Fred Staal

De ‘vluchtelingenkwestie’ leefde afgelopen weken weer even op. Turkije opende kort haar grenzen met de EU om vluchtelingen door te laten, met het doel om zo betere concessies van de EU te verkrijgen in hun schandalige vluchtelingendeal. Beelden doemden op van de ‘hordes’ die Europa proberen binnen te dringen en met hard, militaristisch geweld worden teruggeslagen naar het niemandsland tussen beide grenzen.

Zodra de vluchtelingen van het beeld verdwijnen lijken we hun lot geheel te vergeten. Ook niet zo raar, want vluchtelingen komen pas het langst en grootst in de media wanneer deze een ‘gevaar’ vormen voor Europa. Duidelijk moge zijn dat het werkelijke gevaar voor de werkende bevolking van Europa het kapitalisme is. Tezamen met de extreemrechtse partijen en bewegingen die eruit voortkomen en stellen Europa te verdedigen.

Afgelopen maandag (16 maart) waren er weer nieuwsberichten over vluchtelingen. Deze keer niet zo lang in de media te zien, want het betrof namelijk een gevaarlijke situatie voor de vluchtelingen zelf. In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos brak brand uit in een van de wooncontainers die in het ‘officiële’ gedeelte van het kamp staan. Twee containers brandden af samen met meerdere tenten doordat de brandweer de brand niet goed kon bereiken. Een meisje van 6 jaar moest dit met haar leven bekopen. Hoewel de vluchtelingen zelf niet op de brandweer hebben gewacht, mocht hun inzet om de brand te blussen helaas niet baten.

Dat de brandweer de brand niet kon bereiken is echter ook te verwachten wanneer in een kamp gebouwd voor 3000 mensen nu 20.000 mensen moeten verblijven! De EU en het ‘verlichte’ Europa moeten zich schamen voor de dood van deze zoveelste mens dankzij haar eigen beleid. De vluchtelingenstroom wordt immers hoofdzakelijk gecreëerd door imperialistische interventie van EU-lidstaten in Syrië, die het land hebben geruïneerd. Door de Dublinverordening van de EU worden de tienduizenden vluchtelingen die de EU gecreëerd heeft vervolgens opgehouden aan de grenzen van de EU. Bijvoorbeeld in de Griekse eilanden, in kampen zonder enige voorzieningen en onder levensgevaarlijke omstandigheden.

Naast de imperialistische interventies en oorlogen, draagt de EU ook op andere manieren bij aan het ontstaan van vluchtelingenstromen uit het Midden-Oosten en ook uit Afrika. Er zijn allerlei handelsverdragen, opgelegde leningen met torenhoge rentes en andere ongelijkwaardige betrekkingen tussen EU-lidstaten, zoals Frankrijk, en landen in Afrika en het Midden-Oosten. Die betrekkingen dragen eraan bij dat Europese monopolies de bevolking van die landen uitbuiten als goedkope arbeidskrachten en grondstoffen uit die landen roven. Een groot deel van de bevolking in die landen leeft in omstandigheden van hevige uitbuiting en armoede, zonder perspectief op een betere toekomst.

Vluchten doen we immers niet zomaar. Niemand wil zijn eigen huis, zijn eigen familie en vrienden, zijn eigen land ontvluchten. Vluchten doe je wanneer je je leven niet zeker bent. Wanneer je geen toekomst hebt. Wanneer je te maken hebt met de gevolgen van het kapitalisme, zoals armoede, oorlog en globale milieuverandering. Zolang onder andere de EU andere landen uitbuit en zo de noodzaak om te vluchten creëert, zullen er vluchtelingen zijn, zullen vluchtelingen lijden en overlijden.

Als communisten zijn wij geraakt door het continue leed van vluchtelingen en hun onnodige overlijden, dit keer van een jong meisje. We spreken ons fel uit tegen de EU, die met haar buitenlands beleid en immigratiebeleid, inclusief de deal met Turkije, het leed van vluchtelingen niet alleen vergroot, maar als een van de imperialistische machten ook de reden tot vluchten creëert.

De oplossing zit hem dan ook niet in een ‘Fort Europa’. De oplossing zit hem in het wegnemen van de reden tot vluchten zelf, de imperialistische oorlogen en de uitbuiting die noodzakelijk uit imperialisme volgt! Alleen zonder de inmenging van imperialistische krachten kan elk land zichzelf opbouwen en ontwikkelen. Alleen dan is vluchten niet langer een noodzaak!

Deze oplossing kan behaald worden. Want zoals Lenin ons leerde is het imperialisme het hoogste en laatste stadium van het kapitalisme. Het stoppen van het leed van miljoenen vluchtende mensen betekent dan ook het kapitalisme omverwerpen, het betekent strijden voor het socialisme.

Voorwaarts, strijd met de CJB voor vrede en socialisme!