Gemeenschappelijke verklaring van communistische en arbeiderspartijen:

75ste Jubileum van de overwinning op het nazi-fascisme

In de naam van de vrijheid, vrede en waarheid, tegen fascisme en oorlog!

De overwinning op het nazi-fascisme in de Tweede Wereldoorlog is een groots moment in de geschiedenis en de herinnering aan deze overwinning moet worden behouden en verdedigd, tegen de herhaaldelijke pogingen tot geschiedvervalsing. Die geschiedvervalsing heeft als doel ons de beslissende rol te doen vergeten die de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, communisten en antifascisten van over de hele wereld hebben gespeeld in de overwinning op het fascisme.

Het nazi-fascisme werd voortgebracht door het kapitalisme en was de meest gewelddadige en terroristische manifestatie van het monopoliekapitaal. Het nazi-fascisme was verantwoordelijk voor de uitbraak van deze oorlog van agressie en roof. Een oorlog die bijna 75 miljoen doden veroorzaakte, waarvan ongeveer 27 miljoen Sovjetburgers waren. Het nazi-fascisme was verantwoordelijk voor het onmetelijke lijden en de verschrikkingen van de concentratiekampen van de nazi’s. Men mag ook niet de zwarte bladzijden vergeten, zoals de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki door de VS, zonder enige militaire rechtvaardiging, die een vertoon waren van hun macht en wereldwijde hegemonistische ambities.

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) was het resultaat van de in toenemende mate scherper wordende inter-imperialistische tegenstellingen, maar tegelijkertijd was het ook het resultaat van de intentie om de eerste socialistische staat, de Sovjet-Unie, te vernietigen. Dat werd voornamelijk uitgedrukt in de steun en oogluikende toestemming van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten voor de herbewapening en de expansionistische ambities van nazi-Duitsland.

In het herdenken van het 75ste jubileum van de historische overwinning op 9 mei 1945, en met zekerheid in de wetenschap dat de gevoelens en aspiraties van arbeiders en mensen van over de hele wereld hiermee worden weergegeven, zullen de ondergetekende communistische- en arbeiderspartijen:

  •  Hulde brengen aan allen die hun levens hebben gegeven op de slagvelden tegen de nazi-fascistische hordes. In het bijzonder aan de heldhaftigheid van de verzetsbewegingen en antifascistische strijders, evenals aan het heldhaftige Sovjetvolk en het Rode Leger geleid door de communistische partij, waarvan de bijdrage, geschreven op heroïsche bladzijdes zoals de slagen om Moskou, Leningrad en Stalingrad, beslissend was voor de overwinning op barbarij;
  •  Overwegen dat de overwinning op nazi-Duitsland en zijn bondgenoten in het Anti-Kominternpact werd behaald dankzij de beslissende bijdrage van de Sovjet-Unie, dankzij het klassenkarakter van de Sovjetmacht met de deelname van de volksmassa’s, dankzij de leidende rol van de communistische partij, dankzij de overmacht van het socialistische systeem. Die overwinning is een enorme historische erfenis van de revolutionaire beweging;
  •  Waardering uiten voor de buitengewone vooruitgang in de sociale en nationale emancipatie van de arbeiders en de volkeren, die mogelijk werd gemaakt door de overwinning en de daaropvolgende bevordering van de krachten van sociale voortgang en vrede. De socialistische sfeer werd uitbreidend in de landen van Europa, Azië en Latijns-Amerika, waarmee de voorwaarden creërend werden voor de vooruitgang van de arbeidersbeweging in kapitalistische landen, de ingrijpende ontwikkeling van nationale bevrijdingsbewegingen en de daaropvolgende liquidatie van de koloniale rijken;
  •  De campagnes afkeuren en veroordelen die als doel hebben de rol van de Sovjet-Unie en de communisten in het verslaan van het Nazi-fascisme te marginaliseren, verdraaien en zelfs te ontkennen, om de Sovjet-Unie onterecht en valselijk de schuld te geven van het starten van de Tweede Wereldoorlog, om de verantwoordelijkheid van het grootkapitaal en de regeringen in dienst van het grootkapitaal voor de bevordering en opkomst van het fascisme en het ontketenen van de oorlog uit te wissen, om het fascisme wit te wassen en te rehabiliteren, terwijl zij de monumenten en herinnering van het bevrijdende Sovjetleger vernietigen, anticommunisme en criminalisering van communisten en andere antifascisten bevorderen;
  •  De anticommunistische resoluties van de EU en de lasterlijke geschiedvervalsing dat socialisme gelijkstelt met het fascistische monster afkeuren en veroordelen;
  •  Waarschuwen dat de meest reactionaire en agressieve sectoren van het imperialisme in toenemende mate fascisme en oorlog zien als een weg uit de verdiepende crisis van het kapitalistische systeem, waarvan het onmenselijke karakter overduidelijk wordt wanneer, zelfs in de aanwezigheid van een zeer ernstige epidemische uitbraak van Covid-19, het imperialisme, de VS, NAVO, EU en geallieerde kapitalistische krachten hun criminele beleid van blokkades en agressies tegen landen en volkeren voortzetten;
  •  Overwegen dat de strijd voor vrede, sociale voortgang en socialisme onafscheidelijk zijn, en ons inzetten om sterkere gemeenschappelijke actie van de arbeidersklasse te zoeken, van de arbeiders en volkeren van de wereld, van de politieke krachten die betrokken zijn in het blokkeren van het pad naar fascisme en in de strijd tegen imperialisme, imperialistische agressie en een nieuwe oorlog van tragische omvang.

De omstandigheden waarmee de arbeiders en volkeren van de wereld worden geconfronteerd, onderschrijven het belang van het versterken van de strijd tegen imperialisme, voor de soevereiniteit van volkeren en de onafhankelijkheid van staten, voor de rechten van arbeiders en mensen, leidend tot het revolutionair overkomen van het kapitalistische systeem. Een system dat fascisme en oorlog voortbrengt, evenals het onrecht, de gevaren en tegenstellingen van het heden. Net zoals 75 jaar geleden, is het vandaag de strijd van communisten en allen die kapitalistische uitbuiting en onderdrukking onder ogen zien, die de weg voor de toekomst van de mensheid zal openen.

Ondergetekende communistische en arbeiderspartijen aangesloten bij SolidNet:

1. Communist Party of Argentina

2. Communist Party of Armenia

3. Communist Party of Australia

4. Party of Labour of Austria

5. Communist Party of Azerbaidjan

6. Communist Party of Bangladesh

7. Communist Party of Belarus

8. Communist Party of Belgium

9. Communist Party of Brazil

10. Communist Party of Britain

11. New Communist Party of Britain

12. Communist Party of Canada

13. Communist Party of Chile

14. Colombian Communist Party

15. Socialist Worker’s Party of Croatia

16. Communist Party of Cuba

17. The Progressive Party of the Working People – AKEL

18. Communist Party of Bohemia and Moravia

19. Communist Party in Denmark

20. Egyptian Communist Party

21. Communist Party of Finland

22. French Communist Party

23. Unified Communist Party of Georgia

24. German Communist Party

25. Communist Party of Greece

26. Hungarian Worker’s Party

27. Communist Party of India (Marxist)

28. Communist Party of India

29. Tudeh Party of Iran

30. Iraqi Communist Party

31. Kurdistan Communist Party – Iraq

32. Communist Party of Ireland

33. Workers Party of Ireland

34. Communist Party of Israel

35. Italian Communist Party

36. Party of the Communist Refoundation – European Left (Italy)

37. Socialist Movement of Kazakhstan

38. Workers’ Party of Korea

39. Socialist Party (Lithuania)

40. Communist Party of Luxembourg

41. Communist Party of Malta

42. Popular Socialist Party – National Political Association (México)

43. Communist Party of Mexico

44. New Communist Party of the Netherlands

45. Communist Party of Macedonia

46. Communist Party of Norway

47. Communist Party of Pakistan

48. Palestinian Communist Party

49. Paraguayan Communist Party

50. Peruan Communist Party

51. Philippine Communist Party (PKP – 1930)

52. Portuguese Communist Party

53. Communist Party of the Russian Federation

54. Union of Communist Parties-CPSU

55. Russian Communist Workers Party

56. Communist Party of the Soviet Union

57. New Communist Party of Yugoslavia

58. Communist of Serbia

59. Communist Party of Slovakia

60. South African Communist Party

61. Communist Party of Spain

62. Communist Party of the Peoples of Spain

63. Communist Party of the Workers of Spain

64. Communists of Catalonia

65. Communist Party of Sri Lanka

66. Sudanese Communist Party

67. Communist Party of Swaziland

68. Syrian Communist Party

69. Syrian Communist Party (Unified)

70. Communist Party of Turkey

71. Communist Party of Ukraine

72. Union of Communists of Ukraine

73. Communist Party USA

74. Communist Party of Venezuela

Andere partijen:

1. Pole of Communist Revival in France

2. Communist Revolutionary Party of France

3. New Communist Party of Aotearoa (New Zealand)

4. Party of the Communists (Mexico)

5. Galizan People’s Union

6. Galician Nationalist Bloc

7. Communist Party (Switzerland)