Meer werken? Minder rechten? Als het aan de Europese ministers en de werkgevers ligt, worden werktijden van meer dan 40 uur per week en steeds minder rechten weer heel normaal. Opnieuw liggen arbeidsrechten, waar hard voor is gestreden, onder vuur, dit keer de Arbeidstijdenregeling. Om die reden is er een Europese vakbondsdemonstratie op 16 december in Straatsburg.

Op deze dag vergadert het Europees Parlement over de voorstellen van de Europese ministers van ‘Sociale’ Zaken en Werkgelegenheid. Zij willen de Arbeidstijdenregeling hervormen, ofwel aanpassen aan de noden van de Europese concerns. Nu staat in deze regeling een maximum van 48 uur werk per week. Maar dat is niet genoeg. Werknemers moeten nog flexibeler worden. Het meest heikele punt uit de voorstellen is de zogeheten opt-out-regeling: ruimte om af te wijken van het maximum aantal arbeidsuren.

En nog meer

Het zijn niet alleen de arbeidstijden waaraan de bazen van Europa knabbelen. Geven we hieraan toe, dan zullen ook andere arbeidsrechten verder worden afgebroken. Geluiden hierover zijn al vaak hoorbaar. 60 uur per week moeten werken, doorwerken tot na je pensioen, geen vaste baan meer hebben, maar jezelf verhuren aan verschillende werkgevers, belachelijk lage lonen (zeker in verhouding tot de bonussen en kapitaalinjecties), geen collectieve, maar individuele arbeidsovereenkomsten. Zo mag onze toekomst er niet uit zien!

Dit heeft niks met modernisering te maken, maar met achteruitgang. Actie! Actie! Actie!Zeker in deze tijd van recessie is het harder nodig dan ooit om een front op te bouwen tegen verdere verslechteringen en voor betere arbeidsrechten. Hat gaat dan niet alleen om goede voorwaarden voor loon en werktijden, maar ook om het recht om je te organiseren en actie te voeren. De Europese vakbeweging begint samen met de vakbonden uit de lidstaten een campagne hiervoor. De demonstratie op 16 december is de aftrap voor meer acties.

Stap ook op de vakbondsbus

Vanuit alle windrichtingen in Nederland organiseert de FNV voor leden gratis busvervoer. Voor meer informatie klik hier. Om je meteen op te geven, klik op het plaatje.