Frederik Roșu

In de nacht van 13 op 14 februari 1945, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, begonnen de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK) het bombardement op Dresden.

Dresden was een stad gevuld met oorlogsvluchtelingen en had geen militair-strategisch belang. Toch kozen deze imperialistische landen om de stad in deze beruchte nacht in vlammen op te laten gaan. De VS en het VK beweerden dat Duitse troepen zich in of rond de stad zouden hebben verzameld, omdat de stad strategische industrieën had, of omdat een bombardement het Rode Leger zou steunen. Geen van deze beweringen zijn achteraf waar gebleken. Waarom bombardeerden de westerse geallieerden deze historische stad in het bijna verslagen Nazi-Duitsland?

Tijdens de conferentie van Jalta in 1945 stelde de Sovjet-Unie voor na de oorlog een neutraal en ontwapend Duitsland te creëren dat de verschrikkingen van het fascisme in Duitsland in de toekomst moest voorkomen. De VS en het VK wilden Duitsland opdelen in verschillende bezettingszones. Precieze grenzen werden niet getrokken maar het was duidelijk dat de Sovjet-Unie (USSR) het oostelijke deel van Duitsland zou bezetten en de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het westen. Ook zou Duitsland oostelijk grondgebied af moeten staan aan het nieuwe Polen.

De westerse geallieerden wisten dat Dresden in de Sovjet bezettingszone zou vallen. Tijdens de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd steeds meer duidelijk dat er geen redenen bestonden om Dresden te bombarderen behalve die van de maximale vernietiging van het toekomstige Oost-Duitsland, wraak om de bombardementen op Londen en om de vernietigende gecombineerde macht van de VS en het VK te demonstreren aan de USSR.  In een brief aan Walter Weidauer, de naoorlogse burgemeester van Dresden, stelt Sovjetmaarschalk Ivan Konev in 1965 dat de bombardementen op geen enkele manier de opmars van de USSR steunde, zelfs niet op de lange termijn. Ook de bewering van de VS dat het bombardement in overeenstemming met de USSR was uitgevoerd bleek onjuist.
Konev was tijdens het bombardement de hoogste officier binnen het Eerste Oekraïense Front die het dichtste bij Dresden was. 

Tijdens de bombardementen gooiden 1500 tot 1600 vliegtuigen 4000 ton aan bommen op Dresden. Er vielen 35.000 burgerslachtoffers, er werden 75.000 woningen en 35.470 andere gebouwen vernietigd – waaronder musea, kerken en andere delen van de historische binnenstad. Het was een van de grootste bombardementen op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een bombardement dat, net als de atoombomaanvallen van de VS op Hiroshima en Nagasaki in augustus van hetzelfde jaar, onnodig veel onschuldige slachtoffers maakte en enkel uitgevoerd werd om de macht van imperialistische landen te demonstreren en veilig te stellen.