Alle nodige maatregelen moeten genomen worden om de gezondheid van de bevolking te beschermen en de werkers te ondersteunen

De snelle verspreiding van het coronavirus heeft grote gevolgen. Ondertussen zijn ook in Nederland honderden mensen besmet geraakt en zijn er medemensen aan het virus overleden. De NCPN en CJB stellen dat alle nodige maatregelen genomen moeten worden om de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. In dat kader zijn ook alle activiteiten van de CJB voorlopig preventief afgelast. Maar we benadrukken ook dat de werkende mensen beschermd moeten worden tegen de economische en andere gevolgen van de uitbraak.

Door de uitbraak worden helaas de tragische tekorten in de zorg duidelijk. Tekorten aan personeel, beschikbare ziekenhuisbedden en materiaal zijn een enorm probleem in een reeks landen en die problemen dreigen ook in Nederland. Nu al staan veel ziekenhuizen zwaar onder druk. Deze problemen zijn het resultaat van het jarenlange beleid van de regeringen en de richtlijnen van de EU, die de zorg hebben geprivatiseerd en hebben gemaakt tot een marktwaar. De uitbraak van het coronavirus is slechts de aanleiding waardoor de gevolgen van deze onverantwoorde politiek zichtbaar worden.

Daarnaast heeft de uitbraak grote gevolgen voor de werkende mensen. Er is veel onzekerheid bij de ongeveer 3 miljoen mensen met flexibele banen in Nederland, zoals veel jongeren die werken als uitzendkrachten en zzp’ers. Duizenden mensen met een tijdelijk contract in sectoren die hard geraakt worden dreigen hun baan te verliezen, bijvoorbeeld in de luchtvaart. Ook kleine winkeliers en andere groepen komen in gevaarlijk vaarwater terecht. Daar komt bij dat de economie in Europa en wereldwijd al haperde vóór de uitbraak van het coronavirus. De uitbraak vergroot het gevaar van een nieuwe economische crisis in de komende periode met alle gevolgen voor de werkende mensen van dien.

Ook bij scholieren en studenten is er grote onzekerheid. De regering heeft besloten de scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten te sluiten, een besluit dat wellicht al eerder genomen had moeten worden. Honderdduizenden scholieren en studenten lopen nu wel risico op studievertraging en daar moeten maatregelen voor genomen worden.

De situatie voor vluchtelingen in de EU is zeer gevaarlijk, in het bijzonder in de vluchtelingenkampen zoals in Griekenland. De vluchtelingen leven al in totaal onhygiënische en onmenselijke omstandigheden. Indien het virus deze plekken bereikt zou dat desastreuze gevolgen hebben en veel mensenlevens kosten. Daar komt bij dat de dreiging van corona wordt misbruikt als aanleiding om vluchtelingen op te sluiten in gesloten kampen zonder voorzieningen.

De Nederlandse regering en de EU spreken tot nu toe enkel over steun aan de grote kapitalistische bedrijven, om hun winsten veilig te stellen. Ze hebben wel oog voor de winstpositie van de grote bedrijven, maar nauwelijks voor de problemen van de werkende bevolking en met name van de jongeren.

De NCPN en CJB benadrukken dat de maatregelen die genomen worden om de gezondheid van bevolking te beschermen, onmiddellijk gepaard moeten gaan met maatregelen om de rechten en inkomsten van de werkende mensen te beschermen. Arbeiders zijn immers geen ‘loonkosten’, maar de bron van onze rijkdom. Vluchtelingen zijn geen bedreiging, maar mensen die onze hulp behoeven. Werklozen, gehandicapten, jongeren en ouderen zijn geen ‘kostenpost’, maar het hart van onze samenleving. Zij verdienen maximale steun van de overheid, niet het bedrijfsleven en de aandelenmarkten. Daarom eisen we:

1. De ziektewet garandeert maar 70% van het inkomen. Maar voor werkers en zelfstandigen met een laag inkomen kan er niet wekenlang 30% van af. Mensen moeten volledig betaald krijgen als ze moeten stoppen met werken doordat:

– ze ziek worden;
– ze moeten zorgen voor een zieke in hun gezin of zieke ouders;
– ze preventief moeten stoppen met werken om verspreiding te voorkomen;
– ze moeten oppassen op minderjarige kinderen aangezien de scholen sluiten.

2. Er moeten maatregelen genomen worden voor de gevolgen van de uitbraak in het onderwijs:

– alle middelbare scholieren moeten zich eerlijk en goed kunnen voorbereiden op hun eindexamens; als scholen langere tijd dichtgaan moet het inkorten van eindexamenstof overwogen worden;
– studenten die als gevolg van het coronavirus studievertraging oplopen mogen niet belast worden met extra lesgeld of collegegeld;
– bij afgelaste studiereizen moeten scholieren en studenten hun geld terug krijgen.

3. De EU moet onmiddellijk maatregelen nemen om de gezondheid te beschermen van vluchtelingen, in het bijzonder in de overvolle kampen bij de grenzen van de EU. De uitbraak van corona mag absoluut geen aanleiding zijn om de vluchtelingen op te sluiten. De EU moet zorgen voor voldoende medische zorg, hygiënische omstandigheden en snelle afhandeling van asielaanvraag.

Deze en andere maatregelen zijn noodzakelijk om de gezondheid, de rechten en de inkomsten van de arbeidersklasse en andere arme lagen van de bevolking te beschermen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het virus en hun gezinnen. We zijn solidair met de hardwerkende mensen in de zorg en andere sectoren die hun beste beentje voor zetten om het virus en de gevolgen ervan te bestrijden.

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB