Onze Duitse zusterorganisatie, de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ), houdt dit weekend haar 14e congres. Hieronder publiceren we de begroeting van de CJB aan de SDAJ voor het congres.

Beste kameraden,

Ter gelegenheid van het 14e Congres van de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ), dat van 13 tot 15 maart in Frankfurt gehouden zal worden, sturen wij jullie een kameraadschappelijke groet van de Nederlandse communisten.

Meer dan ooit is de noodzaak van de strijd voor het socialisme-communisme in Europa te merken. De jongen die in deze tijd opgroeien worden geconfronteerd met de gevolgen van de verscherpende tegenstrijdigheden van het kapitalitische systeem en trekken hierbij op vele niveaus aan het korte eind: toenemende uitbuiting en minder baanzekerheid, duurder onderwijs, minder beschikbare huisvesting, en de lijst gaat door. Het is noodzakelijk dat jongeren inzien dat deze gevolgen van de kapitalistische productiewijze alleen overwonnen kunnen worden in de strijd voor het socialisme-communisme.

Daarnaast groeien de spanningen tussen de kapitalistische landen en hun imperialistische verbonden. In Europa kunnen we deze spanningen waarnemen aan de hand van de ontwikkelingen rondom Brexit en de groeiende spanningen tussen de NAVO en Rusland. De kapitalisten gebruiken racisme steeds meer als middel om de werkende mensen van de wereld tegen elkaar op de zetten. Tegen deze groeiende kloven moeten wij een internationalistische houding voor vrede tussen de volkeren van de wereld plaatsen. De vijand is niet de werkende klasse van een ander land; het zijn de kapitalisten – zowel binnenlands als buitenlands – en hun imperialistische verbonden.

De SDAJ staat aan de voorhoede van de strijd van de Duitse jeugd voor hun hedendaagse rechten en tegen imperialistische oorlogen en interventies. Het is ontzettend belangrijk voor de communistische jongerenorganisaties van de wereld om de handen ineen te slaan en van elkaars ervaringen te leren. Deze uitwisseling van ervaring vindt plaats bij een reeks internationale conferenties, in het bijzonder de Bijeenkomst van Europese Communistische Jongerenorganisaties (MECYO) waar zowel de SDAJ als de CJB aan bijdragen. Maar de uitwisseling van ervaring gebeurt ook door de aanwezigheid van de CJB bij het Festival der Jugend en van de SDAJ bij het zomerkamp van de CJB.

In de geest van proletarische solidariteit en internationalisme wenst de CJB jullie succes met het 14e Congres van de SDAJ. Met doorzettingsvermogen kunnen we moeilijkheden overwinnen en de communistische jeugdorganisaties en partijen versterken, om zo meer jonge werkers en studenten te organiseren in de strijd voor het socialisme-communisme. Zoals de Duitse communistische toneelschrijver en dichter Bertolt Brecht eens schreef: “Verander de wereld; ze heeft het nodig.”

Met kameraadschappelijke groet,

Internationaal Bureau

Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB)