De strijd voor vrede en socialisme is dringender dan ooit!

Verklaring NCPN en CJB

Het is 75 jaar geleden dat de VS met atoombommen de Japanse steden Hiroshima (6 augustus) en Nagasaki (9 augustus) met de grond gelijk maakte. Vele duizenden kwamen daarbij om het leven, waaronder ontelbare onschuldige gezinnen met kinderen, evenals tienduizenden buitenlandse slavenarbeiders die in Japan te werk waren gesteld. Anders dan de VS en sommige burgerlijke historici beweren, was er geen enkele militaire noodzaak voor deze wrede atoomaanval vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het was een imperialistische oorlogsmisdaad en het voornaamste doel was niet de overgave van Japan, want daarvoor was dit onnodig, maar het demonstreren van dit nieuwe wapen, vooral richting de sociale beweging wereldwijd en de Sovjet-Unie.

75 jaar later is de strijd tegen oorlog en imperialisme, en voor vrede en socialisme, onverminderd van zeer groot belang. Dat wordt duidelijk door de oorlog in Syrië, die honderdduizenden mensenlevens heeft gekost en miljoenen heeft gedwongen te vluchten. Het wordt duidelijk uit de buitenlandse inmenging in de interne aangelegenheden van landen zoals Venezuela en Bolivia. Het wordt duidelijk uit de blokkade van socialistisch Cuba door de VS, die al decennia voortduurt en recent verder is aangescherpt.

De tegenstellingen tussen de verschillende kapitalistische landen die voor de belangen van hun monopolies strijden om de controle over grondstoffen, transportroutes en markten nemen toe. De diepe kapitalistische economische crisis (de derde van de 21ste eeuw) gooit olie op het vuur van deze internationale tegenstellingen. In verschillende brandhaarden over de wereld neemt de kans op nieuwe escalaties en zelfs oorlog toe.

Zorgwekkende ontwikkelingen daarbij zijn het opschorten van het INF-verdrag over nucleaire wapens door de VS en vervolgens ook door Rusland, de toenemende bewapening en militaire uitgaven van veel landen (ten koste van onderwijs, zorg en sociale voorzieningen voor de werkende klasse), de agressieve opstelling van de NAVO, evenals de militarisering van de EU. De EU heeft de afgelopen jaren militaire missies uitgevoerd in Afrika, de Balkan, Oost-Europa en het Midden-Oosten, en in 2017 is de PESCO opricht om de structurele en bindende militaire samenwerking in de EU te bevorderen.

Ook Nederland is betrokken in de inter-imperialistische tegenstellingen. Nederlandse militairen zijn in het kader van NAVO of EU-missies aanwezig in het Baltische gebied aan de grens bij Rusland, het Midden-Oosten, Afghanistan, Mali en de Sahel (Afrika). Het Nederlandse leger faciliteert het Amerikaanse leger, ook in Nederland, bijvoorbeeld in de afgelopen weken door het beschikbaar stellen van een Nederlandse haven (Rotterdam) en vliegbasis (Eindhoven) voor verplaatsing van Amerikaanse troepen. Ook is het Nederlandse leger aanwezig in het Caribische gebied om de belangen van het Nederlandse kapitaal in die regio veilig te stellen.

Wat betreft kernwapens maakt de Nederlandse regering mooie sier door te doen alsof Nederland die niet zou onderzoeken, maken of hebben, terwijl in Volkel atoombommen van de VS liggen opgeslagen en Nederlandse piloten al decennia worden opgeleid om deze bommen te gooien in NAVO-verband. Het is dus hypocriet dat de Nederlandse regering betrokkenheid bij dit meest barbaarse wapen ontkent, net als het hypocriet is dat alle Nederlandse oorlogen van de afgelopen decennia worden verkocht als ‘vredesmissies’. De heersende klasse weet zeer goed dat de Nederlandse bevolking, net als de werkende klasse in alle andere landen, geen belang heeft bij oorlog. Daarom worden hypocrisie en leugens gebruikt om Nederlandse deelname aan militaire interventies en oorlogen te ‘rechtvaardigen’, zodat het Nederlandse grootkapitaal haar belangen in het buitenland en haar geostrategische positie kan veiligstellen.

De NCPN en CJB staan stil bij de slachtoffers van de imperialistische oorlogsmisdaad in Hiroshima en Nagasaki, en we strijden tegen oorlog en imperialisme, voor vrede en socialisme. Daarbij eisen we:

  • Geen kernwapens in Nederland
  • Geen deelname van Nederland aan militaire operaties van de NAVO en de EU, aan imperialistische interventies en oorlogen
  • Terugkeer van alle Nederlandse militairen uit het buitenland
  • Nederland uit imperialistische verbonden zoals de NAVO en EU, voor het socialisme met de productiemiddelen in handen van de werkende klasse