Redactie

Al een week lang protesteren duizenden Polen tegen de uitspraak van het gerechtshof die abortus in strijd met de grondwet acht. Er bestaat wereldwijd verbazing over de mensenrechtenschending die hiermee plaatsvindt, en er wordt wereldwijd steun betuigd aan de mensen die de reactionaire wet tegen proberen te houden. Ook in Nederland werden demonstraties georganiseerd waar de CJB aan deelnam.

 

Vrouwenrechten in Polen onder druk

Het loonverschil tussen vrouwen en mannen in Polen is een van de laagste in Europa en relatief veel vrouwen uit de Poolse arbeidersklasse zijn hoogopgeleid. Dat zijn belangrijke stappen in de strijd voor vrouwenemancipatie die Polen te danken heeft aan de tijd dat het socialisme werd opgebouwd. Sinds de contrarevolutie gaat het echter hard achteruit met de rechten en de gelijkwaardigheid van vrouwen uit de werkende klasse. Het loonverschil neemt weer toe en vrouwen uit de Poolse arbeidersklasse worden extra hard geraakt door de sociale afbraak. Bovendien worden anachronistische opvattingen gepromoot, zoals dat vooral vrouwen verantwoordelijk zijn voor het huishouden.

 

Een reactionaire regering

In polen heeft de kerk tegenwoordig weer veel invloed in de maatschappij, en de regerende reactionaire partij Prawo i Sprawiedliwość (PiS) gebruikt de katholieke geloofsovertuiging om anachronistische opvattingen over vrouwen te promoten, en meer in het algemeen om de arbeidersklasse te verdelen en minderheden te onderdrukken. Een voorbeeld zijn de protesten tegen geweld tegen mensen die bijvoorbeeld homoseksueel of transgender zijn en andere minderheden, die met geweld werden onderdrukt door de Poolse politie. De conservatieve tegendemonstranten konden onbestraft mensen discrimineren en hun seksistische, transfobe en andere reactionaire opvattingen uiten. Ook nu, bij de protesten voor het recht op abortus, staan reactionaire tegendemonstranten klaar om hun gewelddadige idealen te verdedigen: mannen, in zwart gekleed en gewapend met pepperspray houden de wacht bij de kerk en bedreigen demonstranten.[1]

 

Wat gebeurt er met het recht op abortus?

In Polen was abortus al verboden, maar er waren uitzondering als de moeder in levensgevaar verkeert door de zwangerschap, als de zwangerschap gevolg is van een misdaad, of als er een hoge kans is van een serieuze, ongeneesbare aangeboren aandoening.[2] Dit vormt sowieso al een probleem, omdat door deze wetten vrouwen bij ongewilde zwangerschap hun kind moeten baren, of een illegale abortus moeten plegen, wat levensgevaarlijk is. Nu is het sinds 22 Oktober door het gerecht bepaald dat die derde uitzondering in strijd is met de grondwet. Als die uitspraak in het staatsblad is opgenomen, mogen vrouwen in verwachting van een kind met een ernstige ongeneesbare aandoening geen abortus plegen, en zijn ze gedwongen om een potentieel niet levensvatbaar kind te baren, of een kind met een handicap die een chronische lijdensweg vormt.

 

Samen strijden tegen onderdrukking

Net als onze zusterorganisatie, de Communistische Partij van Polen (KPP), zijn wij voor religieuze vrijheid, maar vinden we het onacceptabel dat de hele bevolking de wetten van het katholicisme wordt opgelegd.[3] Deze wet betekent dat vooral vrouwen van de werkende klasse gedwongen worden tot een gevaarlijke illegale oplossing als het erop aankomt, of zonder genoeg middelen een leven lang voor een kind moeten zorgen dat bijvoorbeeld lijdt door een ongeneeslijke aandoening. Wij zullen ervoor strijden om gelijkheid en keuzevrijheid in dit soort vraagstukken te behouden door openlijk onze zusterorganisatie te steunen en kennis te verspreiden over dit soort onderdrukkende wetten. Ook in Nederland moeten we hard werken om partijen met zulke reactionaire standpunten te bestrijden.

                       

De CJB bij het solidariteitsprotest in Groningen

 

[1] https://www.nytimes.com/2020/10/30/world/europe/poland-abortion-women-protests.html

[2] https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

[3] https://kom-pol.org/