Vandaag, 1 mei, is het de Internationale Dag van de Arbeid. Begonnen naar aanleiding van de strijd voor de achturige werkdag is het nu een strijddag voor de arbeidersklasse: wij allen die voor ons bestaan moeten werken. Wij allen, die zonder werk in een uitkering en armoede belanden. Wij allen, die niet kunnen rentenieren op de rijkdom van onze ouders of van de winsten die worden geperst uit het werk van anderen. Wij allen voor wie in deze crisis meer op het spel staat dan de notering van ons aandelenpakket.

De Dag van de Arbeid wordt gevierd door de strijd voor de belangen van werkers centraal te stellen. Door de handen in elkaar te slaan en samen de straat op te gaan. Solidair voor ons belang tegenover de rijken en de regering die hun vertegenwoordigt.

Dat kan nu niet vanwege corona. Daarom voeren NCPN en CJB vandaag actie op een andere manier. We verspreiden leuzen voor de strijd, bijvoorbeeld met stoepkrijt op drukke plekken en door flyers te verspreiden huis aan huis in arbeiderswijken. Maar ook door aanwezigheid in de media en met gezamenlijke 1 mei comités in meerdere steden. We eisen:

 • Alle werkers die kwetsbaar zijn voor corona preventief thuis. Met behoud van loon!
 • Strikte controles op coronamaatregelen in bedrijven
 • Duurzaam investeren in zorgpersoneel en medische middelen
 • Alle ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven nationaliseren.
  Geen privéklinieken voor de rijken!
 • 100% loondoorbetaling bij ziekte zonder wachtdagen.
  Zodat iedereen met symptomen ook echt thuis kan blijven!
 • WW verlengen en verhogen tot 100% van het laatste loon
 • Geen steun aan bedrijven die (flex)werkers ontslaan
 • Geen steun aan bedrijven die winsten uitkeren
 • Stop innen collegegeld en lesgeld
 • Verbod op gedwongen huisuitzettingen
 • Stop de huurprijswaanzin: prijscontroles en maximum huur

Deze eisen komen uit ons eisenprogramma waarmee we de corona crisis te lijf willen gaan.  Onze volledige analyse en eisen zijn te vinden.

We schrijven ‘Zorg voor mensen, niet voor winst’ omdat de regering, ook nu weer, de belangen van de rijken, van het kapitaal, boven belang van de werkende mensen stelt.

Via social distancing en alle mogelijke verboden wordt het leven van de mensen enorm beperkt, maar de meeste bedrijven mogen gewoon doordraaien. Wie met zijn drieën op straat loopt riskeert een boete, maar wie 200 werkers in een fabriekshal of distributiecentrum zet hoeft niet eens een inspectie te vrezen. De uitzendbureaus mogen doorgaan met arbeidsmigranten ‘huisvesten’ op elkaar gepropt in gammele vakantieparken.

De Europese grenzen zijn gesloten voor vluchtelingen, maar legers van Europese landen blijven imperialistische oorlogen voeren die de vluchtelingenstromen mede veroorzaken. Daklozen en ongedocumenteerden worden volledig aan hun lot over gelaten, terwijl er enkel een vrijwillig akkoord met sommige woningcorporaties is om tijdelijk geen huisuitzettingen te doen.

Ouders moeten maar zien hoe ze het regelen met opvang. Wie geen laptop kan betalen in tijden van thuiswerken en thuis onderwijs volgen moet hopen op liefdadigheid.

Daar tegenover staan bedrijven die miljarden opstrijken in de vorm van loonsubsidie, overheidsgaranties, goedkope leningen en versoepelde regels, zelfs in sectoren die gewoon mogen doordraaien. En voor bedrijven die wél tijdelijk moesten sluiten is de geldregen nog groter: zij mogen straks de winsten die ze niet konden maken declareren bij de overheid!

En straks moet er weer bezuinigd worden… Opnieuw willen ze de rekening bij ons leggen. Dat gaan we niet accepteren! Daarom bereiden we ons nu al voor op de zware strijd die voor ons ligt!

De NCPN en CJB strijden tegen het kapitalistische systeem, dat bestaat uit uitbuiting van werkenden, armoede en oorlogen. Als communisten knokken we voor een andere maatschappij, waarin de economie in handen is van de werkende bevolking zelf zodat de welvaart ten goede komt aan iedereen, het socialisme-communisme. Doe je mee?

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB