Jonge FNV-leden moesten van de liberale jongerenorganisaties maar hun lidmaatschap opzeggen, want de bond zou niet voor de belangen van jongeren opkomen. Als de AOW-leeftijd niet omhoog gaat, moeten jongeren later de rekening betalen. Maar wie betaalt uiteindelijk de rekening als de pensioenleeftijd wordt verhoogd? Precies, de jongeren!

Annabelle Schouten

img535179941Als het aan de Jonge Democraten, de JOVD en Dwars ligt, dan gaan wij met zijn allen doorwerken tot 67 jaar. Dit noemt de JOVD “de AOW rechtvaardiger maken”. Dit heeft echter niks met rechtvaardigheid te maken, wel met verdraaiing van feiten en met jong en oud tegen elkaar uitspelen.

Iedereen die werkt, betaalt premie voor de AOW. Uit deze premies wordt de AOW-uitkering betaald voor de generatie die met welverdiend pensioen gaat. Nu roepen neoliberalen al jaren om het hardst dat door de vergrijzing steeds minder werkenden de AOW-uitkering zullen moeten ophoesten.

Is dat zo? Als we alleen al kijken naar de enorm stijgende jeugdwerkloosheid – volgend jaar op 17% – zou je eerder zeggen dat het probleem niet ligt aan een vermindering van het aantal werkenden, maar aan het probleem dat eigen is aan het kapitalisme: geen volledige werkgelegenheid. Net als geld wordt ook arbeid niet eerlijk verdeeld. Hoe paradoxaal is de uitspraak dat we langer moeten doorwerken en dat we tegelijkertijd dringend de jeugdwerkloosheid omlaag moeten krijgen…

Maar afgezien daarvan, ook als er minder werkenden tegenover het aantal gepensioneerden zou staan, dan nog is verhoging van de AOW-leeftijd om vergrijzing betaalbaar te maken een kletspraatje. Het afpakken van het recht op pensioen, het recht op genieten na decennialange arbeid voor je brood, heeft een hele andere reden: nog meer sociale zekerheid afbreken om zo de winsten van enkelen verder te kunnen laten groeien. In een maatschappij waarin de productiviteit zo hoog is en er zoveel rijkdom is, zou ook een andere keuze gemaakt kunnen worden: de bevolking die deze rijkdom produceert een rustige oude dag bezorgen.

De rekening mag noch bij de ouderen, noch bij jongeren terechtkomen. Haal het geld waar het zit. De AOW is een recht, een sociale verworvenheid. 65 jaar is al heel wat, zeker als je je bedenkt dat er mensen zijn die door de huidige arbeidsomstandigheden niet eens de 60 halen of die al van alles mankeren! En er zijn landen waar de vakbeweging met de vuist op tafel slaat en waar de leeftijd op 55 ligt. Zo kan het ook. Natuurlijk, iedereen die ervoor kiest moet zelf weten of hij doorgaat. Maar het gaat hier om het recht om met pensioen te gaan en om het recht van jongeren om een kans te krijgen ergens aan de slag te gaan.

De beste aanpak van jeugdwerkloosheid zou ten eerste zijn dat mensen die binnen enkele jaren met pensioen gaan jongeren opleiden voor hun werkplek. Ten tweede moet het aantal arbeidsplaatsen toenemen. Er moeten banen bij, en geen flexbanen, maar volwaardige plekken met een vast contract, een goede cao en normaal salaris. Jeugd- en uitzendlonen zijn onacceptabel, en zeker in crisistijd. Jongeren hebben vaste lasten en verdienen dus ook vaste banen.

Daarvoor strijden kun je niet alleen doen, maar alleen georganiseerd en binnen de vakbeweging. Voor jongeren wordt het met de dag belangrijker om lid te zijn van een vakbond, willen we voorkomen dat de yuppen van dit soort liberale jongerenorganisaties, die neerkijken op arbeid, arbeiders en hun organisatie, straks net als hun rijke papa’s en mama’s hun zakken nog meer kunnen vullen.