Redactie

Op 10 november 1945, enkele maanden na de overwinning op het fascisme en het einde van de Tweede Wereldoorlog, kwamen 600 vertegenwoordigers van jongerenorganisaties uit 64 landen samen in Londen. Samen vertegenwoordigden ze 30 miljoen jongeren uit de hele wereld en richtten ze de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY) op. Vandaag dus 75 jaar geleden.

Logo van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd – World Federation of Democratic Youth (WFDY)

De WFDY is een anti-imperialistische internationale organisatie, die in haar 75-jarige bestaan constante strijd heeft gevoerd tegen kolonialisme, dictaturen, fascisme, reactionaire coups, invasies, oorlogen en uitbuiting. De WFDY komt op voor vrede en de rechten van jongeren.

Door de WFDY worden regelmatig internationale campagnes en solidariteitsacties georganiseerd in de strijd tegen het imperialisme, en voor solidariteit aan volkeren die leiden onder imperialistische blokkades, buitenlandse inmenging, interventies, oorlogen of onderdrukking. Ook op allerlei andere kwesties die

jongeren uit de werkende klasse aangaan is de WFDY actief. Bijvoorbeeld migratie, racisme, emancipatie en klimaat, kwesties die nauw verbonden zijn aan de strijd tegen het imperialisme. De WFDY organiseert ook solidariteitsmissies om materiële hulp te bieden bij oorlogen en natuurrampen.

Tegenwoordig zijn communistische en andere anti-imperialistische en democratische jongerenorganisaties uit ruim 100 landen aangesloten bij de WFDY, waaronder de CJB (momenteel met een waarnemersstatus). Ook het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV), één van de voorlopers van de CJB, was aangesloten bij de WFDY.

Mijlpalen zijn de indrukwekkende Wereldfestivals van Jongeren en Studenten die de WFDY organiseert, die voor het eerst gehouden werd in 1947 in Praag en tegenwoordig om de paar jaar gehouden wordt. Tienduizenden jongeren uit alle uithoeken van de wereld komen daar bij elkaar en kunnen ervaringen uitwisselen over de strijd tegen imperialisme en oorlog.

12e Wereldjeugdfestival – 1985 Moskou, Sovjet-Unie

Nederlandse delegaties (incl. CJB en ANJV).
beeldmateriaal: © taxman.nu/wjf1985/

17e Wereldjeugdfestival – 2010 Pretoria, Zuid-Afrika

Nederlandse delegaties (incl. huidige CJB).
beeldmateriaal: © 2010 CJB