Redactie

In het weekend van 20 en 21 juli hield de CJB voor het eerst een zomerkamp. Dit kamp werd gehouden op een camping in de buurt van Den Bosch. Het werden twee dagen vol leerzame workshops en discussies.

De eerste groep met kameraden arriveerde al op vrijdagavond op de camping, maar het zomerkamp begon pas echt op zaterdag. Op zaterdag stonden er meerdere zaken op de planning. Zo was er een uitwisseling aan ideeën wat betreft afdelingsopbouw. Daar zijn natuurlijk verschillende ideeën, maar ook tips en trics over. Er werd gekeken naar wat goed werkt en hoe we van elkaar kunnen leren. Ook werd er besproken hoe we demonstraties waaraan we meedoen tot een groter succes konden maken.

Na het eerste gedeelte van de dag was er een presentatie van een Duitse kameraad van onze zusterorganisatie in Duitsland over de Duitse Democratische Republiek (DDR). Dit was een goede en leerzame uitleg over wat de DDR was en wat het heeft bereikt. De presentatie ging o.a. in op de constitutie van de DDR, maar ook hoe de socialistische democratie werkt. Ondanks alle leugens waar de burgerij ons van wil overtuigen is de DDR een inspirerend voorbeeld van wat socialisme kan bereiken voor de werkende mensen. Onze zusterorganisatie, de SDAJ, heeft ook een brochure gemaakt die online te lezen is.

Vanaf 8 september is er in het Design Museum in Den Bosch een tentoonstelling over nazistische ‘kunst’. Hier zijn wij als CJB natuurlijk principieel tegen. Zoiets is in Duitsland ondenkbaar en in Nederland zou het ook niet mogen plaatsvinden! Teken daarom ook de petitie die gestart is tegen deze tentoonstelling. Naar aanleiding van deze aankomende tentoonstelling, werd samen met de AFVN een tour georganiseerd die de geschiedenis van de bezetting en het verzet in Den Bosch hiertegen liet zien. Meerdere monumenten werden bezocht en speciale plekken zoals het kantoor van de vakbond tijdens de bezetting. Het was een interessante tour waar niet alleen CJB’ers aan meededen maar ook andere progressieve en antifascistische Bosschenaren. Omroep Brabant heeft er een verslag van gemaakt die je hier kunt lezen en zien. De tour eindigde bij de synagoge waar een monument met de namen van de omgekomen Joodse Bosschenaren is gemaakt, waaronder vele kinderen en baby’s van slechts enkele maanden oud. Tot onze schrik is letterlijk precies tegenover dit monument het Design Museum waar dus de nazitentoonstelling zal worden gehouden. Het kan ook niet anders dan dat de directeur, die naar eigen zeggen een swastika boven zijn bed heeft hangen, dit eigenlijk geen probleem vindt.

Na deze leerzame dag was er onderling nog genoeg om na te bespreken en voor te bereiden op de volgende dag. Op zondag stonden namelijk een scholing en een lezing op de planning.

De scholing ging over het imperialisme. Een belangrijk onderwerp om de huidige ontwikkelingen binnen Nederland, de EU en in de wereld te duiden. De theorie van Lenin, de historische ontwikkeling van het imperialisme en de huidige situatie in de wereld werden besproken. Daarbij werd ook ingegaan op de ontwikkelingen in de EU als imperialistisch bondgenootschap, in contrast met de schijndiscussies die in de media worden gevoerd en die de doelen van de EU maskeren. De scholing ging ook in op oude en hedendaagse verdraaiingen over de theorie van Lenin, waarbij het imperialisme ten onrechte wordt gelijkgesteld aan het agressieve buitenlandsbeleid van de VS of een kleine groep machtige landen, in plaats van dat het begrepen wordt als een stadium van het kapitalisme. Niet alleen degene die de presentatie gaf was aan het woord, maar ook de leden die mee luisterden konden de presentatie aanvullen met belangrijke feiten. Enorm leerzaam en tegelijkertijd werd duidelijk dat de CJB samen met de NCPN nog genoeg vraagstukken hebben om te onderzoeken zodat we de hedendaagse ontwikkelingen kunnen begrijpen en uitleggen en onze praktische activiteiten eraan kunnen aanpassen.

Tot slot was er een presentatie over het ontstaan van het liberale gedachtegoed. Bij de opkomst van kapitalisme kwam tegelijkertijd de liberale ideologie naar voren. Deze stond voor vrijheid, maar dan ging het wel om de vrijheid van de kapitalist en dit was al in tegenspraak met de daden van de heersende macht in de koloniën en ten opzichte van de arbeiders in eigen land. Zolang kapitalisme bestaat kan er namelijk geen echte vrijheid zijn voor de massa’s. Uiteindelijk vloeide uit deze presentatie nog een discussie over hoe we cultuur en kunst konden gebruiken om de arbeidersklasse te bereiken en de klassenstrijd te versterken. Ook iets om verder over na te denken. Al bij al een leerzaam weekend waar we de kameraden van verschillende afdelingen weer beter hebben leren kennen. Het zomerkamp is voor herhaling vatbaar!