door te beweren dat de WSW te duur is, zou het moeten worden afgebroken. Van de 100.000 banen moeten er 70.000 verdwijnen. Dat betekent dat 70.000 mensen die nu onder de WSW-regeling vallen dan onder de vlag terecht komen van Wet werken naar vermogen (WWNV), een aanscherping van de huidige Wet werk en bijstand (WWB). Oftewel, er komen 70.000 werklozen bij. Deze mensen zitten immers niet voor niks in de WSW.

Het kabinet is daarnaast bezig om de WWB behoorlijk uit te kleden en dat zal tot grote armoede leiden. Voor sommigen geldt dan dat ze behoorlijk wat gas terug moeten nemen, veel rekeningen niet meer zullen kunnen betalen, geen leuke dingen meer kunnen doen. Voor weer anderen die in de schuldsanering zitten, betekent het dat je leven volledig overhoop wordt gegooid met rampzalige gevolgen. Geen mooie toekomst dus. Dat wordt zelfs horror in alle seizoenen.

De actie van de WSW-werkers was gericht tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze weigert zich in te zetten voor loonsverhoging. Ook betere werkomstandigheden komen niet aan de orde. Dit blijkt uit het feit dat niet iedere collega is komen opdagen. Mensen wisten te vertellen dat dit komt omdat ze door hun bazen onder druk gezet zijn om niet te gaan. Dit is wettelijk verboden.

Peter Teesink, woordvoerder van de VNG, benadrukte nog eens dat ‘er niet genoeg geld is’ om tot de nodige verbetering te komen. De gemeenten moeten van het kabinet bezuinigen en kunnen zo de WSW financieel niet onderhouden. De werkers hadden goed door dat Teesink ze zo van het kastje naar de muur stuurde met zijn woorden, want toen hij klaar was met spreken kreeg hij geen applaus. Het is duidelijk dat de VNG niet aan de kant staat van de werkers.

Eén van de sprekers, zelf een WSW’er, riep de politiek op om rekening te houden met hen. Maar welke politiek? De huidige politiek is een rechtse politiek door en voor ondernemers. Het is geen (linkse) politiek voor werkers. De crisis wordt misbruikt om zo snel mogelijk alle sociale voorzieningen en machtsposities van werkers in Nederland om zeep te helpen. Zo wordt de vrije markt meer en uiteindelijk totaal overheersend. Werk hebben is al afhankelijk van hoeveel winst of verlies het bedrijfsleven maakt. Straks heb je er geen rechten meer bij. Scherp merkte een staker op dat dit een uitholling van de democratie is.

Wil je een politieke oplossing, dan zal dit van een politiek moeten komen die vertrekt vanuit de belangen van werkers. Een politieke partij voor en door werkers is hierbij een vereiste in een groot samenwerkingsverband met andere werkers uit andere sectoren. Als je vanuit de zaal al hoort ‘Weg met het kabinet’, dan is er zeker een bodem om op verder te bouwen. De strijd is nog niet ten einde, We gaan door tot we zeker van onze overwinning zijn!