Extreemrechts is in het offensief in Europa. Bij de komende verkiezingen staan openlijk racistische partijen alweer op winst. Democratische en politieke rechten worden steeds verder afgebroken, juist ook door de gevestigde partijen en de EU. Dat is een trend die extreemrechts en fascisme in de hand werkt.

De regering, en grote delen van de oppositie, vallen de werkende klasse aan door enerzijds de sociale rechten en voorzieningen af te breken en anderzijds verdeeldheid te zaaien. Terwijl de uitbuiting van de werkers toeneemt, terwijl de zorg slechter wordt, banen onzekerder worden en woningen nog minder betaalbaar, neemt racisme toe. Met serieuze gevolgen.

Moskeeën worden bekogeld. Mensen krijgen op basis van etniciteit geen banen. Vreedzame demonstranten tegen onderdrukking worden gearresteerd. En dit zijn maar een paar recente voorbeelden in ons land die de noodzaak van strijd tegen racisme en fascisme aantonen, net als de recente afschuwelijke moordaanslag in twee Moskeeën in Nieuw-Zeeland. Toch negeren bijna alle politieke partijen dit probleem.

Maar waarom bestaat racisme nog en wie profiteert ervan?

Racisme is essentieel voor de politieke elite en haar vriendjes, de eigenaren van de verschillende multinationals. Minderheden en immigranten dienen als zondebok voor de vele maatschappelijke problemen. Delen van de arbeidersklasse worden tegen elkaar opgezet, terwijl de werkelijke oorzaak van de sociale afbraak en de uitbuiting zo verborgen blijft.

Maar racisme wordt vandaag de dag ook gebruikt om de uitbuiting van andere landen te legitimeren. De EU, de NAVO en de regeringen van Nederland, de VS en hun bondgenoten gebruiken racisme om hun misdadige imperialistische inmenging in het Midden-Oosten en het mondiale Zuiden te maskeren. Zogenaamd ‘onderontwikkelde’ volkeren worden niet uitgebuit door multinationals en eenzijdige handelsverdragen, nee ‘hun landen zijn nog niet gewend aan democratie en rechtsstaat’ en dat komen ‘wij’ hen wel leren. Zij het door hun grondstoffen op te graven en mee te nemen, hun machthebbers te corrumperen, of door precisiebombardementen.

De ongekende uitbuiting van de lokale bevolking en de imperialistische oorlogen hebben ook als gevolg dat miljoenen mensen hun leven en familie moeten achterlaten en moeten vluchten, bijvoorbeeld naar Europa, waar ze voor het grootkapitaal dienen als goedkope arbeidskrachten.

De strijd tegen racisme en fascisme gaat hand in hand met de strijd tegen het kapitalisme!

Omdat onderdrukking, ongelijkheid en uitbuiting essentieel zijn voor het kapitalistische systeem, kan racisme niet opgelost worden binnen dit systeem. De kapitalistische wereld is gebaseerd op concurrentie tussen bedrijven en tussen landen over de toegang tot grondstoffen en markten, en concurrentie op loonkosten. Het draait uiteindelijk allemaal om winst en daarvoor wordt de werkende bevolking uitgebuit. Wit en zwart. Daarom zeggen wij: een aanval op een deel van de arbeidersklasse is een aanval op de hele arbeidersklasse!

Om effectief op te treden tegen racisme moeten we daarom eensgezind vechten tegen het systeem dat racisme gebruikt om mensen te verdelen. Tegen het kapitalistische systeem dat mensen ontheemt en ontwricht, dat mensen uitbuit en oorlogen voert voor de winsten van een handvol monopolies en multinationals.

We strijden daarom niet alleen tegen racisme maar ook voor het socialisme, waarin de werkende mensen de macht hebben, ongeacht hun kleur of religie. We strijden voor een maatschappij waarin de grote bedrijven eigendom zijn van de werkende bevolking zelf. De winst stapelt zich dan niet op bij een kleine groep rijken die de werkenden tegen elkaar opzetten, maar in plaats daarvan kan de rijkdom volledig terugvloeien naar de bevolking. Een maatschappij waarin iedereen een baan heeft, waarin hoogwaardige gezondheidszorg en goed onderwijs volledig gratis zijn voor iedereen, waarin huisvesting en openbaar vervoer goed geregeld en betaalbaar zijn. Een maatschappij waarin uitbuiting, oorlogen, racisme en fascisme verleden tijd zijn. Waarin mensen niet tegen elkaar worden opgezet, maar samen strijden voor een betere toekomst.

  • Racisme lost onze zorgproblemen, baanonzekerheid of woningnood niet op!
  • Stop de imperialistische militaire interventies en oneerlijke handelsverdragen!
  • Kapitalisme is de oorzaak. Racisme is het gevolg. Socialisme is de oplossing!

Meld je aan via het facebook evenement

Geef racisme en fascisme geen kans! Sluit je aan bij de NCPN en de CJB!

Zaterdag 23 maart om 14:00 van De Dam naar de Dokwerker in Amsterdam