Op vrijdag 29 december overhandigden 3 CJB’ers ruim 800 handtekeningen aan de Tsjechische ambassade in Den Haag. De handtekeningen werden door een vertegenwoordigster van de ambassade formeel in ontvangst genomen. De petitie maakt deel uit van een internationale campagne tegen het KSM-verbod en wordt internationaal ondersteund door de WFDY (World Federation of Democratic Youth).

De CJB protesteert tegen het feit dat een lidstaat van de Europese Unie een jongerenorganisatie verbiedt op basis van diens politieke opvattingen van het communisme. De KSM werd verboden omdat het zich ten doel stelt de productiemiddelen in gemeenschappelijke handen te brengen (socialisme). Eerder werd er al in 2005 gedreigd de KSM te verbieden omdat deze zich op de ideeën van Marx, Engels en Lenin baseert, zogenaamd alleen toegestaan aan politieke partijen. Deze anticommunistische aanval maakt onderdeel uit van oplevend anticommunisme en aanvallen op democratische rechten in Europa.

ksmpetitie1

CJBérs voor de Tsjechische Ambassade

De aanvallen op de KSM staan in een breder anticommunistische aanval door de Tsjechische regering. De KSCM (Tsjechische communistische partij) was de derde partij van het land met 20% van de stemmen. In een poging de positie van de partij te verzwakken werd er voorafgaand aan de verkiezingen in 2006 een massale anticommunistische campagne op gang gebracht. KSCM leden worden bedreigd en een KSCM-parlementslid werd op straat mishandeld. Ook in andere Oost-Europese landen bevinden communistische partijen en gelieerde organisaties in soortgelijke posities.

Begin 2006 ondernam de Raad van Europa (niet te verwarren met de Europese Unie) een poging om communistische partijen op grond van hun politieke en historische rol te criminaliseren. De resolutie werd aangenomen, maar met een te kleine meerderheid om effect te hebben (de resolutie werd niet aanbevolen aan de ministers van de Europese landen).

In oktober 2006 nam de CJB deel aan een conferentie in de Tsjechische hoofdstad Praag over de aanvallen op communisten en op democratische en sociale rechten. De conferentie van Europese communistische jongerenorganisaties werd georganiseerd door de (toen al verboden) KSM. De conferentie werd afgesloten met een gezamenlijke slotverklaring over dit onderwerp, te lezen elders op deze website. In de hele wereld kwamen er solidariteitsacties en bewegingen op gang. Verschillende internationale bekendheden ondertekende de petities tegen het KSM-verbod, waaronder: U2 zanger Bono Vox, nobelprijswinnaar Dario Fo en Zapatistas-leider Marcos.

Voorwaarts! zal doorgaan met berichtgeving over de strijd tegen het KSM-verbod en eventuele toekomstige acties tegen de KSM en tegen andere zusterorganisaties. Zonder alternatief geluid tegen het kapitalisme kan er geen democratie zijn, laat dat tegengeluid horen!

Toen de Nazi’s voor de communisten kwamen, bleef ik stil, ik was geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten opsloten, bleef ik stil, ik was geen sociaaldemocraat.
Toen ze voor de vakbondsmensen kwamen, bleef ik stil, ik was geen vakbondslid.
Toen ze voor mij kwamen, was er niemand meer om het voor me op te nemen.

– Gedicht van Martin Niemöller, 1945.
Duitse Priester, 1945